Български - Видеоклипове с откъси от лекции на Шрила Прабхупада в Youtube

From Vanimedia--- Страници Vaniquotes --- Резултати в проекта Многоезични субтитри --- Преводачески екипи --- Клипове за добавяне на субтитри --- Езици на субтитрите --- Таблица с резултатите ---От 1966 година до 1977 година Шрила Прабхупада говореше свободно на английски и остави над 2000 часа записи. Този подбор от 1080 клипа предлага обширен кръг от теми, засегнати от Шрила Прабхупада. За да гледате клиповете изберете линковете в колоната "YouTube Video", а за да стигнете до субтитрите на различни езици, изберете иконката "captions", която се намира в долната част на YouTube плеъра.

В таблицата се намират всички клипове, които са поместени досега на страницата на Vanimedia в YouTube, заедно с темите, обсъдени от Шрила Прабхупада във всяко видео. Всяка колона е сортируема, за да може да намерите по-лесно, това което ви интересува.


  • Целта ни, с многоезичния проект за субтитри, е да направим 1080 клипа до празненствата по случай рождението на Шрила Прабхупада през август 2015 година.
  • Времетраенето на клиповете варира от 1 до 10 минути и към тях има субтитри на много езици.
  • Клиповете със заглавия на български имат български субтитри.
  • Субтитрите на клиповете, със заглавия на английски, предстоят да бъдат преведени на български.


Clip Number YouTube Video Theme One Theme Two Theme Three Theme Four Theme Five
0001 Да се разраснем до десет милиона Да станеш гуру Преки наставления към учениците Не спекулирайте Следвайте ачариите Разпространяване на Кришна съзнание
0002 Цивилизация на безумци Четирите регулиращи принципи Целта на движението за КС Енергиите на мая Заблудена цивилизация
0003 Мъжът също е жена Характеристиките на творението Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Светски дела Несъвършенствата на живото същество


0004 Не се отдавайте на безсмислици Да станеш гуру Преки наставления към учениците Освободеност от материята Пояснителна история


0005 Животът на Прабхупада в три минути Забавленията на Шрила Прабхупада
0006 Всеки е Бог - Рай на глупците Избиване на животни Важността на любознателността Заблудена цивилизация Обръщане към гуру
0007 Поддържането от Кришна ще дойде Описание на човешкото общество Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Светски дела
0008 Кришна заявява "Аз съм бащата на всеки" Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание
0009 Крадецът, който станал преданоотдаден Пояснителна история Измамни богове Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога
0010 Не се опитвайте да подражавате на Кришна Пояснителна история Всемогъществото на Кришна
0011 Човек може да обожава Кришна в ума си Пояснителна история Медитация върху Бога
0012 Източникът на знание трябва да бъде чрез слушане Не спекулирайте Пояснителна история Слушайте, за да получите Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру
0013 Двадесет и четири часова заетост Действайте с правилно съзнание Предано служене Придобийте знание
0014 Преданоотдадените са толкова извисени Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Всемогъществото на Кришна
0015 Аз не съм тялото си Действайте с правилно съзнание Предано служене Енергиите на мая Медитация върху Бога Преселението на душата
0016 Искам да работя Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога
0017 Духовната енергия и материалната енергия Характеристиките на творението Описание на човешкото общество Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая
0018 Неотклонно верен на лотосовите нозе на гуру Пояснителна история Преселението на душата Обръщане към гуру
0019 Каквото чуете, трябва да го кажете на другите Предано служене Слушайте, за да получите Важността на любознателността Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание
0020 Да се разбере Кришна не е толкова лесно Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Енергиите на мая Причина за появяването на Бога Светски дела
0021 Защо има толкова много разводи в тази страна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Целта на движението за КС Заблудена цивилизация Светски дела
0022 Кришна не е гладен Влиянието на преданоотдадения Предано служене Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Преселението на душата
0023 Бъдете Кришна осъзнати преди смъртта Характеристиките на творението Пояснителна история Заблудена цивилизация Придобийте знание Преселението на душата
0024 Кришна е толкова добър Влиянието на преданоотдадения Предано служене Пояснителна история Всемогъществото на Кришна
0025 Ако даваме нещо истинско, то ще действа Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Пояснителна история Забавленията на Шрила Прабхупада
0026 Най-напред ще бъдете пренесени във вселената, където е Кришна Характеристиките на творението Освободеност от материята Енергиите на мая Преселението на душата
0027 Те не знаят, че има следващ живот Целта на движението за КС Енергиите на мая Заблудена цивилизация Придобийте знание Преселението на душата
0028 Буда е Бог Характеристиките на творението Влиянието на преданоотдадения Енергиите на мая Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание
0029 Буда надхитрил демоните Избиване на животни Заблудена цивилизация Причина за появяването на Бога
0030 Кришна просто се наслаждава Влиянието на преданоотдадения Предано служене Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Обектът на отдаване
0031 Живейте съгласно думите ми, така както съм ви обучил Характеристиките на творението Преки наставления към учениците Забавленията на Шрила Прабхупада Обръщане към гуру
0032 Каквото трябваше да кажа, съм го записал в книгите си Характеристиките на творението Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада
0033 Името на Махапрабху е Патита-павана Несъвършенствата на живото същество Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела
0034 Всеки получава знание от авторитет Характеристиките на творението Слушайте, за да получите Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Обръщане към гуру
0035 В това тяло има две живи същества Да станеш гуру Предано служене Целта на движението за КС Всемогъществото на Кришна
0036 Целта на нашия живот Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Заблудена цивилизация Обръщане към гуру Светски дела
0037 Всеки, който познава Кришна, е гуру Да станеш гуру Характеристиките на творението Следвайте ачариите Всемогъществото на Кришна Придобийте знание
0038 Знанието е придобито от Ведите Несъвършенствата на живото същество Научете се да виждате Бога Придобийте знание
0039 Съвременният лидер е просто като марионетка Характеристиките на творението Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Придобийте знание
0040 Има една-единствена Върховна Личност Измамни богове Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване
0041 Сегашният живот е изпълнен със злочестие Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание
0042 Това посвещение, приемете го много сериозно Предано служене Преки наставления към учениците Четирите регулиращи принципи Обектът на отдаване Преселението на душата
0043 Бхагавад-гита е основният принцип Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Забавленията на Шрила Прабхупада Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание
0044 Служене означава да се подчините на нареждането на духовния учител Предано служене Пояснителна история Освободеност от материята Енергиите на мая
0045 Обектът на познанието се нарича геям Характеристиките на творението Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание Обектът на отдаване
0046 Не се превръщайте в животни - предотвратете го Описание на човешкото общество Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела
0047 Кришна е Абсолютът Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Всемогъществото на Кришна Медитация върху Бога
0048 Арийската цивилизация Избиване на животни Описание на човешкото общество Всемогъществото на Кришна
0049 Ние сме обвързани от природните закони Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна Характеристиките на творението Предано служене Освободеност от материята
0050 Те не знаят какво е следващ живот Описание на човешкото общество Четирите регулиращи принципи Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Придобийте знание
0051 Закърнелият мозък не може да проумее какво има отвъд тялото Четирите регулиращи принципи Важността на любознателността Заблудена цивилизация Разпространяване на Кришна съзнание Обръщане към гуру
0052 Разликата между един бхакта и един карми Действайте с правилно съзнание Предано служене Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Светски дела
0053 Най-напред трябва да чуем Освободеност от материята Слушайте, за да получите Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0054 Всеки просто причинява неприятности на Кришна Повтаряйте Харе Кришна Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0055 Да докоснем Кришна чрез слуховото възприятие Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Следвайте ачариите Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0056 Има дванадесет авторитети споменати в шастрите Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението Следвайте ачариите Причина за появяването на Бога
0057 Пречистване на сърцето Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Преки наставления към учениците Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание
0058 Духовно тяло означава вечен живот Характеристиките на творението Научете се да виждате Бога Енергиите на мая Преселението на душата
0059 Не забравяйте за истинската си работа Действайте с правилно съзнание Предано служене Целта на движението за КС Несъвършенствата на живото същество Важността на любознателността
0060 Животът не може да произлезе от материята Характеристиките на творението Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание
0061 Тялото е торба с кожа, кости и кръв Характеристиките на творението Пояснителна история Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела
0062 Виждайте Кришна двадесет и четири часа Преки наставления към учениците Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Енергиите на мая Медитация върху Бога
0063 Трябва да бъда велик изпълнител на мриданга Да станеш гуру Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада Придобийте знание
0064 Сиддхи означава съвършенство на живота Характеристиките на творението Влиянието на преданоотдадения Забавленията на Шрила Прабхупада
0065 Всеки ще бъде щастлив Избиване на животни Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Медитация върху Бога
0066 Трябва да се съгласим с желанията на Кришна Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението Обектът на отдаване
0067 Госвамите са спали само по два часа Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците Четирите регулиращи принципи Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание
0068 Всеки трябва да работи Характеристиките на творението Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Разпространяване на Кришна съзнание
0069 Аз няма да умра Преселението на душата Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Характеристиките на творението
0070 Ръководете добре Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание
0071 Безразсъдно прахосващи синове на Бога Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Разпространяване на Кришна съзнание Описание на човешкото общество Пояснителна история
0072 Работата на слугата е да се отдаде Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята
0073 Ваикунтха означава без безпокойства Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Освободеност от материята Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна
0074 Защо трябва да ядете животни? Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Действайте с правилно съзнание Енергиите на мая Избиване на животни Обръщане към гуру
0075 Трябва да отидете при гуру Важността на любознателността Действайте с правилно съзнание Измамни богове Обръщане към гуру Несъвършенствата на живото същество
0076 Виждайте Кришна навсякъде Научете се да виждате Бога Целта на движението за КС Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Медитация върху Бога
0077 Може да изучавате научно и философски Предано служене Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0078 Просто се опитайте да слушате с вяра Медитация върху Бога Слушайте, за да получите Разпространяване на Кришна съзнание Несъвършенствата на живото същество Влиянието на преданоотдадения
0079 Аз нямам заслуга Разпространяване на Кришна съзнание Влиянието на преданоотдадения Целта на движението за КС Преки наставления към учениците
0080 Кришна много обича да си играе с Неговите малки приятелчета Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Характеристиките на творението Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество
0081 На слънчевата планета телата са от огън Преселението на душата Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество
0082 Кришна присъства навсякъде Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Научете се да виждате Бога Действайте с правилно съзнание Преселението на душата
0083 Повтаряйте Харе Кришна и тогава всичко ще дойде Енергиите на мая Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Забавленията на Шрила Прабхупада Преки наставления към учениците
0084 Просто станете предани на Кришна Придобийте знание Обръщане към гуру Заблудена цивилизация Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Всемогъществото на Кришна
0085 Култура на знанието означава духовно знание Придобийте знание Характеристиките на творението Преселението на душата Несъвършенствата на живото същество
0086 Защо има несходства? Характеристиките на творението Придобийте знание Описание на човешкото общество Светски дела Преки наставления към учениците
0087 Законът на материалната природа Характеристиките на творението Енергиите на мая Заблудена цивилизация Светски дела
0088 Учениците, които се присъединиха към нас отдадоха слуховото си възприятие чрез слушане Не спекулирайте Преки наставления към учениците Слушайте, за да получите Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание


0089 Сиянието на Кришна е източникът на всичко Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението
0090 Систематично управление - как иначе ИСКОН може да бъде изграден? Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание
0091 Стоите тук голи Преселението на душата Заблудена цивилизация Светски дела Енергиите на мая Описание на човешкото общество
0092 Трябва да обучим сетивата си да удовлетворяват Кришна Характеристиките на творението Заблудена цивилизация Предано служене Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание
0093 "Бхагавад-гита" също е Кришна Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Светски дела Несъвършенствата на живото същество Целта на движението за КС
0094 Нашата работа е да повтаряме думите на Кришна Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Измамни богове Светски дела Обектът на отдаване
0095 Нашата работа е да се отдадем Обектът на отдаване Целта на движението за КС Светски дела Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание
0096 Трябва да се учим от личност бхагавата Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру Слушайте, за да получите Придобийте знание Целта на движението за КС
0097 Аз съм просто пратеник Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0098 Привлечете се към красотата на Кришна Характеристиките на творението Светски дела Всемогъществото на Кришна Целта на движението за КС Освободеност от материята
0099 Как да бъдем забелязани от Кришна Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Влиянието на преданоотдадения Повтаряйте Харе Кришна
0100 Ние сме вечно свързани с Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване Предано служене Преки наставления към учениците Освободеност от материята
0101 Здравословен живот за нас е да се наслаждаваме на вечен живот Целта на движението за КС Преселението на душата Освободеност от материята
0102 Скоростта на ума Заблудена цивилизация Светски дела Описание на човешкото общество Четирите регулиращи принципи Целта на движението за КС
0103 Никога не се опитвайте да напуснете обществото на преданоотдадените Влиянието на преданоотдадения Предано служене Обектът на отдаване Преки наставления към учениците Следвайте ачариите
0104 Прекратете кръговрата на раждането и смъртта Преселението на душата Освободеност от материята Характеристиките на творението Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание
0105 Тази наука е разбирана чрез ученическата последователност парампара Следвайте ачариите Обръщане към гуру Не спекулирайте Обектът на отдаване
0106 Качете се в асансьора на бхакти направо към Кришна Целта на движението за КС Пояснителна история Предано служене Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание
0107 Не приемайте отново материално тяло Енергиите на мая Преселението на душата Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Придобийте знание
0108 Печатането и превеждането трябва да продължат Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0109 Не позволяваме да има мързеливци Действайте с правилно съзнание Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание Несъвършенствата на живото същество Преки наставления към учениците
0110 Станете кукла в ръцете на предишните ачарии Влиянието на преданоотдадения Следвайте ачариите Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване
0111 Следвайте наставленията и ще сте в безопасност навсякъде Обръщане към гуру Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание
0112 Едно нещо се преценява според резултата Следвайте ачариите Śrīla Prabhupāda's pastimes Забавленията на Шрила Прабхупада Целта на движението за КС Причина за появяването на Бога
0113 Много е трудно да се контролира езика Предано служене Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята
0114 Джентълменът на име Кришна контролира всеки Всемогъществото на Кришна Описание на човешкото общество Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна
0115 Моята работа е само да предам посланието от Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Следвайте ачариите Освободеност от материята Преки наставления към учениците
0116 Не пропилявайте ценния си живот Преселението на душата Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0117 Безплатен хотел и спалня Предано служене Светски дела Енергиите на мая Следвайте ачариите Освободеност от материята
0118 Проповядването не е много трудно нещо Обектът на отдаване Целта на движението за КС Влиянието на преданоотдадения Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0119 Душата е вечносвежа Преселението на душата Характеристиките на творението
0120 Невъобразима мистична сила Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество
0121 В крайна сметка Кришна действа Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване
0122 Тези негодници си мислят "Аз съм тялото си." Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество Разпространяване на Кришна съзнание Преселението на душата Действайте с правилно съзнание
0123 Да си принуден да се отдадеш - това е изключително благоволение Обектът на отдаване Забавленията на Шрила Прабхупада Несъвършенствата на живото същество Светски дела Всемогъществото на Кришна
0124 Трябва да приемем думите на духовния учител като нашия живот и душа Следвайте ачариите Забавленията на Шрила Прабхупада Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание
0125 Обществото е толкова замърсено Описание на човешкото общество Разпространяване на Кришна съзнание Причина за появяването на Бога Пояснителна история Да станеш гуру
0126 Единствено за удовлетворението на моя духовен учител Действайте с правилно съзнание Предано служене Целта на движението за КС Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание
0127 Една велика институция бе погубена по своеволни начини Научете се да виждате Бога Разпространяване на Кришна съзнание Да станеш гуру Не спекулирайте Обръщане към гуру
0128 Никога няма да умра Забавленията на Шрила Прабхупада Следвайте ачариите Разпространяване на Кришна съзнание Влиянието на преданоотдадения Описание на човешкото общество
0129 Разчитайте на Кришна - няма да има недоимък Медитация върху Бога Повтаряйте Харе Кришна Целта на движението за КС Предано служене Действайте с правилно съзнание
0130 Кришна се появява чрез толкова много инкарнации Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество Следвайте ачариите
0131 Доста естествено е да се отдадем на бащата Енергиите на мая Обектът на отдаване Всемогъществото на Кришна
0132 Безкласово общество е безполезно общество Описание на човешкото общество Разпространяване на Кришна съзнание Медитация върху Бога Предано служене Обектът на отдаване
0133 Искам поне един ученик, който следва наставленията ми Забавленията на Шрила Прабхупада Несъвършенствата на живото същество Четирите регулиращи принципи Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0134 Не убивай!, а вие убивате Светски дела Заблудена цивилизация Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Действайте с правилно съзнание
0135 Не може да изчислите датировката на Ведите Характеристиките на творението Придобийте знание Преки наставления към учениците
0136 Духовното знание се спуска чрез ученическата последователност Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание
0137 Каква е целта на живота? Кой е Богът? Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Не спекулирайте Важността на любознателността Несъвършенствата на живото същество
0138 Богът е много добър. Каквото и да желаете, Той ще го изпълни Разпространяване на Кришна съзнание Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Преселението на душата Освободеност от материята
0139 Това е духовна връзка Описание на човешкото общество Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Предано служене Преки наставления към учениците
0140 Единият път е благочестив, другият е неблагочестив - няма трети път Разпространяване на Кришна съзнание Всемогъществото на Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване
0141 Майката дава мляко, а вие убивате майката Описание на човешкото общество Заблудена цивилизация Избиване на животни Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0142 Прекратете този процес на заколение от материалната природа Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Избиване на животни Преселението на душата Целта на движението за КС
0143 Има милиони и трилиони вселени Всемогъществото на Кришна Описание на човешкото общество Характеристиките на творението
0144 Това се нарича мая Енергиите на мая Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Предано служене Освободеност от материята
0145 Трябва да приемем някакъв вид тапася Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Медитация върху Бога Четирите регулиращи принципи Пояснителна история
0146 В мое отсъствие, ако пуснете записа ще се чуе точно същия звук Светски дела Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Преки наставления към учениците
0147 Обикновеният ориз не е наричан върховен ориз Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Характеристиките на творението
0148 Ние сме частици от Бога Характеристиките на творението Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Предано служене Обектът на отдаване
0149 Движението за Кришна съзнание означава да се открие Върховния Баща Целта на движението за КС Всемогъществото на Кришна Важността на любознателността Характеристиките на творението Преки наставления към учениците
0150 Не трябва да изоставяме повтарянето на святите имена Не спекулирайте Всемогъществото на Кришна Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Освободеност от материята
0151 Трябва да учим от ачариите Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Предано служене Следвайте ачариите
0152 Един грешник не може да стане осъзнат за Кришна Светски дела Описание на човешкото общество Избиване на животни Заблудена цивилизация Целта на движението за КС
0153 Чрез принос към литература е изпитвана интелигентността на човека Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание Забавленията на Шрила Прабхупада Действайте с правилно съзнание
0154 Винаги поддържайте оръжието си наточено Светски дела Пояснителна история Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0155 Всеки се опитва да стане Бог Енергиите на мая Характеристиките на творението Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Предано служене Измамни богове
0156 Опитвам се да ви уча на това, което сте забравили Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Преки наставления към учениците
0157 Докато сърцето ви не е пречистено не можете да проумеете кой е Хари Преки наставления към учениците Повтаряйте Харе Кришна Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Освободеност от материята
0158 Майкоубийствена цивилизация Характеристиките на творението Светски дела Описание на човешкото общество Избиване на животни Заблудена цивилизация
0159 Големи, грандиозни планове за образоване на хората как да работят усилно Светски дела Обектът на отдаване Пояснителна история Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание
0160 Кришна протестира Целта на движението за КС Заблудена цивилизация Светски дела Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание
0161 Станате ваишнави и бъдете съпричастни към страдащото човечество Обръщане към гуру Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание
0162 Просто предавайте посланието на "Бхагавад-гита" Следвайте ачариите Да станеш гуру Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС
0163 Религия означава правилата и законите дадени от Бога Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Причина за появяването на Бога Светски дела Обектът на отдаване
0164 Варнашрама-дхарма трябва да бъде установена, за да улесни пътя Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Целта на движението за КС Преки наставления към учениците Описание на човешкото общество
0165 Пречистените дейности се наричат бхакти Всемогъществото на Кришна Преселението на душата Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Предано служене
0166 Не можете да спрете снеговалежа Светски дела Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру Важността на любознателността Действайте с правилно съзнание
0167 Не може да има недостатъци в законите на Бога Избиване на животни Светски дела Заблудена цивилизация Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание
0168 Културата да станем кротки и смирени Описание на човешкото общество Заблудена цивилизация Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0169 Къде е трудността да видите Кришна? Медитация върху Бога Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание
0170 Трябва да следваме Госвамите Заблудена цивилизация Светски дела Измамни богове Несъвършенствата на живото същество Преки наставления към учениците
0171 Забравете за добро правителство за милиони години напред, освен ако... Описание на човешкото общество Светски дела Заблудена цивилизация Разпространяване на Кришна съзнание
0172 Истинска религия е да се отдадем на Кришна Обектът на отдаване Влиянието на преданоотдадения Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание
0173 Ние искаме да станем приятели на всеки Светски дела Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Влиянието на преданоотдадения Целта на движението за КС
0174 Всяко живо същество е дете на Бога Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Влиянието на преданоотдадения Избиване на животни
0175 Дхарма означава постепенно превръщане на гаргите в лебеди Пояснителна история Описание на човешкото общество Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание
0176 Кришна постоянно ще бъде с вас, ако обичате Кришна Характеристиките на творението Заблудена цивилизация Светски дела Несъвършенствата на живото същество Разпространяване на Кришна съзнание
0177 Кришна съзнание вечно е факт Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Влиянието на преданоотдадения Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание
0178 Нареждането дадено от Кришна е дхарма Предано служене Всемогъществото на Кришна Целта на движението за КС Пояснителна история Причина за появяването на Бога
0179 Трябва да работим за благото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада Действайте с правилно съзнание
0180 Харе Кришна мантра е дезинфектант Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна Целта на движението за КС Четирите регулиращи принципи Освободеност от материята
0181 Ще бъда съкровено свързан с Бога Научете се да виждате Бога Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0182 Поддържайте се в чисто състояние Слушайте, за да получите Освободеност от материята Четирите регулиращи принципи Повтаряйте Харе Кришна Несъвършенствата на живото същество
0183 Г-н Бухал, моля отвори очите си и виж слънцето Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Предано служене Целта на движението за КС Придобийте знание
0184 Прехвърлете привързаността си от материалния звук към духовния звук Слушайте, за да получите Светски дела Пояснителна история Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна
0185 Не трябва да бъдем обезпокоявани от тези взаимодействия в ефира Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Предано служене Целта на движението за КС
0186 Богът е Бог. Точно както златото е злато. Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание
0187 Винаги стойте в ярка светлина Целта на движението за КС Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Предано служене Преки наставления към учениците
0188 Окончателното разрешаване на всички проблеми в живота Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС
0189 Дръжте преданоотдадения над трите гуни Енергиите на мая Предано служене Целта на движението за КС Научете се да виждате Бога Несъвършенствата на живото същество
0190 Увеличете непривързаността си към материалния живот Предано служене Придобийте знание Причина за появяването на Бога Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0191 Да се контролира Кришна - това е животът във Вриндавана Всемогъществото на Кришна Обръщане към гуру Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Целта на движението за КС
0192 Измъкнете цялото човешко общество от гъстия мрак Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Енергиите на мая Целта на движението за КС
0193 Цялото ни общество слуша от тези книги Слушайте, за да получите Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Светски дела Важността на любознателността
0194 Ето ги идеалните хора Заблудена цивилизация Придобийте знание Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Описание на човешкото общество
0195 Силно тяло, силен ум, силна решителност Целта на движението за КС Заблудена цивилизация Енергиите на мая Преселението на душата Разпространяване на Кришна съзнание
0196 Просто копнейте за духовни неща Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Обръщане към гуру Предано служене Научете се да виждате Бога
0197 Трябва да представяте "Бхагавад-гита" такава каквато е Причина за появяването на Бога Обектът на отдаване Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Не спекулирайте
0198 Изоставете лошите си навици и повтаряйте Харе Кришна на броеница Разпространяване на Кришна съзнание Четирите регулиращи принципи Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0199 Така наречените коментатори искат да заобиколят Кришна Заблудена цивилизация Предано служене Всемогъществото на Кришна Светски дела Целта на движението за КС
0200 Малка грешка ще развали целия замисъл Пояснителна история Енергиите на мая Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание Влиянието на преданоотдадения
0201 Как да спрете смъртта си Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата Целта на движението за КС
0202 Кой може да обича по-добре от един проповедник? Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята Влиянието на преданоотдадения Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0203 Не спирайте движението за Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела Преки наставления към учениците
0204 Аз получавам милостта на гуру. Това е вани. Обръщане към гуру Обектът на отдаване Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада
0205 Никога не съм очаквал, че тези хора ще приемат Научете се да виждате Бога Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Забавленията на Шрила Прабхупада Действайте с правилно съзнание
0206 Във ведическото общество и дума не става за пари Разпространяване на Кришна съзнание Описание на човешкото общество Придобийте знание Светски дела Заблудена цивилизация
0207 Недейте да живеете безотговорно Предано служене Заблудена цивилизация Целта на движението за КС Светски дела Преки наставления към учениците
0208 Приемете подслон при личност, която е преданоотдаден на Кришна Влиянието на преданоотдадения Предано служене Обръщане към гуру Следвайте ачариите Освободеност от материята
0209 Как да се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога Светски дела Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0210 Целият път на бхакти зависи от милостта на Бога Следвайте ачариите Обръщане към гуру Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0211 Мисията ни е да осъществим желанието на Шри Чаитаня Махапрабху Обръщане към гуру Следвайте ачариите Влиянието на преданоотдадения Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание
0212 Научно е, че има живот след смъртта Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Светски дела Преселението на душата
0213 Спрете смъртта - тогава ще видя мистицизма ви Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване Предано служене Освободеност от материята
0214 Това движение може да бъде тласкано мощно напред докато оставаме преданоотдадени Несъвършенствата на живото същество Светски дела Влиянието на преданоотдадения Разпространяване на Кришна съзнание
0215 Трябва да четете. Тогава ще разберете Забавленията на Шрила Прабхупада Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание
0216 Кришна е първокласен и Неговите преданоотдадени също са първокласни Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Описание на човешкото общество Характеристиките на творението Енергиите на мая
0217 Позицията на Девахути е на съвършена жена Пояснителна история Описание на човешкото общество Заблудена цивилизация Действайте с правилно съзнание
0218 Гуру отваря очите Всемогъществото на Кришна Светски дела Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Енергиите на мая Обръщане към гуру
0219 изоставете тази глупава идея да станете господари Светски дела Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Предано служене Пояснителна история Описание на човешкото общество
0220 Всяко живо същество е частица от Бога Освободеност от материята Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0221 Маявадите си мислят, че са станали едно с Бога Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Целта на движението за КС Измамни богове
0222 Не се отказвайте да тласкате напред това движение Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0223 Тази институция трябва да съществува, за да образова цялото човешко общество Разпространяване на Кришна съзнание Забавленията на Шрила Прабхупада Преки наставления към учениците
0224 Изграждате голямата си постройка на погрешна основа Придобийте знание Целта на движението за КС Несъвършенствата на живото същество Важността на любознателността Всемогъществото на Кришна
0225 Не бъдете разочаровани, не бъдете объркани Придобийте знание Пояснителна история Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0226 Разпространяване на името, славата, дейностите, красотата и любовта на Бога Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Пояснителна история Светски дела Характеристиките на творението
0227 Защо умирам? Не искам да умирам Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Не спекулирайте Несъвършенствата на живото същество Целта на движението за КС
0228 Осъзнайте как да станете безсмъртни Заблудена цивилизация Енергиите на мая Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците
0229 Искам да видя един ученик, който е разбрал философията на Кришна Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0230 Според ведическата цивилизация има четири обществени подразделения Пояснителна история Описание на човешкото общество Заблудена цивилизация Разпространяване на Кришна съзнание
0231 Бхагаван означава този, който е собственикът на цялата вселена Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Не спекулирайте Придобийте знание
0232 Има също и завистливи врагове на Бога. Те се наричат демони. Пояснителна история Характеристиките на творението Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество
0233 Получаваме Кришна съзнание по милостта на гуру и Кришна Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0234 Да станете преданоотдадени е най-великото достояние Влиянието на преданоотдадения Предано служене Всемогъществото на Кришна
0235 Неквалифициран гуру означава този, който не знае как да напътства ученика си Да станеш гуру Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0236 Един брахмана и един санняси могат да молят за подаяния, но не и един кшатрия и един ваишя Описание на човешкото общество Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание
0237 Влизаме в досег с Кришна като повтаряме Името Му, Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Повтаряйте Харе Кришна Слушайте, за да получите
0238 Богът е добър, Той е всеблаг Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Описание на човешкото общество Светски дела
0239 За да разберем Кришна се нуждаем от специални сетива Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Предано служене
0240 Няма по-добро обожание от това, което е измислено от гопите Предано служене Влиянието на преданоотдадения Научете се да виждате Бога Освободеност от материята
0241 Сетивата са точно като змии Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Светски дела Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание
0242 Много е трудно да се завърнем към изначалното развитие на цивилизацията Описание на човешкото общество Несъвършенствата на живото същество Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Влиянието на преданоотдадения
0243 Ученикът идва при гуру за просветление Пояснителна история Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0244 Нашата философия е, че всичко принадлежи на Бога Всемогъществото на Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Предано служене Действайте с правилно съзнание
0245 Всеки се опитва да удовлетвори неговите или нейните си сетива Всемогъществото на Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Несъвършенствата на живото същество Предано служене Характеристиките на творението
0246 В тялото на всеки, който стане преданоотдаден на Кришна, се проявяват всички добри качества Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Причина за появяването на Бога
0247 Истинска религия означава да се обича Бога Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Обектът на отдаване Предано служене
0248 Кришна е имал 16 108 съпруги и почти всеки път е трябвало да се сражава, за да се сдобие с тях Пояснителна история Описание на човешкото общество Светски дела
0249 Беше повдигнат въпросът защо има войни? Описание на човешкото общество Светски дела Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене
0250 Действайте за Кришна, действайте за Бога, а не за личния си интерес Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Обектът на отдаване Обръщане към гуру
0251 Гопите са вечни придружителки на Кришна Обектът на отдаване Всемогъществото на Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Влиянието на преданоотдадения Характеристиките на творението
0252 Мислим си, че сме независими Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята
0253 Истинското щастие е описано в "Бхагавад-гита" Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру Освободеност от материята
0254 Ведическото знание е обяснено от гуру Преселението на душата Обръщане към гуру Предано служене Характеристиките на творението Освободеност от материята
0255 В правителството на Бога трябва да има много ръководители, те се наричат полубогове Пояснителна история Светски дела Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0256 В тази Кали-юга Кришна е дошъл под формата на името Си, Харе Кришна Всемогъществото на Кришна Повтаряйте Харе Кришна Характеристиките на творението Причина за появяването на Бога Освободеност от материята
0257 С какво можете да заместите законите на Бога? Целта на движението за КС Характеристиките на творението Светски дела Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание
0258 Изначално всички ние сме слуги Енергиите на мая Обектът на отдаване Предано служене Целта на движението за КС Светски дела
0259 Да се установим обратно на трансцеденталната платформа на любов към Кришна Обектът на отдаване Предано служене Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Светски дела
0260 Под напора на сетивата извършваме греховни дейности живот след живот Обектът на отдаване Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата Предано служене
0261 Богът и преданоотдаденият са с един и същ статут Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Светски дела Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения
0262 Винаги мислете, че нашето служене не е завършено Предано служене Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество
0263 Ако сте приели тази формула много добре, тогава ще продължавате да проповядвате Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Предано служене Всемогъществото на Кришна
0264 Мая също служи на Кришна, но има Не, благодаря Енергиите на мая Предано служене Измамни богове Повтаряйте Харе Кришна Характеристиките на творението
0265 Бхакти означава да се служи на Хришикеша, господаря на сетивата Пояснителна история Предано служене Влиянието на преданоотдадения
0266 Кришна е съвършеният брахмачари Всемогъществото на Кришна Предано служене Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна
0267 Вясадева е описал какъв е Кришна Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Енергиите на мая Описание на човешкото общество Повтаряйте Харе Кришна
0268 Никой не може да разбере Кришна без да стане чист преданоотдаден на Кришна Влиянието на преданоотдадения Предано служене Енергиите на мая Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание
0269 Чрез негоднически тълкувания не можете да разберете "Бхагавад-гита" Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Обектът на отдаване Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество
0270 Всеки си има своите естествени наклонности Обръщане към гуру Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна
0271 Името на Кришна е Ачюта. Той никога не пропада. Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Описание на човешкото общество
0272 Бхакти е трансцедентална Енергиите на мая Описание на човешкото общество Предано служене Действайте с правилно съзнание
0273 Ария-самана означава Кришна осъзната личност Разпространяване на Кришна съзнание Заблудена цивилизация Описание на човешкото общество Пояснителна история Обръщане към гуру
0274 Ние принадлежим към Брахма-сампрадая Обръщане към гуру Пояснителна история Заблудена цивилизация
0275 Дхарма означава дълг Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Обръщане към гуру Обектът на отдаване
0276 Работата на гуру е как да ви даде Кришна, а не някакви материални неща Придобийте знание Да станеш гуру Обръщане към гуру Светски дела Обектът на отдаване
0277 Кришна съзнание означава да имате всички видове знание Придобийте знание Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна
0278 Ученик означава този, който приема дисциплината Обектът на отдаване Придобийте знание Енергиите на мая Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание
0279 Всъщност ние слугуваме на парите Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Важността на любознателността Предано служене Несъвършенствата на живото същество
0280 Предано служене означава пречистване на сетивата Предано служене Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание
0281 Човекът е животно, но мислещо животно Описание на човешкото общество Светски дела Несъвършенствата на живото същество Заблудена цивилизация Важността на любознателността
0282 Трябва да следваме стъпките на ачариите Придобийте знание Описание на човешкото общество Причина за появяването на Бога Не спекулирайте Следвайте ачариите
0283 Нашата програма е да обичаме Предано служене Заблудена цивилизация Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание
0284 Моята природа е да бъда подчинен Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване Предано служене Характеристиките на творението Светски дела
0285 Единственият обект на любов е Кришна и земята Му Вриндавана Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Описание на човешкото общество Обектът на отдаване Придобийте знание
0286 Изкривено отражение на чистата любов, която съществува между вас и Кришна Действайте с правилно съзнание Предано служене Обектът на отдаване Преки наставления към учениците Несъвършенствата на живото същество
0287 Съживете паметта си и любовта си към Кришна Преки наставления към учениците Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание
0288 когато говорите за Бога, знаете ли какво е определението за Него? Всемогъществото на Кришна Измамни богове Предано служене Действайте с правилно съзнание
0289 Който и да дойде от царството на Бога - те са едни и същи Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание
0290 Когато похотта ви не е удовлетворена, тогава сте гневни Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание
0291 Не искам да съм подчинен, не искам да се покланям - това е болестта ви Несъвършенствата на живото същество Преки наставления към учениците Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание
0292 Открийте Върховния чрез търсенето на знание Научете се да виждате Бога Обектът на отдаване Описание на човешкото общество Придобийте знание Всемогъществото на Кришна
0293 Дванадесетте вида раси, хумор Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Обектът на отдаване
0294 Шестте етапа на отдаване на Кришна Обектът на отдаване Пояснителна история Забавленията на Шрила Прабхупада Преки наставления към учениците Предано служене
0295 Една жизнена сила осигурява всички потребности на всички други живи същества Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Научете се да виждате Бога Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението
0296 Въпреки че Бог Исус Христос бе разпнат, той никога не промени мнението си Научете се да виждате Бога Всемогъществото на Кришна Светски дела Следвайте ачариите Важността на любознателността
0297 Онзи, който е любознателен да разбере Абсолютната Истина, той се нуждае от духовен учител Обръщане към гуру Важността на любознателността Обектът на отдаване Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание
0298 Ако гориш от нетърпение да служиш на Кришна, това е истински ценното качество Предано служене Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Преки наставления към учениците Важността на любознателността
0299 Един санняси не може да се среща със съпругата си Описание на човешкото общество Пояснителна история
0300 Изначалната личност не е мъртва Целта на движението за КС Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата Всемогъществото на Кришна
0301 Най-интелигентните хора - те танцуват Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за Кришна съзнание Предано служене Повтаряйте Харе Кришна
0302 Хората не са склонни да се отдадат Характеристиките на творението Обектът на отдаване Придобийте знание Несъвършенствата на живото същество Описание на човешкото общество
0303 Трансцедентален. Ти си отвъд Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Енергиите на мая Освободеност от материята
0304 Мая не може да покрие Върховното Цяло Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Пояснителна история Характеристиките на творението
0305 Казваме, че Бог е мъртъв. Трябва да премахнем булото на тази илюзия от очите си Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0306 Трябва да задаваме пълните си със съмнения въпроси Важността на любознателността Слушайте, за да получите Повтаряйте Харе Кришна Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание
0307 Не само да мислим за Кришна, но и да действаме за Кришна, да чувстваме за Кришна Медитация върху Бога Обектът на отдаване Предано служене Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание
0308 Функцията на душата е Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Разпространяване на Кришна съзнание характеристиките на творението
0309 Духовният учител е вечен Важността на любознателността Обръщане към гуру Придобийте знание Не спекулирайте Пояснителна история
0310 Исус е представител на Бога, а Хари-нама е Бог Несъвършенствата на живите същества Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Обектът на отдаване Пояснителна история
0311 Ние даваме нова светлина - медитацията ще се провали. Вземете това Важността на любознателността Медитация върху Бога Повтаряйте Харе Кришна Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история
0312 Човекът е мислещо животно Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Светски дела Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание
0313 Цялата заслуга е на Кришна Влиянието на преданоотдадения Всемогъществото на Кришна Измамни богове Пояснителна история Характеристиките на творението
0314 Малко внимание към тялото, но пълно внимание към душата Повтаряйте Харе Кришна Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела
0315 Толкова сме инатливи, опитваме се да забравим Кришна отново и отново Разпространяване на Кришна съзнание Следвайте ачариите Придобийте знание Причина за появяването на Бога Несъвършенствата на живото същество
0316 Не се опитвайте да имитирате, това е много опасно Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Пояснителна история Следвайте ачариите
0317 Не се отдаваме на Кришна. Това е болестта ни Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Причина за появяването на Бога Обектът на отдаване Измамни богове
0318 Елате при слънчевата светлина Светски дела Избиване на животни Целта на движението за КС Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание
0319 Приемете Бога, позицията си като слуга на Бога и служете на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Причина за появяването на Бога Светски дела Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0320 Ние учим как да се стане бхагяван, щастливец Обектът на отдаване Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Придобийте знание Освободеност от материята
0321 Винаги свързани с изначалната електроцентрала Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците
0322 Тялото ни е дадено от Бога в съответствие с нашата карма Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Целта на движението за КС Пояснителна история Преселението на душата
0323 Създаване на общество от лебеди, а не от гарги Освободеност от материята Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Целта на движението за КС Светски дела
0324 История означава да разберем дейностите на първокласния човек Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Предано служене Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание
0325 Опитайте се да разпространите движението за Кришна съзнание и това е вашата садхана Разпространяване на Кришна съзнание Медитация върху Бога Освободеност от материята Предано служене Преки наставления към учениците
0326 Богът е върховният баща, върховният собственик, върховният приятел Преселението на душата Целта на движението за КС Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0327 Живото същество е в това тяло, грубото тяло и финото тяло Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Характеристиките на творението Придобийте знание
0328 Движението за Кришна съзнание е всеобхватно Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела Описание на човешкото общество Придобийте знание Целта на движението за Кришна съзнание
0329 Дали убивате крава или зеленчук, има греховни последици Избиване на животни Влиянието на преданоотдадения Предано служене Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание
0330 Всеки индивидуално трябва да се погрижи за себе си Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята
0331 Истинското щастие е да се завърнем обратно у дома, обратно при Бога Несъвършенствата на живите същества Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Заблудена цивилизация Придобийте знание
0332 В целия свят може да се възцари мир Светски дела Несъвършенствата на живите същества Повтаряйте Харе Кришна Целта на движението за КС Не спекулирайте
0333 Да научим всеки да стане божествен Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Заблудена цивилизация
0334 Истинската необходимост в живота е да подсигурим удобството на душата Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0335 Ние образоваме хората да станат първокласни йоги Несъвършенствата на живото същество Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Медитация върху Бога Повтаряйте Харе Кришна Енергиите на мая
0336 Как така те са луди по Бога? Преселението на душата Характеристиките на творението Придобийте знание Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание
0337 Не си пилейте времето да се притеснявате за това така наречено щастие и страдание Светски дела Характеристиките на творението Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване
0338 Колко струва тази демокрация? Всички са глупци и негодници Описание на човешкото общество Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание
0339 Бог е доминиращият, ние сме доминираните Освободеност от материята Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване
0340 Не сте предназначени да умирате, но природата ви принуждава Разпространяване на Кришна съзнание Несъвършенствата на живото същество Освободеност от материята
0341 Онзи, който е интелигентен, ще се заеме с процеса Пояснителна история Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание
0342 Всички ние сме индивидуални личности и Кришна също е индивидуална личност Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Пояснителна история
0343 Опитваме се да образоваме мудхите Всемогъществото на Кришна Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна
0344 "Шримад Бхагаватам" се занимава единствено с бхакти Пояснителна история Предано служене Светски дела Целта на движението за КС
0345 Кришна се намира в сърцето на всеки Всемогъществото на Кришна Светски дела Наслажадаващият се и доставящият наслаждение Целта на движението за КС Разпространяване на Кришна съзнание
0346 Без проповядване и разбиране на философията, не можете да съхраните силата си Четирите регулиращи принципи Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Действайте с правилно съзнание
0347 На първо място, родете се там, където Кришна присъства сега Преселението на душата Медитация върху Бога Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Преки наставления към учениците
0348 Ако петдесет години човек просто възпява Харе Кришна, той със сигурност ще стане съвършен Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението Повтаряйте Харе Кришна
0349 Просто вярвах на онова, което казваше моят Гуру Махараджа Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0350 Стремим се да направим хората квалифицирани да виждат Кришна Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Научете се да виждате Бога Целта на движението за КС
0351 Когато пишете нещо, целта трябва да бъде просто да възхвалявате Върховния Действайте с правилно съзнание Влиянието на преданоотдадения Разпространяване на Кришна съзнание
0352 Тази литература ще направи революция в целия свят Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0353 Не си губете времето с разрешаване на икономическите си проблеми Всемогъществото на Кришна Заблудена цивилизация Преки наставления към учениците Светски дела Действайте с правилно съзнание
0354 Един слепец води други слепци Описание на човешкото общество Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Светски дела
0355 Аз говоря революционни неща Действайте с правилно съзнание Светски дела Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците
0356 Ние не действаме по прищявка,а приемаме авторитетни версии от шастрите Описание на човешкото общество Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Предано служене
0357 Искам да поставя началото на революция срещу безбожната цивилизация Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0358 В този живот ще намерим решението и никога вече, никога вече няма да се върнем Преселението на душата характеристиките на творението Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Целта на движението за КС
0359 Трябва да изучим тази наука от системата парампара Придобийте знание Описание на човешкото общество Следвайте ачариите Да станеш гуру Всемогъществото на Кришна
0360 Не подхождаме към Кришна директно. Трябва да започнем със служене към слуга на Кришна Всемогъществото на Кришна Предано служене Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Следвайте ачариите
0361 Те са мои гуру. Аз не съм техният гуру Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване
0362 Така както ние имаме дванадесет ДЖиБиСи, подобно на това и Кришна има ДжиБиСи Характеристиките на творението Пояснителна история Да станеш гуру Предано служене Действайте с правилно съзнание
0363 Някой ще ви бъде приятел, а друг ще ви бъде враг Характеристиките на творението Преселението на душата Енергиите на мая Светски дела
0364 Да станете достойни да се върнете обратно вкъщи, обратно при Бога, не е толкова лесно Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Описание на човешкото общество Освободеност от материята Целта на движението за КС
0365 Не превръщайте (ИСКОН) във фекално общество - направете го общество от мед Описание на човешкото общество Придобийте знание Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Пояснителна история
0366 Всички вие - станете гуру, но не говорете безсмислици Да станеш гуру Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела Пояснителна история Преки наставления към учениците
0367 Вриндавана означава, че Кришна е центърът Придобийте знание Да станеш гуру Разпространяване на Кришна съзнание Преселението на душата Обектът на отдаване
0368 Глупаво си мислите, че не сте вечни Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Придобийте знание Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание
0369 Моите ученици са частици от мен Характеристиките на творението Пояснителна история Да станеш гуру Действайте с правилно съзнание
0370 Що се отнася до мен, не си приписвам никаква заслуга Освободеност от материята Разпространяване на Кришна съзнание Придобийте знание Забавленията на Шрила Прабхупада
0371 Пояснение към "Амара Дживана" Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0372 Пояснение към "Анади Карама Пхале" Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване
0373 Пояснение към "Бхаджаху ре мана" Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание Светски дела Влиянието на преданоотдадения Предано служене
0374 Пояснение към "Бхаджаху ре мана" част първа Медитация върху Бога Влиянието на преданоотдадения Предано служене Светски дела Действайте с правилно съзнание
0375 Пояснение към "Бхаджаху ре мана" - втора част Слушайте, за да получите Предано служене Обръщане към гуру Причина за появяването на Бога Обектът на отдаване
0376 Пояснение към "Бхаджаху ре мана" Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Светски дела Предано служене
0377 Пояснение към "Бхаджаху ре мана" Влиянието на преданоотдадения Предано служене Светски дела Целта на движението за КС Обектът на отдаване
0378 Пояснение към "Бхулия томаре" Обектът на отдаване Влиянието на преданоотдадения Характеристиките на творението Предано служене Енергиите на мая
0379 Пояснение към "Дашаватара стотра" Характеристиките на творението Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0380 Пояснение към "Дашаватара стотра" Характеристиките на творението Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0381 Пояснение към "Дашаватара стотра" Характеристиките на творението Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0382 Пояснение към "Дашаватара стотра" Характеристиките на творението Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0383 Пояснение към "Гаура паху" Влиянието на преданоотдадения Несъвършенствата на живото същество Повтаряйте Харе Кришна Предано служене Освободеност от материята
0384 Пояснение към "Гауранга болите хабе" Влиянието на преданоотдадения Предано служене Освободеност от материята Причина за появяването на Бога Обектът на отдаване
0385 Пояснение към "Гауранга болите хабе" Влиянието на преданоотдадения Повтаряйте Харе Кришна Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Придобийте знание
0386 Пояснение към "Гаурангера дути пада" Обектът на отдаване Причина за появяването на Бога Предано служене Медитация върху Бога Освободеност от материята
0387 Пояснение към "Гаурангера дути пада" Влиянието на предания Всемогъществото на Кришна Предано служене Освободеност от материята Разпространяване на Кришна съзнание
0388 Пояснение към Харе Кришна мантра Повтаряйте Харе Кришна Характеристиките на творението Слушайте, за да получите Влиянието на предания Всемогъществото на Кришна
0389 Пояснение към "Хари Хари бипхале" Влиянието на предания Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Обектът на отдаване
0390 Пояснение към "Джая Радха-Мадхава" Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Целта на движението за КС Преселението на душата Преки наставления към учениците
0391 Пояснение към "Манаса деха геха" Обектът на отдаване Предано служене Влиянието на предания Всемогъществото на Кришна Освободеност от материята
0392 Пояснение към "Нарада Муни баджай вина" Влиянието на предания Предано служене Слушайте, за да получите
0393 Пояснение към "Нитаи гуна мани амара" Влиянието на предания Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Всемогъществото на Кришна
0394 Пояснение към "Нитаи-пада-камала" Влиянието на предания Светски дела Обектът на отдаване Освободеност от материята Предано служене
0395 Пояснение към "Парама коруна" Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Четирите регулиращи принципи
0396 Пояснение към молитвите на цар Кулашекхара Влиянието на преданоотдадения Медитация върху Бога Пояснителна история Преки наставления към учениците
0397 Пояснение към "Радха-Кришна бол" Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Влиянието на преданоотдадения Обектът на отдаване Предано служене
0398 Пояснение към "Шри Кришна Чаитаня прабху" Влиянието на преданоотдадения Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Следвайте ачариите Обектът на отдаване
0399 Пояснение към "Шри Нама, гай Гаура мадхур сваре" Повтаряйте Харе Кришна Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Преселението на душата
0400 Пояснение към "Шри Шри шикшаштакам" Придобийте знание Повтаряйте Харе Кришна Освободеност от материята Слушайте, за да получите Действайте с правилно съзнание
0401 Извадка от пояснение към "Шри Шри шикшаштакам" Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание
0402 Пояснение към "Вибхавари Шеша" Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0403 Пояснение към "Вибхавари Шеша" Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна Влиянието на преданоотдадения
0404 Вземете меча на Кришна съзнание Слушайте, за да получите Освободеност от материята Забавленията на Шрила Прабхупада Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание
0405 Демоните не могат да разберат, че Богът може да бъде личност. Това е демонично Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Измамни богове
0406 Всеки, който владее науката за Кришна може да бъде духовен учител Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Повтаряйте Харе Кришна Да станеш гуру Придобийте знание
0407 Историята на живота на Харидаса е, че той бил роден в мохамеданско семейство Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Повтаряйте Харе Кришна Да станеш гуру Придобийте знание
0408 Угра-карма означава ужасни дейности Светски дела Несъвършенствата на живото същество Целта на движението за КС Освободеност от материята


0409 И дума не може да става за преиначаване на "Бхагавад-гита" Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0410 Нашите приятели вече са започнали да превеждат Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Целта на движението за КС Заблудена цивилизация Придобийте знание
0411 Произвели са чудесен камион: "Трак, трак, трак, трак, трак, трак, трак" Енергиите на мая Обектът на отдаване Освободеност от материята Преки наставления към учениците Заблудена цивилизация
0412 Кришна желае движението за Кришна съзнание да бъде разпространено Обектът на отдаване Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Да станеш гуру Измамни богове
0413 Чрез мантруване можем да достигнем най-висшето ниво на съвършенство - прабхупада Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците Заблудена цивилизация Причина за появяването на Бога Описание на човешкото общество
0414 Обърнете се към Изначалната Божествена Личност, Кришна Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Светски дела Описание на човешкото общество Пояснителна история
0415 За шест месеца ще станете Бог Преселението на душата Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Измамни богове Повтаряйте Харе Кришна
0416 Просто възпявайте, танцувайте и яжте вкусни сладки топчета и качори Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците Предано служене Действайте с правилно съзнание
0417 Щастливи в този живот и в следващия Преки наставления към учениците Характеристиките на творението Преселението на душата
0418 Посвещение означава началото на дейностите Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна Четирите регулиращи принципи
0419 Посвещение означава третият етап на Кришна съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Четирите регулиращи принципи Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0420 Не си мислете, че сте слуга на този свят Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Предано служене
0421 Десет оскърбления, които трябва да бъдат избягвани при повтарянето на маха-мантрата - От 1 до 5 Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Предано служене
0422 Десет оскърбления, които трябва да бъдат избягвани при повтарянето на маха-мантрата - От 6 до 10 Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Предано служене
0423 Работя толкова усилно за вас, но вие не се възползвате Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Придобийте знание
0424 Възползвайте се напълно от ведическата култура Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Слушайте, за да получите Действайте с правилно съзнание
0425 Те може и да са направили някои промени Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Следвайте ачариите Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0426 Този, който е учен не скърби нито за живото, нито за безжизненото тяло Заблудена цивилизация Светски дела Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0427 Душата се различава от грубото и финото тяло Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението
0428 Специалната привилегия на човешкото същество е да разбира Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Придобийте знание Преки наставления към учениците Всемогъществото на Кришна


0429 Кришна е името на Бога. Кришна означава всепривличащ, всеблаг Заблудена цивилизация Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Повтаряйте Харе Кришна Всемогъществото на Кришна
0430 Чаитаня Махапрабху казва, че всяко от имената на Бога е могъщо като Него Всемогъществото на Кришна Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Важността на любознателността Разпространяване на Кришна съзнание
0431 Богът в действителност е съвършеният приятел на всички живи същества Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Предано служене Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Придобийте знание
0432 Дотогава, докато четете, слънцето не може да отнеме живота ви Светски дела Пояснителна история Слушайте, за да получите Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание
0433 Ние казваме "Не трябва да имате непозволен секс" Придобийте знание Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0434 Не слушайте измамници и не се опитавйте да лъжете другите Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0435 Ние сме объркани с всички тези световни проблеми Пояснителна история Енергиите на мая Светски дела Действайте с правилно съзнание
0436 Винаги радостни и просто интересуващи се от Кришна съзнание Пояснителна история Характеристиките на творението Преселението на душата Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0437 Раковината е смятана за много чиста, трансцедентална Пояснителна история Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0438 Кравешки тор, изсушен и изгорен на пепел, се използва за зъбен прах Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Следвайте ачариите Придобийте знание
0439 Духовният ми учител ме смяташе за голям глупак Обръщане към гуру Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Придобийте знание
0440 Теорията на маявадите е, че изначалният дух е имперсонален Всемогъществото на Кришна Не спекулирайте Светски дела Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание
0441 Кришна е Върховният, а ние сме отделени частици Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Пояснителна история Придобийте знание
0442 В християнската теология, човек се моли на Бога,"Дай ни хляба наш насъщен" Преселението на душата Придобийте знание Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване Пояснителна история
0443 И дума не може да става за имперсонализъм Transmigration of the soul Characteristics of creation Freedom from materiality Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence
0444 Гопите не са обусловени души. Те са освободени души Предано служене Влиянието на преданоотдадения Освободеност от материята Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0445 Станало е модерно да се приравнява Нараяна с всеки Всемогъществото на Кришна Предано служене Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0446 Не се опитвайте да разделите Лакшми от Нараяна Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна
0447 Внимавайте да не се смесвате с неотдадените, които си въобразяват разни неща за Бога Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество
0448 Трябва да приемаме уроци за Бога от шастра, гуру и садху Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Не спекулирайте
0449 Чрез бхакти можете да контролирате Върховния Бог. Това е единственият начин Пояснителна история Предано служене Влиянието на преданоотдадения Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване
0450 Не привнасяйте никакви материални желания, докато изпълнявате предано служене Влиянието на преданоотдадения Предано служене Пояснителна история Светски дела Преселението на душата
0451 Ако не знаем кой е предан и как да го обожаваме, тогава си оставаме канищха Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Придобийте знание
0452 Кришна идва нa земята веднъж в деня на Брахма Причина за появяването на Бога Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Предано служене Всемогъществото на Кришна
0453 Повярвайте! Няма по-висш авторитет от Кришна Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Повтаряйте Харе Кришна
0454 Животът ни е много рискован, ако не пробудим нашето дивя-гяна Придобийте знание Енергиите на мая Пояснителна история Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание
0455 Не използвайте жалката си логика пo теми, които са невъобразими за вас Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Светски дела
0456 Живото същество, което движи тялото, е висша енергия Характеристиките на творението Светски дела Несъвършенствата на живото същество Предано служене Научете се да виждате Бога
0457 Единственото, което липсва е Кришна съзнание Придобийте знание Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна
0458 Като възпявате Харе Кришна докосвате Кришна с езика си Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците
0459 Прахлада Махараджа е един от махаджаните, упълномощените личности Влиянието на преданоотдадения Пояснителна история Медитация върху Бога Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание
0460 Прахлада Махараджа не е обикновен предан, той е нитя-сиддха Пояснителна история Влиянието на преданоотдадения Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна
0461 "Мога да се справя и без гуру" - това е безсмислица Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Преки наставления към учениците Обектът на отдаване
0462 Ваишнава апарадха е голямо оскърбление Влиянието на преданоотдадения Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Преки наставления към учениците
0463 Ако приучите ума си просто да мисли за Кришна, тогава сте в безопасност Влиянието на преданоотдадения Преселението на душата Енергиите на мая Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание
0464 Шастрите не са за безделниците Влиянието на преданоотдадения Следвайте ачариите Целта на движението за КС Предано служене Действайте с правилно съзнание
0465 Един ваишнава е могъщ, но при все това е много кротък и смирен Влиянието на предания Пояснителна история Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за Кришна съзнание Светски дела
0466 Черната змия е по-безобидна от човека, който е като змия Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Преки наставления към учениците Следвайте ачариите Влиянието на предания
0467 В безопасност съм, тъй като съм приел подслон в лотосовите нозе на Кришна Пояснителна история Влиянието на предания Обектът на отдаване Предано служене Действайте с правилно съзнание
0468 Просто питайте и бъдете готови да служите на Кришна Важността на любознателността Преки наставления на учениците Действайте с правилно съзнание Предано служене Обектът на отдаване
0469 Победени или увенчани с победа, бъдете зависими от Кришна. Но сражение трябва да има Предано служене Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Освободеност от материята
0470 Мукти е също друг вид измама Освободеност от материята Пояснителна история Избиване на животни Предано служене Влиянието на предания
0471 Най-лесният начин да удовлетворите Кришна е просто да вложите сърцето си Предано служене Влиянието на предания Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Преки наставления към учениците
0472 Не оставайте в този мрак. Преминете в царството на светлината Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Характеристиките на творението Преселението на душата Пояснителна история
0473 Дарвин е взел идеята за еволюцията от Падма Пурана Светски дела Пояснителна история Характеристиките на творението Преселението на душата
0474 Арийци означава такива, които са напреднали Важността на любознателността Описание на човешкото общество Придобийте знание Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0475 Тръпки ни побиват като чуем, че трябва да станем слуги на Бога Обектът на отдаване Предано служене Влиянието на предания Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание
0476 Зависимостта не е нещо лошо, ако е на правилното място Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Описание на човешкото общество Пояснителна история Освободеност от материята
0477 Не сме изфабрикували нов вид религиозно течение или философски метод Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Важността на любознателността
0478 В сърцето ви има телевизор Следвайте ачариите Обръщане към гуру Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0479 Когато разберете истинската си позиция, тогава всъщност започват и вашите дейности Важността на любознателността Светски дела Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0480 Богът не може да е безличностен, тъй като всички ние сме личности Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Преселението на душата Придобийте знание
0481 Кришна е всепривличащ, Кришна е красив Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Предано служене Действайте с правилно съзнание
0482 Умът е средството да бъдете привързани Характеристиките на творението Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество
0483 Как можете да мислите за Кришна, освен ако не развиете любов към Кришна? Медитация върху Бога Разпространяване на Кришна съзнание Обръщане към гуру Предано служене Преки наставления към учениците
0484 Према е зрелият стадий на бхава Предано служене Пояснителна история Характеристиките на творението Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0485 Всяко забавление, извършено от Кришна, се чества като церемония от преданите Пояснителна история Влиянието на предания Предано служене
0486 В материалния свят енергията е сексът, а в духовния - любовта Енергиите на мая Пояснителна история Описание на човешкото общество Характеристиките на творението Светски дела
0487 Няма значение дали е Библията, Коранът или "Бхагавад Гита" - трябва да гледаме какъв е плодът Придобийте знание Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Разпространяване на Кришна съзнание Описание на човешкото общество
0488 Защо са нужни кавги? Ако обичаш Бога, обичаш всички. Това е признакът Светски дела Описание на човешкото общество Пояснителна история Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание
0489 Мантрувайки на улицата, вие раздавате сладки топчета Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Слушайте, за да получите Действайте с правилно съзнание Медитация върху Бога
0490 В майчината утроба в херметическо състояние, в продължение на много месеци Преселението на душата Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Забавленията на Шрила Прабхупада Придобийте знание
0491 Против волята ми ме сполитат толкова много страдания Преселението на душата Енергиите на мая Характеристиките на творението Светски дела Действайте с правилно съзнание
0492 Философията на Буда е да съблечете това тяло, нирвана Преселението на душата Характеристиките на творението Заблудена цивилизация Придобийте знание
0493 Когато грубоto тяло си почива, финото тяло работи Преселението на душата Пояснителна история Характеристиките на творението Освободеност от материята
0494 Наполеон е изградил масивни арки, но къде е отишъл, никой не знае Характеристиките на творението Преселението на душата Придобийте знание Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0495 Нека си затворя очите. Вече съм вън от опасност Характеристиките на творението Преселението на душата Светски дела Придобийте знание
0496 Шрути означава, че слушаме от най-висшия авторитет Целта на движението за Кришна съзнание Придобийте знание Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Причина за появяването на Бога
0497 Всеки се стреми да не умре Преселението на душата Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Придобийте знание Освободеност от материята
0498 Веднага щом напусна това тяло, с всичките ми небостъргачи и бизнес е свършено Действайте с правилно съзнание Преселението на душата Пояснителна история Характеристиките на творението Светски дела
0499 Един ваишнава е много добродушен и милостив, тъй като e съпричастен към другите Пояснителна история Характеристиките на творението Придобийте знание Медитация върху Бога Светски дела
0500 Не може да станете постоянно щастливи в този материален свят Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Пояснителна история
0501 Не можем да се избавим от безпокойствата, докато не стигнем до Кришна съзнание Заблудена цивилизация Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание
0502 Изоставете безсмислените концепции - приемете необятния живот в Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Важността на любознателността Придобийте знание Обръщане към гуру
0503 Да приемеш гуру означава да го запитваш за Абсолюта Обръщане към гуру Важността на любознателността Придобийте знание Действайте с правилно съзнание Целта на движението за Кришна съзнание
0504 Трябва да изучаваме "Шримад Бхагаватам" от всякакви ъгли на виждане Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Преселението на душата Освободеност от материята Описание на човешкото общество
0505 Не можете да спасите тялото. Това не е възможно Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата Придобийте знание Пояснителна история Светски дела
0506 Очите ви трябва да са шастра, а не тези замъглени очи Научете се да виждате Бога Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Описание на човешкото общество Пояснителна история
0507 Чрез прякото си възприятие не можете да изчислите Несъвършенствата на живото същество Характеристиките на творението Придобийте знание Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание
0508 Мозъкът на онези, които убиват животни, е безчувствен като камък Пояснителна история Светски дела Характеристиките на творението Избиване на животни Действайте с правилно съзнание
0509 Тези хора твърдят, че животните нямат душа Пояснителна история Избиване на животни Причина за появяването на Бога Действайте с правилно съзнание Придобийте знание
0510 В съвременната цивилизация нямат знание за душата Заблудена цивилизация Пояснителна история Светски дела Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание
0511 Истинското гладуване е на душата. Душата е лишена от духовна храна Несъвършенствата на живото същество Освободеност от материята Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Преселението на душата
0512 Тези, които са се отдали на материалната природа трябва да страдат Заблудена цивилизация Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване Освободеност от материята Избиване на животни
0513 Има толкова много други тела, 8 400 000 различни видове тела Характеристиките на творението Преселението на душата Описание на човешкото общество Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0514 Тук удоволствие означава краткотрайната липса на болка Пояснителна история Светски дела Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Придобийте знание
0515 Не можете да бъдете щастливи, сър, докато сте в материалното тяло Преселението на душата Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Заблудена цивилизация Освободеност от материалното
0516 Можете да постигнете живот на свобода - това не е история или измислица Освободеност от материята Характеристиките на творението Медитация върху Бога Пояснителна история Преселението на душата
0517 Не е така, че понеже сте родени в богато семейство сте предпазени от болести Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Характеристиките на творението Обектът на отдаване
0518 Четирите функциии на обусловения живот са раждане, смърт, старост и болести Светски дела Пояснителна история Характеристиките на творението Преселението на душата Медитация върху Бога
0519 Осъзнатите за Кришна личности не преследват илюзия и фантасмагория Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Светски дела Преселението на душата Действайте с правилно съзнание
0520 Ние възпяваме, ние слушаме, ние танцуваме, ние се наслаждаваме. Защо? Предано служене Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване Влиянието на предания
0521 Моята политика е да следвам стъпките на Рупа Госвами Следвайте ачариите Светски дела Несъвършенствата на живото същество Обектът на отдаване Преки наставления до учениците
0522 Ако повтаряте искрено тази мантра, всичко ще бъде ясно Повтаряйте Харе Кришна Слушайте, за да получите Несъвършенствата на живото същество Придобийте знание Освободеност от материалното
0523 Аватара означава идващ от по-висша сфера, от по-висша планета Всемогъществото на Кришна Причина за появяването на Бога Пояснителна история
0524 Арджуна е вечен приятел на Кришна. Той не може да е в заблуда Преселението на душата Влиянието на предания Пояснителна история Важността на любознателността
0525 Мая е силна, веднага щом станете малко самоуверени, незабавно ви атакува Енергиите на мая Предано служене Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0526 Ако много здраво се държим за Кришна, мая не може да направи нищо Предано служене Всемогъществото на Кришна Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна
0527 Ние не губим, като предлагаме на Кришна. Единствено печелим Предано служене Действайте с правилно съзнание Всемогъществото на Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Заблудена цивилизация
0528 Радхарани е енергията на наслаждението на Кришна Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Медитация върху Бога Характеристиките на творението Преселението на душата
0529 Любовните отношения на Радха и Кришна не са обикновени Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Освободеност от материята Светски дела Важността на любознателността
0530 Човек може да се избави от страданието, ако се обърне към Вишну Важността на любознателността Заблудена цивилизация Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Пояснителна история
0531 Както разбираме от ведическата литература, Кришна има най-разнообразни енергии Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Наслаждаващият се и този, който доставя наслаждение Пояснителна история
0532 Наслаждението на Кришна не е материално Всемогъществото на Кришна Освободеност от материята Придобийте знание Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0533 Радхарани е Хари-прия, много скъпа на Кришна Всемогъществото на Кришна Влиянието на предания Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Причина за появяването на Бога
0534 Не се опитвайте да видите Кришна изкуствено Научете се да виждате Бога Предано служене Влиянието на предания Повтаряйте Харе Кришна Придобийте знание
0535 Ние, живите същества, никога не умираме и никога не се раждаме Всемогъществото на Кришна Светски дела Придобийте знание Влиянието на предания Пояснителна история
0536 Какъв е ползата да изучавате Ведите, ако не разбирате Кришна? Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Причината за появяването на Бога Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0537 Кришна може да бъде обожаван и от най-бедния човек Всемогъществото на Кришна Предано служене Обектът на отдаване Енергиите на мая Влиянието на предания
0538 Закон означава заповед, издадена от държавата. Не може да сътворите закон вкъщи Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Заблудена цивилизация Целта на движението за КС Повтаряйте Харе Кришна
0539 Опитайте се да разберете движението за Кришна съзнание Преки наставления към учениците Разпространяване на Кришна съзнание Причина за появата на Бога Преселението на душата Освободеност от материята
0540 В днешно време да се обожава някой като най-издигнатата личност е нещо революционно Обръщане към гуру Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Не спекулирайте Придобийте знание
0541 Ако ме обичаш, обичай и кучето ми Светски дела Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Обръщане към гуру Важността на любознателността
0542 Какви са качествата на гуру? Как всеки може да стане гуру? Обръщане към гуру Обектът на отдаване Придобийте знание Да станеш гуру Забавленията на Шрила Прабхупада
0543 Не се очаква да правите огромно шоу от това, че сте станал гуру Преки наставления към учениците Да станеш гуру Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Действайте с правилно съзнание
0544 Oсобено подчертаваме мисията на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС
0545 Истински благотворителната дейност е съобразена с интереса на душата Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Преселението на душата
0546 Издавайте колкото може повече книги и ги разпространявайте по целия свят Енергиите на мая Разпространяване на Кришна съзнание Забавленията на Шрила Прабхупада Целта на движението за Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0547 Мислех си:"Първо трябва да стана много богат, а след това ще проповядвам" Енергиите на мая Всемогъществото на Кришна Забавленията на Шрила Прабхупада Влиянието на преданоотдадения ПОяснителна история
0548 Ако вече жертваш всичко за Хари Обектът на отдаване Влиянието на преданоотдадения Всемогъществото на Кришна Предано служене
0549 Истинското предназначение на йога е да се контролират сетивата Обектът на отдаване Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Предано служене Енергиите на мая
0550 Не тичайте след този мираж - просто се обърнете към Бога Обектът на отдаване Влиянието на преданоотдадения Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Преки наставления към учениците
0551 Нашите ученици имат по-добро занимание - сладки топчета Действайте с правилно съзнание Влиянието на предания Светски дела Енергиите на мая Предано служене
0552 Как да спра повтарящите се раждане и смърт - аз пия отрова Несъвършенствата на живите същества Енергиите на мая Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Предано служене
0553 Не се налага да отивате в Хималаите, просто останете в град Лос Анджелос Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Преки наставления към учениците Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Предано служене
0554 Насред Тихия океан в този свят на мая Пояснителна история Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Обектът на отдаване
0555 Спящи по отношение на въпроса за духовното разбиране Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0556 Първото прозрение в себереализацията е, че душата е вечна Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Характеристиките на творението Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание
0557 Трябва да сме изключително много предразположени към Кришна съзнание като Харидаса Тхакура Освободеност от материята Пояснителна история Обектът на отдаване Влиянието на предания Енергиите на мая
0558 Нашата позиция е междинна. Всеки миг можем да пропаднем Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Характеристиките на творението Преселението на душата Енергиите на мая
0559 Те глупаво си мислят: "Аз съм господарят на всичко пред погледа си" Несъвършенствата на живото същество Заблудена цивилизация Енергиите на мая Светски дела Освободеност от материята
0560 Докато човек не придобие морален характер, не му даваме посвещение Несъвършенствата на живото същество Измамни богове Заблудена цивилизация Енергиите на мая Светски дела
0561 Полубогове означава почти богове. Те притежават всички божествени качества Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Светски дела Заблудена цивилизация
0562 Моят авторитет е ведическата литература Характеристиките на творението Придобийте знание Целта на движението за КС Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0563 Оклевети кучето и го обеси Светски дела Описание на човешкото общество Пояснителна история Заблудена цивилизация Избиване на животни
0564 Аз казвам: "Моля ви, покорявайте се на Бога. Моля ви, стремете се да обичате Бога." Това е моята мисия Целта на движението за КС Описание на човешкото общество Пояснителна история Избиване на животни Действайте с правилно съзнание
0565 Аз ги уча как да владеят сетивата си Светски дела Действайте с правилно съзнание Предано служене Описание на човешкото общество
0566 Ако водачите на американския народ дойдат и се постараят да разберат тази система Светски дела Разпространяване на Кришна съзнание Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание
0567 Искам да дам тази култура на света Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Влиянието на предания
0568 Ние просто зависим от дарения. Ако пожелаете, можете да платите Разпространяване на Кришна съзнание Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Всемогъществото на Кришна
0569 "Свамиджи, дай ми посвещение", аз веднага им казвам: "Трябва да следваш тези четири принципа" Предано служене Четирите регулиращи принципи Заблудена цивилизация Избиване на животни Разпространяване на Кришна съзнание
0570 Дори да има неразбирателства между съпруг и съпруга, и дума не става за развод Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Предано служене Пояснителна история
0571 Човек не трябва да остава в семейния живот. Това е ведическата култура Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Описание на човешкото общество пояснителна история
0572 Защо трябва да казвате? "О, не мога да ти позволя да говориш в моята църква" Разпространяване на Кришна съзнание Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0573 Готов съм да говоря с всеки, осъзнат за Бога, човек Разпространяване на Кришна съзнание Измамни богове Действайте с правилно съзнание Научете се да виждате Бога
0574 Не може да убивате тялото без разрешение. Това е греховно Преселението на душата Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание Избиване на животни Пояснителна история
0575 Те са държани в мрак и невежество Преселението на душата Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Четирите регулиращи принципи
0576 Процесът трябва да бъде как да се сведат до нула всички тези наклонности Преселението на душата Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Светски дела Четирите регулиращи принципи
0577 Така наречените философи и учени, всички те са негодници и глупаци Светски дела Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата
0578 Просто говорете това, което казва Кришна Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Разпространяване на Кришна съзнание Да станеш гуру
0579 Душата сменя тялото си, точно както сменяме дрехите си Преселението на душата Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Характеристиките на творението
0580 Не можем да удовлетворим желанията си без позволението на Бога Всемогъществото на Кришна Преселението на душата Наслаждаващият се и даващият наслаждение Светски дела
0581 Ако се заемете със служене на Кришна, ще откриете ново окуражаване Освободеност от материята Предано служене Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание
0582 Кришна се намира в сърцето Всемогъществото на Кришна Предано служене Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Пояснителна история
0583 Всичко е там в "Бхагавад-гита" Преселението на душата Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание Влиянието на предания
0584 Ние сме станали чюта, пропаднали, но Кришна е Ачюта Преселението на душата Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Пояснителна история
0585 Един ваишнава се натъжава, виждайки, че другите не са щастливи Влиянието на предания Характеристиките на творението Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0586 В действителност приемането на тяло не означава, че умирам Преселението на душата Характеристиките на творението Пояснителна история
0587 Всеки от нас е духовно изгладнял Преселението на душата Освободеност от материята Пояснителна история
0588 Каквото и да желаете, Кришна ще ви го даде Преселението на душата Освободеност от материята Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Измамни богове Всемогъществото на Кришна
0589 Ние сме отвратени от материалното разнообразие Пояснителна история Освободеност от материята Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Характеристиките на творението Измамни богове
0590 Пречистване означава, че човек трябав да знае, че "Аз не съм тялото си, аз съм душа" Преселението на душата Освободеност от материята Предано служене Действайте с правилно съзнание Наслаждаващият се и доставящият наслаждение
0591 Работата ми е да се измъкна от ноктите на материалното Преселението на душата Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Енергиите на мая
0592 Просто трябва да стигнете до мисленето за Кришна, това е съвършенство Преселението на душата Медитация върху Бога Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Пояснителна история
0593 Веднага щом стигнете до Кришна съзнание се изпълвате с радост Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята Слушайте, за да получите Повтаряйте Харе Кришна Влиянието на предания
0594 Душата е невъзможно да бъде измерена с материалните ни устройства Характеристиките на творението Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Енергиите на мая Пояснителна история
0595 Ако желаете разнообразие трябва да се подслоните на някоя планета Характеристиките на творението Пояснителна история Всемогъществото на Кришна
0596 Духът не може да бъде нарязан на парчета Характеристиките на творението Пояснителна история Светски дела
0597 Ние работим усилено, за да намерим някакво удоволствие в живота Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Не спекулирайте
0598 Не можем на проумеем величието на Бога. Това е нашата глупост Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Слушайте, за да получите Не спекулирайте
0599 Кришна съзнание не е лесно. Не можете да го имате, докато не се отдадете Причина за появяването на Бога Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Обектът на отдаване Влиянието на предания
0600 Не сме готови да се отдадем, това е материалната ни болест Причина за появяването на Бога Обектът на отдаване Влиянието на предания Пояснителна история Освободеност от материята
0601 Чайтя-гуру е този, който дава съвест и знание отвътре Обектът на отдаване Всемогъществото на Кришна Светски дела Пояснителна история Измамни богове
0602 Бащата е водачът на семейството Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Обектът на отдаване
0603 Тази мриданга ще стигне от дом на дом, от страна до страна Преселението на душата Четирите регулиращи принципи Енергиите на мая Описание на човешкото общество Разпространяване на Кришна съзнание
0604 Ако продължавам, Кришна с радост ще ме издигне на трансцендентално ниво Повтаряйте Харе Кришна Освободеност от материята Пояснителна история Слушайте, за да получите Действайте с правилно съзнание
0605 Увеличете любовта си към Васудева и няма да има никаква вероятност да се свържете с материално тяло Предано служене Заблудена цивилизация Преки наставления към учениците Слушайте, за да получите Повтаряйте Харе Кришна
0606 Ние проповядваме "Бхагавад-гита такава, каквато е" - това е разликата Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание
0607 В нашето общество всички вие сте божествени братя, божествени сестри Несъвършенствота на живото същество Светски дела Избиване на животни Действайте с правилно съзнание Описание на човешкото общество
0608 Трябва да изпълняваме преданото служене с търпение и ентусиазъм Четирите регулиращи принципи Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Действайте с правилно съзнание Пояснителна история
0609 Толкова много от вас повтарят Харе Кришна. Това е успехът ми Забавленията на Шрила Прабхупада Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците
0610 Докато някой не приеме институцията на варна и ашрама, той не е човешко същество Описание на човешкото общество Предано служене Придобийте знание
0611 Ако изгубите духа на служене, този храм ще се сгромоляса Действайте с правилно съзнание Предано служене Светски дела Пояснителна история
0612 Всеки, който повтаря Харе Кришна, джихвагре, с езика си, е славен Повтаряйте Харе Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0613 Шестте неща, за които особено много трябва да се погрижим Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Предано служене Преки наставления към учениците Влиянието на предания
0614 Трябва да сме много внимателни, падане означава, прекъсване за милиони години Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците Предано служене Измамни богове Заблудена цивилизация
0615 Работете за Кришна с любов и ентусиазъм, това е животът ви в Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество Преки наставления към учениците Пояснителна история Предано служене
0616 Брахмана, кшатрия, ваиша и шудра - това е естественото разделение Описание на човешкото общество Следвайте ачариите Характеристиките на творението
0617 Няма нова формула, това е същата Вяса-пуджа, същата философия Действайте с правилно съзнание Следвайте ачариите Преки наставления към учениците Заблудена цивилизация Пояснителна история
0618 Духовният учител се чувства много щастлив, че "Това момче е напреднало повече от мен" Влиянието на предания Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание
0619 Целта е как да се подобри духовния живот, това е грихастха-ашрама Обектът на отдаване Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Описание на човешкото общество
0620 Според вашата гуна и карма сте заети с определени предписани задължения Описание на човешкото общество Обръщане към гуру Действайте с правилно съзнание Несъвършенствата на живото същество
0621 Движението за Кришна съзнание учи да приемаме авторитет Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Пояснителна история Характеристиките на творението Обектът на отдаване Обръщане към гуру
0622 Общувайте с тези, които се занимават с Кришна съзнание Целта на движението за Кришна съзнание Предано служене Влиянието на предания Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0623 Душата се преселва от едно тяло в друго Преселението на душата Характеристиките на творението Светски дела
0624 Богът също е вечен и ние също сме вечни Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна
0625 Жизнените потребности са удовлетворявани от Върховния Вечен, Бога Слушайте, за да получите Всемогъществото на Кришна Преселението на душата Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество
0626 Ако желаете да научите истински неща, тогава трябва да се обърнете към ачаря Обръщане към гуру Следвайте ачариите Слушайте, за да получите Действайте с правилно съзнание Обектът на отдаване
0627 Без освежаване, човек не може да разбере тези възвишени теми Да станеш гуру Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0628 Не приемаме такива неща като 'Навярно', 'Може би'. Не. Ние приемаме факти Преселението на душата Светски дела Пояснителна история Не спекулирайте Действайте с правилно съзнание
0629 Ние сме различни синове на Бога, с различни дрехи Разпространяване на Кришна съзнание Целта на движението за КС Всемогъществото на Кришна Придобийте знание Действайте с правилно съзнание
0630 Няма причина за скърби, тъй като душата ще просъществува Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание
0631 Аз съм вечен, а тялото не е вечно, това е факт Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Преселението на душата Пояснителна история
0632 Ако осъзная, че не съм тялото си, тогава преодолявам трите проявления на природата Енергиите на мая Несъвършенствата на живото същество Освободеност от материята Пояснителна история Характеристиките на творението
0633 Ние сме точно като блестящи искри от Кришна Енергиите на мая Всемогъществото на Кришна Несъвършенствата на живото същество Пояснителна история Обектът на отдаване
0634 Кришна никога не е повлиян от илюзорната енергия Всемогъществото на Кришна Енергиите на мая Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество
0635 Душата присъства във всички живи същества, дори в мравките Преселението на душата Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна
0636 Тези, които са учени, не правят подобно разграничение, че то няма душа Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Придобийте знание Преселението на душата Действайте с правилно съзнание
0637 Без присъствието на Кришна нищо не може да съществува Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0638 Първокласен йоги е този, който винаги мисли за Кришна Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание Предано служене Научете се да виждате Бога
0639 Индивидуалната душа е във всяко тяло, а Свръхдушата е истинският собственик Всемогъществото на Кришна Измамни богове
0640 Можете да откриете негодник, самопровъзгласил се за Бог - ритнете го в лицето Характеристиките на творението Повтаряйте Харе Кришна Слушайте, за да получите Преки наставления към учениците
0641 Един предан няма изисквания Обектът на отдаване Предано служене Действайте с правилно съзнание Влиянието на предания Пояснителна история
0642 Практикуването на Кришна съзнание превръща материалното тяло в духовно тяло Целата на движението за Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание Предано служене Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0643 Тези, които са напреднали в Кришна съзнание, трябва да работят за Кришна Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание Предано служене Обектът на отдаване Пояснителна история
0644 Всичко присъства в Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Предано служене Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание
0645 Този, който е осъзнал Кришна, винаги живее във Вриндавана Всемогъществото на Кришна Влиянието на предания Характеристиките на творението
0646 Йога система не означава, че трябва да продължавате с глупостите Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Заблудена цивилизация Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0647 Йога означава връзка с Върховния Пояснителна история Несъвършенствата на живото същество Освободеност от материята Действайте с правилно съзнание Светски дела
0648 По природа сме живи същества, трябва да действаме Предано служене Действайте с правилно съзнание Обектът на отдаване Пояснителна история
0649 Умът е шофьорът. Тялото е колесницата или колата Преки наставления към учениците Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Предано служене
0650 Измъкнете се от това заплитане чрез съвършената йога на Кришна съзнание Енергиите на мая Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Обектът на отдаване Разпространяване на Кришна съзнание
0651 The Whole Yoga System Means to Make the Mind Our Friend Act in proper consciousness Direct instruction to disciples Devotee's influence Imperfections of living being
0652 This Padma Purana is Meant for the Persons Who Are in the Modes of Goodness Act in proper consciousness Animal killing Receive knowledge Transmigration of the soul
0653 If God Is Not A Person, Then How His Sons Become Persons? Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Characteristics of creation Explanatory story
0654 You Cannot See God by Your Endeavor Because Your Senses are All Nonsense Act in proper consciousness Learn to see God False gods Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence
0655 The Purpose of Religion is to Understand God, and to Learn How To Love God Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Transmigration of the soul Act in proper consciousness
0656 Those Who Are Devotees, They Have No Hate for Anyone Imperfections of living being Meditation on God Kṛṣṇa's omnipotence Māyā's potencies The object of surrender
0657 Temple Is The Only Secluded Place For This Age Act in proper consciousness Misdirected civilization Chant Hare Kṛṣṇa Meditation on God
0658 Srimad-Bhagavatam Is The Supreme Jnana-yoga and Bhakti-yoga Combined Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Receive knowledge
0659 If You Simply Hear Sincerely and Submissively, Then You Will Understand Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Hear to receive Devotional service Act in proper consciousness
0660 If You Simply Restrain Your Sex Life, You Become A Very Powerful Man Meditation on God Explanatory story Imperfections of living being Act in proper consciousness
0661 Nobody Is Better Meditator Than These Boys. They Are Simply Concentrating on Krishna Meditation on God Kṛṣṇa's omnipotence Spreading Kṛṣṇa consciousness Devotional service Freedom from materiality
0662 Full of Anxiety Because They Have Captured Something Nonpermanent Imperfections of living being Meditation on God Act in proper consciousness Worldly affairs
0663 Make Your Lost Relationship With Krishna Reestablished. That Is Yoga Practice Freedom from materiality Goal of KC Movement Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0664 Void Philosophy Is Another Illusion. There Cannot Be Any Void Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Freedom from materiality Act in proper consciousness
0665 Krishna's Planet, Goloka Vrndavana, Is Self-illuminated Characteristics of creation Hear to receive Imperfections of living being Receive knowledge Kṛṣṇa's omnipotence
0666 If The Sun Can Penetrate Within Your Room, Can’t Krishna Penetrate Within Your Heart Characteristics of creation Freedom from materiality Kṛṣṇa's omnipotence Hear to receive
0667 Misconsciousness Has Come Into Existence Due To This Body Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Freedom from materiality
0668 At Least Two Compulsory Fastings in a Month Transmigration of the soul Act in proper consciousness Devotional service Devotee's influence Direct instruction to disciples
0669 Fix Up The Mind Means To Keep Your Mind In Krishna Meditation on God Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness Devotional service Direct instruction to disciples
0670 When You Are Fixed Up In Krishna, There Is No More Material Motion Act in proper consciousness Devotional service Freedom from materiality The object of surrender


0671 Enjoyment Means Two - Krishna and You Enjoyer and enjoyed Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Imperfections of living being
0672 When You Are in Krishna Consciousness, Your Perfection is Guaranteed Freedom from materiality Act in proper consciousness Devotional service Direct instruction to disciples
0673 A Sparrow is Trying to Dry Up the Ocean. This is Called Determination Explanatory story Devotional service Act in proper consciousness
0674 Be Intelligent Enough To Know How Much You Require To Eat To Keep Your Body Fit Direct instruction to disciples Imperfections of living being Act in proper consciousness
0675 A Devotee is an Ocean of Mercy. He wants to Distribute the Mercy Meditation on God Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Explanatory story
0676 To Become Controlled By The Mind Means To Be Controlled By The Senses Meditation on God Direct instruction to disciples Chant Hare Kṛṣṇa Hear to receive The object of surrender
0677 Gosvami Is Not A Hereditary Title. It Is A Qualification The object of surrender Becoming Guru Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa Explanatory story
0678 A Krishna Conscious Person is Always in Yoga Trance Freedom from materiality Devotee's influence Explanatory story
0679 Something Done in Krsna Consciousness, Knowing or Not Knowing, Will Have Its Effect Learn to see God Turn to Guru Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Direct instruction to disciples
0680 We Are Thinking We Are Sitting on This Floor But Actually We Are Sitting In Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Characteristics of creation Meditation on God Act in proper consciousness
0681 If You Love Krishna, Then Your Universal Love is Counted
0682 God Is Not My Order Supplier
0683 Yogi in Samadhi With Vishnu Form, & Krishna Conscious Person, There’s No Difference
0684 Crucial Test of Yoga System - If You Can Concentrate Your Mind on the Form of Vishnu
0685 Bhakti-yoga System - Quick Result, Self-realization and Liberation Even In This Life
0686 One Cannot Capture the Blowing Wind - And Even More Difficult to Capture the Agitated Mind
0687 Concentrate One's Mind in Void, That is Very Difficult
0688 Declaring War Against the Illusory Energy, Maya
0689 If You Keep Divine Association, Then Your Consciousness is Made Divine
0690 God is Pure, and His Kingdom is Also Pure
0691 Anyone Who Desires to be Initiated in Our Society, We Put Four Principles
0692 Bhakti-yoga is the Highest Platform of Yoga Principles
0693 When We Speak of Service, There is No Motive. Service is Love
0694 Placed Again Into That Service Attitude. That is the Perfect Cure
0695 Cheaply They Select God. God Has Become So Cheap - "I am God, you are God"
0696 Bhakti-yoga Is Unadulterated Devotion
0697 Please Engage Me in Your Service, That's All. That Should Be The Demand
0698 Instead of Serving Your Senses, Please Serve Radha-Krishna, Then You'll Be Happy
0699 A Devotee in Love, Wants to Love Krishna in His Original Form
0700 Service Means Three Things: The Servitor, The Served, And Service
0701 If you’ve Got Affection for the Spiritual Master, Finish Your Business in This Life
0702 I Am Spirit, Eternal - I Have Contaminated This Matter, Therefore I Am Suffering
0703 If You Absorb Your Mind With Krishna Then It Is Samadhi
0704 Chant Hare Krishna and Use This Instrument (your ear) To Hear
0705 We Will Find in Bhagavad-gita, the Super-excellence of this Science of God
0706 Истинското тяло е отвътре Освободеност от материята Преселението на душата Заблудена цивилизация Важността на любознателността Действайте с правилно съзнание
0707 Тези, които не са ентусиазирани и са мързеливи, не могат да напредват в духовния живот Характеристиките на творението Не спекулирайте Следвайте ачариите Действайте с правилно съзнание Предано служене
0708 Разликата между живота на рибата и моя живот Преселението на душата Обектът на отдаване Освободеност от материята Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание
0709 Определение за Бхагаван Измамни богове Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Пояснителна история Наслаждаващият се и доставящият наслаждение
0710 Създаваме милиони и трилиони идеи и се обвързваме с тях Предано служене Повтаряйте Харе Кришна Обръщане към гуру Пояснителна история Слушайте, за да получите
0711 Бъдете така добри да не прекъсвате това, което сте започнали - продължавайте много ентусиазирано Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята Преки наставления към учениците Повтаряйте Харе Кришна Предано служене
0712 Кришна нареди "Отиди в западните страни. Научи ги." Разпространяване на Кришна съзнание Освободеност от материята Целта на движението за КС Забавленията на Шрила Прабхупада Предано служене
0713 The Busy Fool is Dangerous Misdirected civilization Freedom from materiality Worldly affairs Description of human society Explanatory story
0714 No Matter What is the Profit, I Shall Speak for Krishna Devotional service Act in proper consciousness Freedom from materiality Meditation on God Explanatory story
0715 Become a Lover of God. This is First-Class Religion The object of surrender Devotional service Learn to see God Act in proper consciousness
0716 Трябва да разберем чрез знанието кой е Кришна Обектът на отдаване Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0717 Баща ми беше предан и той ни обучи Пояснителна история Следвайте ачариите Разпространяване на Кришна съзнание Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците
0718 Синовете и учениците винаги трябва да бъдат наказвани Забавленията на Шрила Прабхупада Действайте с правилно съзнание
0719 Приемане на санняса - поддържайте го съвършено Описание на човешкото общество Причина за появяването на Бога Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание
0720 Овладявайте похотливите си желания чрез Кришна съзнание Несъвършенствата на живото същество Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Описание на човешкото общество Предано служене Медитация върху Бога
0721 Не можете да си представите Бога. Това е глуповатост Предано служене Всемогъществото на Кришна Медитация върху Бога Не спекулирайте Повтаряйте Харе Кришна
0722 Don't Be Lazy. Always Remain Engaged Direct instruction to disciples Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service Act in proper consciousness Four regulative principles
0723 Chemicals Come From Life; Life Does Not Come From Chemical Characteristics of creation Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Direct instruction to disciples Imperfections of living being
0724 The Test of Bhakti Devotional service Māyā's potencies Four regulative principles Misdirected civilization Act in proper consciousness
0725 Things Are Not Going to Happen so Easily. Maya is Very, Very Strong Māyā's potencies Spreading Kṛṣṇa consciousness Goal of KC Movement Kṛṣṇa's omnipotence False gods
0726 Rise Early in the Morning and Chant Hare Krishna Worldly affairs Devotional service Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Freedom from materiality
0727 I am the Servant of the Servant of the Servant of Krishna Imperfections of living being Devotional service Explanatory story Freedom from materiality Receive knowledge
0728 One Who Understands Radha-Krishna Lila as Material, They Are Misled Imperfections of living being Characteristics of creation Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Enjoyer and enjoyed
0729 Sannyasi Commits Little Offense, It Is Magnified a Thousand Times Act in proper consciousness Devotional service Chant Hare Kṛṣṇa The object of surrender Direct instruction to disciples
0730 Siddhanta Boliya Citte - Don't Be Lazy in Understanding Krishna Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Goal of KC movement Freedom from materiality Act in proper consciousness
0731 Bhagavata-dharma is not Meant for Persons who are Envious Act in proper consciousness Worldly affairs Freedom from materiality Follow the Acaryas Devotional service
0732 I Cannot Serve the Air or the Sky. I Must Serve a Person Characteristics of creation Devotional service Imperfections of living being Explanatory story Act in proper consciousness
0733 Time is so Valuable, if You Pay Millions Gold Coins, You Cannot Get Back a Moment Characteristics of creation Imperfections of living being Act in proper consciousness Misdirected civilization Transmigration of the soul
0734 Онзи, който не може да говори, става велик лектор Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Преселението на душата Влиянието на предания
0735 Толкова сме глупави, че не вярваме в следващия живот Характеристиките на творението Преселението на душата Енергиите на мая Пояснителна история
0736 Изоставете всички тези така наречени или измамни религиозни системи Освободеност от материята Целта на движението за КС Пояснителна история Предано служене
0737 Началото на духовното знание е: "Аз не съм това тяло" Придобийте знание Предано служене Причина за появяването на Бога Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0738 Кришна и Баларама отново са се появили като Чайтаня и Нитянанда Описание на човешкото общество Несъвършенствата на живото същество Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Заблудена цивилизация
0739 Ще се постараем да построим много хубав храм за Шри Чайтаня Махапрабху Причина за появяването на Бога Всемогъществото на Кришна Разпространяване на Кришна съзнание Заблудена цивилизация Обектът на отдаване
0740 Трябва да виждаме през страниците на шастрите Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Придобийте знание Научете се да виждате Бога
0741 Purpose of Krishna Consciousness movement: Overhauling of the Human Society Description of human society Goal of KC Movement Imperfections of living being Worldly affairs The object of surrender
0742 Невъобразимата мощ на Върховната Божествена Личност Характеристиките на творението Всемогъществото на Кришна Пояснителна история Преселението на душата
0743 Ако си измисляте своя програма за наслаждение, ще получите плесница Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Предано служене Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Обектът на отдаване
0744 Веднага щом видите Кришна получавате вечния си живот Характеристиките на творението Преселението на душата Научете се да виждате Бога Всемогъществото на Кришна Освободеност от материята
0745 Независимо дали вярвате или не, думите на Кришна не може да са измамни Преселението на душата Заблудена цивилизация Всемогъществото на Кришна Целта на движението за КС Освободеност от материята
0746 We Want Some Generation Who Can Preach Krishna Consciousness Chant Hare Kṛṣṇa Goal of KC Movement Spreading Kṛṣṇa consciousness Receive knowledge Freedom from materiality
0747 Draupadi Prayed, 'Krishna, If You Like, You Can Save Me' Explanatory story Description of human society Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Act in proper consciousness
0748 The Lord Wants to Satisfy the Devotee Reason for God's appearance Freedom from materiality Meditation on God Act in proper consciousness Devotee's influence
0749 Krishna is Feeling Pain. So You Become Krishna Conscious Learn to see God Freedom from materiality Chant Hare Kṛṣṇa Hear to receive Goal of KC Movement
0750 Why We Offer Our Respect to Mother? Description of human society Worldly affairs Misdirected civilization Act in proper consciousness Explanatory story
0751 You Should Take Food Just to Maintain Your Health Nicely Act in proper consciousness Direct instruction to disciples Misdirected civilization Explanatory story The object of surrender
0752 Krishna Can be Present More Acutely in Separation Chant Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Devotee's influence Meditation on God
0753 Big Big Men, Let Them Have One Set of Books and Study Receive knowledge Spreading Kṛṣṇa consciousness Direct instruction to disciples Devotee's influence Act in proper consciousness
0754 Very Instructive Struggle Between the Atheist and the Theist Explanatory story Devotee's influence Kṛṣṇa's omnipotence Worldly affairs Act in proper consciousness
0755 Sea-sufferer Transmigration of the soul Māyā's potencies Characteristics of creation Act in proper consciousness Explanatory story
0756 В съвременното образование няма истинско знание Придобийте знание Заблудена цивилизация Пояснителна история Действайте с правилно съзнание
0757 Той е забравил Бога. Пробудете неговото съзнание - това е истинско добро Разпространяване на Кришна съзнание Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Не спекулирайте
0758 Служете на човек, който е посветил живота си на Кришна Всемогъществото на Кришна Следвайте ачариите Обръщане към гуру Целта на движението за КС Обектът на отдаване
0759 Кравите знаят: "Тези хора няма да ме убият." Те не са обезпокоени Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Характеристиките на творението Действайте с правилно съзнание
0760 Сексуалният живот не е забранен в това движение, забранено е лицемерието Пояснителна история Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание
0761 Който и да дойде тук, трябва да чете книгите Пояснителна история Влиянието на предания Повтаряйте Харе Кришна Преки наставления към учениците Медитация върху Бога
0762 Бъдете много стриктни, мантрувайте искрено. Животът ви е спасен, следващият ви живот е в безопасност Пояснителна история Преки наставления към учениците Повтаряйте Харе Кришна Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание
0763 Всеки ще стане гуру, когато е опитен ученик, но защо е това незряло въжделение Да станеш гуру Преки наставления към учениците Действайте с правилно съзнание Следвайте ачариите
0764 Тружениците си мислели: "Исус Христос би трябвало да е някой от работниците" Пояснителна история Разпространяване на Кришна съзнание Светски дела Несъвършенствата на живото същество
0765 Бъдете напълно осъзнати, че "Всичко принадлежи на Кришна и нищо на нас' Всемогъществото на Кришна Действайте с правилно съзнание Обектът на отдаване Причина за появяването на Бога
0766 Просто като четете "Шримад Бхагаватам" ще бъдете щастливи. Затова придобийте тази практика Пояснителна история Действайте с правилно съзнание Слушайте, за да получите Придобийте знание Преки наставления към учениците
0767 След това идва вкусът. Не можете да живеете извън групата. Вкусът се е променил Действайте с правилно съзнание Предано служене Всемогъществото на Кришна
0768 Мукти означава край на материалните тела. Това се нарича мукти Освободеност от материята Преселението на душата Медитация върху Бога Действайте с правилно съзнание Преки наставления към учениците
0769 Самият ваишнава е много щастлив, тъй като е в непосредствена връзка с Кришна Влиянието на предания Предано служене Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна
0770 Аз обичам душата. Атма-таттва-вит. И защо обичам душата? Защото обичам Кришна Придобийте знание Преселението на душата Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Важността на любознателността
0771 Преданият не може да се интересува в една и съща степен от материалното и трансценденталното наслаждение Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Влиянието на предания Разпространяване на Кришна съзнание
0772 Цялата програма на ведическата цивилизация е да донесе освобождение на хората Действайте с правилно съзнание Придобийте знание Освободеност от материята Несъвършенствата на живото същество Светски дела
0773 Вниманието ни винаги трябва да е в това как следваме духовния си живот Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Освободеност от материята Обектът на отдаване
0774 Не можем да си измисляме свои собствени начини за духовен напредък Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Повтаряйте Харе Кришна Не спекулирайте Обръщане към гуру
0775 Семейната привързаност е най-голямата пречка за напредъка в Кришна съзнание Пояснителна история Обектът на отдаването Влиянието на мая Освободеност от материята Влиянието на предания
0776 "Какво лошо има ако стана куче?" Това е резултатът от образованието Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Придобийте знание Разпространяване на Кришна съзнание
0777 Колкото повече развивате съзнанието си, толкова повече обиквате свободата Действайте с правилно съзнание Освободеност от материята Пояснителна история Преселението на душата Описание на човешкото общество
0778 Най-големият принос към човешкото общество е познанието Действайте с правилно съзнание Придобийте знание Обектът на отдаване Научете се да виждате Бога Заблудена цивилизация
0779 Не можете да сте щастливи на място, което е предназначено за страдание Характеристиките на творението Светски дела Пояснителна история Влиянието на предания
0780 Можем да надникнем в знанието за Абсолютната Истина Енергиите на мая Всемогъществото на Кришна Научете се да виждате Бога Характеристиките на творението Придобийте знание
0781 Истинското съвършенство на йога означава да се установи ума в лотосовите нозе на Кришна Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Медитация върху Бога Повтаряйте Харе Кришна Предано служене
0782 Не изоставяйте мантруването. Тогава Кришна ще ви закриля Действайте с правилно съзнание Повтаряйте Харе Кришна Четирите регулиращи принципи Заблудена цивилизация Преки наставления към учениците
0783 Дошли сме в този материален свят с настроението да се наслаждаваме. Затова сме паднали Несъвършенствата на живото същество Наслаждаващият се и доставящият наслаждение Енергиите на мая Предано служене Влиянието на предания
0784 Ако не действаме в служба на Бога, тогава действаме в ноктите на мая Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Характеристиките на творението Енергиите на мая
0785 Диктатурата е добра, стига диктаторът да има възвишени духовни качества Светски дела Действайте с правилно съзнание Описание на човешкото общество Заблудена цивилизация Пояснителна история
0786 Очаквайки наказанието от Ямараджа Описание на човешкото общество Действайте с правилно съзнание Пояснителна история Научете се да виждате Бога
0787 Хората имат погрешното разбиране, че "Бхагавад Гита" е обикновена война, насилие Несъвършенствата на живото същество Всемогъществото на Кришна Предано служене Причина за появяването на Бога Характеристиките на творението
0788 Трябва да се опитаме да разберем защо не сме щастливи - защото сме в материалното тяло Характеристиките на творението Несъвършенствата на живото същество Действайте с правилно съзнание Заблудена цивилизация
0789 Полето на дейностите, собственикът на полето и надзираващият полето Характеристиките на творението Пояснителна история Всемогъществото на Кришна Придобийте знание
0790 Как да се сприятелява с чуждите жени и как да отнема парите на другите с измама Придобийте знание Заблудена цивилизация Разпространяване на Кришна съзнание Действайте с правилно съзнание
0791 One Can Satisfy the Lord Simply by Love and Devotional Service Kṛṣṇa's omnipotence Worldly affairs Explanatory story
0792 Without Krishna being Friend of Everyone, Nobody Can Live for a Moment Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Act in proper consciousness Imperfections of living being
0793 There is No Difference Between Instruction. Therefore Guru Is One Turn to Guru Follow the Acaryas Act in proper consciousness Receive knowledge
0794 Rascal Guru Will Say, 'Yes, you can eat anything. You can do anything' Characteristics of creation Imperfections of living being Misdirected civilization Spreading Kṛṣṇa consciousness
0795 Modern World - They're Very Active, but Foolishly Active, in Ignorance and Passion Explanatory story Characteristics of creation Transmigration of the soul Receive knowledge Act in proper consciousness
0796 Don't Think that I am Speaking. I am Simply Instrument. Real Speaker is God Kṛṣṇa's omnipotence Description of human society Act in proper consciousness Receive knowledge The object of surrender
0797 On Behalf of Krsna Preaching People to Take to Krsna Con. They are Great Soldiers Spreading Kṛṣṇa consciousness Becoming Guru Act in proper consciousness Receive knowledge Direct instruction to disciples
0798 You are a Dancing Girl. Now You Have to Dance. You Cannot Be Shy Explanatory story Act in proper consciousness Description of human society
0799 Complete Freedom - Eternity, Blissful and Full of Knowledge Spreading Kṛṣṇa consciousness Freedom from materiality Transmigration of the soul Imperfections of living being Characteristics of creation
0800 Karl Marx. He is Thinking How The Workers Senses Will Be Gratified Worldly affairs Imperfections of living being Explanatory story Misdirected civilization
0801 Technology is Not the Business of a Brahmana, Ksatriya, or Vaisya Description of human society Explanatory story Worldly affairs
0802 Krishna Consciousness Movement is So Nice that Adhira can be Dhira Description of human society Explanatory story Worldly affairs Imperfections of living being
0803 My Lord, Kindly Engage me in Your Service - That is the Perfection of Life Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Act in proper consciousness
0804 We Have Learned From Our Guru Maharaja that Preaching is Very Important Thing Becoming Guru Reason for God's appearance Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Devotional service
0805 In Krishna Consciousness they are Educated what is Bondage and what is Liberation Freedom from materiality Explanatory story Imperfections of living being
0806 Krishna and His Representatives, Then You Become Mahajana Do not speculate The object of surrender Imperfections of living being Act in proper consciousness Explanatory story
0807 Brahmastra is Made of Mantra. That is the Subtle Way Characteristics of creation Transmigration of the soul Imperfections of living being Worldly affairs Explanatory story
0808 We Cannot Cheat Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Māyā's potencies Characteristics of creation
0809 Shortcut of 'Demon-Cracy' is 'Democracy' Misdirected civilization Worldly affairs Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story
0810 Don't be Agitated by the Dangerous Condition of this Material World Māyā's potencies Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Direct instruction to disciples
0811 Rupa Gosvami's Instruction - Somehow or Other, You Become Attached to Krishna Devotee's influence Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Explanatory story
0812 We are Reluctant to Chant the Holy Name Freedom from materiality Devotional service Hear to receive Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness
0813 Real Independence is how to Get Out of the Clutches of these Material Laws Explanatory story Characteristics of creation Imperfections of living being Freedom from materiality Act in proper consciousness
0814 God Has Nothing To Do. He is Self-sufficient. Neither He Has Got Any Aspiration Kṛṣṇa's omnipotence Freedom from materiality Devotee's influence Worldly affairs The object of surrender
0815 God is Witness and He is Giving the Result Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Imperfections of living being Transmigration of the soul
0816 This Body is a Machine, but We Are Accepting Machine as Myself Māyā's potencies Characteristics of creation Transmigration of the soul Explanatory story The object of surrender
0817 Simply Stamping 'I am Christian,' 'I am Hindu,' 'I am Muslim,' there is No Profit Characteristics of creation Act in proper consciousness Explanatory story The object of surrender Kṛṣṇa's omnipotence
0818 On the Platform of Goodness, You Can Understand the All-Good Characteristics of creation Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa The object of surrender Devotional service
0819 Asrama Means Situation for Spiritual Cultivation Description of human society Act in proper consciousness Devotional service Becoming Guru
0820 Guru Means Whatever Instruction He'll Give, We Have to Accept Without any Argument Becoming Guru Act in proper consciousness Turn to Guru The object of surrender Explanatory story
0821 Pandita Does Not Mean One who has got Degree. Pandita Means Sama-cittah Devotee's influence Act in proper consciousness Explanatory story Misdirected civilization
0822 You Become Pious Simply by Kirtana Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service


0823 That is the Birthright in India - they are Automatically Krishna Conscious Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Explanatory story Devotional service
0824 In the Spiritual World there is No Disagreement Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Explanatory story False gods Act in proper consciousness
0825 Human Life Should Only Endeavor How to Get in Touch of the Lotus Feet of Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender Act in proper consciousness
0826 Our Movement is Transferring that Hard Working to the Business of Krishna Devotee's influence Devotional service Explanatory story Follow the Acaryas Act in proper consciousness
0827 Acarya's Duty is to Point Out the Sastric Injunction Follow the Acaryas Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service Act in proper consciousness
0828 Anyone Who Takes Care of His Subordinate, He is Guru Becoming Guru Turn to Guru Explanatory story Misdirected civilization Act in proper consciousness
0829 The Four Walls Will Hear You Chant. That is Sufficient. Don't be Disappointed Goal of KC Movement Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service Direct instruction to disciples Spreading Kṛṣṇa consciousness
0830 This is the Vaisnava Philosophy. We Are Trying To Be Servant Māyā's potencies Characteristics of creation Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness
0831 We Cannot Follow Asadhu-marga. We Must Follow Sadhu-marga The object of surrender Act in proper consciousness Devotional service Follow the Acaryas
0832 Cleanliness Is Next To Godliness Hear to receive Act in proper consciousness Imperfections of living being Explanatory story Māyā's potencies
0833 Pledge for Serving as a Sannyasi in Front of Krishna, Vaisnava, Guru and Fire Spreading Kṛṣṇa consciousness Description of human society Devotee's influence Explanatory story Freedom from materiality
0834 Bhakti Is Only For Bhagavan Freedom from materiality Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender
0835 Modern Politicians Stress on Karma Because They Want to Work Hard like Hogs & Dogs Misdirected civilization Description of human society Worldly affairs Explanatory story Act in proper consciousness
0836 Be Prepared to Sacrifice Anything for Perfection of this Human Form of Life Explanatory story Devotee's influence Act in proper consciousness Follow the Acaryas
0837 We May be Very Powerful so long Krishna Keeps us Powerful Explanatory story Imperfections of living being Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0838 Everything Will Be Null and Void When There Is No God Explanatory story Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Direct instruction to disciples
0839 When We Are Children and Not Polluted, We Should Be Trained Up in Bhagavata-dharma Explanatory story Imperfections of living being False gods Devotional service Act in proper consciousness
0840 There was a Prostitute Whose Charges was One Lakh of Pieces of Diamond Explanatory story Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Devotional service
0841 Spiritually, there is No Difference between Appearance and Disappearance Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Devotee's influence Devotional service Spreading Kṛṣṇa consciousness
0842 Krishna Consciousness Movement is Training of Nivrtti-marga - So Many No's Characteristics of creation Four regulative principles Explanatory story Transmigration of the soul Act in proper consciousness
0843 Very Beginning of Life is Mistaken. They are Thinking this Body is the Self Imperfections of living being Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0844 Simply by Pleasing the King, You Please the Almighty Father, God Imperfections of living being Explanatory story Devotee's influence Act in proper consciousness
0845 Even the Dog Knows How To Use Sex Life. It Doesn't Require a Freud's Philosophy Misdirected civilization Imperfections of living being Worldly affairs The object of surrender Act in proper consciousness
0846 The Material World is Shadow Reflection of the Spiritual World Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Enjoyer and enjoyed
0847 Description of the Kali-yuga is Given in the Srimad-Bhagavatam Characteristics of creation Explanatory story Freedom from materiality Description of human society
0848 One Cannot Become Guru Unless he Knows Krsna-tattva The object of surrender Act in proper consciousness Becoming guru Kṛṣṇa's omnipotence Devotee’s influence
0849 We Want to See God, But We do Not Acknowledge that We are Not Qualified Learn to see God Imperfections of living being Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness