Persian - Srila Prabhupada's Video Clips in YouTube

From Vanimedia
Jump to: navigation, search
  • در این جداول – با ستون های قابل مرتب سازی – اطلاعاتی مربوط به پروژه ی "زیر نویس چند زبانه ی وانی مدیا " وجود دارد. شما می توانید برای خواندن درمورد این پروژه اینجا و دسترسی به برخی راهنمایی ها برای مترجمین، اینجا را کلیک نمائید


--- صفحات نقل قول های وانی --- نتایج زیرنویس چندزبانه --- گروه های مترجمین --- فیلم های کوتاه برای ترجمه --- فیلم های موجود در یوتیوب همراه با موضوع --- صفحه ی کامل نتایج ---

از سال 1966 تا 1977 میلادی، شریلا پرابهوپاد به وفور به زبان انگلیسی سخنرانی کرده اند که بیش از ٢٠٠٠ ساعت از صحبتهای ایشان به صورت ضبط شده موجود است. این مجموعه ی 1080 ویدئویی تعداد بسیاری از مطالب عنوان شده توسط شریلا پرابهوپاد را عرضه می کند. برای دسترسی به این ویدئوها روی لینک های ستون "ویدئو در یوتیوب"، و برای دسترسی به زیر نویس ها به زبان های مختلف، برروی علامت "زیرنویس" در پایین پخش یوتیوب کلیک نمائید.


این جدول، شامل تمام ویدئو های کوتاهی که ما تا به حال در "کانال یوتیوب وانی مدیا" قرار داده ایم، به همراه موضوعاتی که شریلاپرابهوپاد در هر ویدئو اشاره نموده اند، می شود. هر ستون قابل مرتب سازی است تا به شما این امکان را بدهد تا ویدئوی مورد علاقه تان را انتخاب کنید.


• هدف ما از انجام این پروژه ی "زیرنویس چندزبانه"، انتشار١٠٨٠ ویدئو تا چهارم اکتبر ٢٠١٥، به منظور جشن پنجاهمین سالگرد ورود پرابهوپاد به غرب می باشد؛ • هر ویدئو حدود یک الی پانزده دقیقه بوده و به زبانهای مختلف زیرنویس شده است. • ویدئوهایی که عنوان شان به زبان (نام زبان را وارد کنید) وارد شده است، دارای زیر نویس به زبان (نام زبان را وارد کنید) هستند. • ویدئوهایی که عنوان انگلیسی دارند، باید دارای زیرنویس به زبان (نام زبان را وارد کنید) شوند.

شماره ویدیو ویدیو در یوتیوب موضوع اول موضوع دوم موضوع سوم موضوع چهارم موضوع پنجم
٠٠٠١ گسترش به ده میلیون پیر رو حانی شوید آموزش مستفیم برای شاگردان تفکر ذهنی نکنید آچاریاها را دنبال کنید گسترش کریشناآگاهی
٠٠٠٢ تمدّن دیوانگان چهار اصل تنظیم کننده هدف جنبش کریشناآگاهی توانائی های مایا تمدّن گمراه شده
٠٠٠٣ مرد نیز زن است خصوصیات خلقت لذّت برنده و لذّت دهنده روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠٠٠٤ به هر چیز بی معنایی تسلیم نشوید پیر روحانی شدن آموزش مستقیم به شاگردان رهایی از مادیگرایی داستان توصیفی
٠٠٠٥ زندگی پرابهوپاد در سه دقیقه داستان های شریلا پرابهوپاد
٠٠٠٦ همه خدا هستند- بهشت نادانان کشتار حیوانات اهمیت پرسش تمدّن گمراه شده روی آوردن به پیر روحانی
٠٠٠٧ حفاظت کریشنا شامل حال تان خواهد شد خصوصیات جامعه انسانی داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی
٠٠٠٨ "کریشنا ادعا می کند "من پدر همگان هستم علت ظهور خداوند انتشار کریشناآگاهی
٠٠٠٩ دزدی که به یک عابد تبدیل شد داستان توصیفی خدایان دروغین قدرت مطلق کریشنا یادگیری دیدن کریشنا
٠٠١٠ سعی نکنید از کریشنا تقلید کنید داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٠١١ شخص میتواند کریشنا را در ذهن پرستش کند داستان توصیفی تمرکز کردن روی خداوند
٠٠١٢ منبع دانش باید از راه شنیدن باشد پندار ذهنی نکنید داستان توصیفی شنیدن برای دریافت کردن نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی
٠٠١٣ مشغولیت بیست و چهار ساعته عمل کردن در آگاهی درست خدمت عابدانه فراگیری دانش
٠٠١٤ عابدین بسیار بزرگوار هستند تأثیر عابد داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٠١٥ من این بدن نیستم عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه توانائی های مایا تمرکز کردن روی خداوند انتقال روح
٠٠١٦ من می خواهم کار کنم عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا یادگیری دیدن خداوند
٠٠١٧ انرژی روحانی و انرژی مادّی مشخصات خلقت توصیف جامعه انسانی قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا
٠٠١٨ ایمان استوار به قدوم نیلوفرین پیر روحانی داستان توصیفی انتقال روح روی آوردن به پیر روحانی
٠٠١٩ هرآنچه را که می شنوید، بایستی به دیگران بگوئید خدمت عابدانه شنیدن برای دریافت کردن اهمیت پرسش فراگیری دانش انتشار کریشناآگاهی
٠٠٢٠ درک کردن کریشنا موضوع آسانی نیست ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه توانائی های مایا علت ظهور کریشنا روابط دنیوی
٠٠٢١ این همه طلاق در این کشور برای چیست؟ لذّت برنده و لذّت دهنده هدف جنبش کریشناآگاهی تمدّن گمراه شده روابط دنیوی
٠٠٢٢ کریشنا گرسنه نیست تأثیر عابد خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا یادگیری دیدن خداوند انتقال روح
٠٠٢٣ قبل از مرگ "کریشناآگاه" شوید مشخصات خلقت داستان توصیفی تمدّن گمراه شده فراگیری دانش انتقال روح
٠٠٢٤ کریشنا بسیار مهربان است تأثیر عابد خدمت عابدانه داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٠٢٥ اگر چیز نابی ارائه دهیم، عمل خواهد کرد عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه داستان توصیفی داستان های شریلا پرابهوپاد
٠٠٢٦ شما در ابتدا به جهانی که کریشنا در آنجاست، منتقل شده اید خصوصیات خلقت رهائی از مادی گرایی توانایی های مایا انتقال روح
٠٠٢٧ آنها نمی دانند که زندگی بعدی وجود دارد هدف جنبش کریشناآگاهی توانایی های مایا تمدّن گمراه شده فراگیری دانش انتقال روح
٠٠٢٨ بودا، خداوند است خصوصیات خلقت تأثیرعابد توانایی های مایا علت ظهور خداوند انتشار کریشناآگاهی
٠٠٢٩ بودا، افراد پلید را فریب داد کشتار حیوانات تمدّن گمراه شده علت ظهور کریشنا
٠٠٣٠ کریشنا فقط در حال لذّت بردن است تأثیر عابد خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا هدف تسلیم شدن
٠٠٣١ با حرفهای من، با آموزشهای من زندگی کنید خصوصیات خلقت آموزشهای مستقیم به شاگردان داستان های شریلا پرابهوپادا روی آوردن به پیر روحانی
٠٠٣٢ هرآنچه را باید بگویم، در کتابهایم گفته ام خصوصیات خلقت خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپادا
٠٠٣٣ نام ماها پرابهو، "پاتیتا پاوانا" است نقص های موجودات زنده انتشار کریشناآگاهی روابط دنیوی
٠٠٣٤ همه دانش را از منبع موثق دریافت می کنند خصوصیات خلقت شنیدن برای دریافت کردن قدرت مطلق کریشنا فراگیری دانش روی آوردن به پیر روحانی
٠٠٣٥ کریشنا، مالک بدن است پیر روحانی شدن خدمت عابدانه هدف جنبش کریشناآگاهی قدرت مطلق کریشنا
٠٠٣٦ هدف زندگی ما نقص های موجودات زنده توانایی های مایا تمدن گمراه شده روی آوردن به پیر روحانی روابط دنیوی
٠٠٣٧ هر کس کریشنا را بشناسد، استاد روحانی است پیر روحانی شدن خصوصیات خلقت پیروی از اساتید روحانی قدرت مطلق کریشنا فراگیری دانش
٠٠٣٨ دانش از وداها مشتق شده است نقص های موجودات زنده یادگیری دیدن خداوند فراگیری دانش
٠٠٣٩ رهبرهای مدرن، مانند عروسک های خیمه شب بازی هستند خصوصیات خلقت تأثیر عابد نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا فراگیری دانش
٠٠٤٠ فقط یک شخص متعال وجود دارد خدایان دروغین نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن
٠٠٤١ زندگی کنونی، مملو از ناخجستگی رهایی از مادی گرایی نقص های موحودات زنده فراگیری دانش
٠٠٤٢ تشرّف را بسیار جدی بگیرید خدمت عابدانه آموزش های مستقیم به شاگردان چهار اصل تنظیم کننده هدف از تسلیم شدن انتقال روح
٠٠٤٣ بهاگاوادگیتا، اصول اولیه است داستان توصیفی نقص های موجودات زنده داستان های شریلا پرابهوپادا دریافت دانش انتشار کریشناآگاهی
٠٠٤٤ خدمت یعنی اینکه، از فرمان ارباب اطاعت کنید خدمت عابدانه داستان توصیفی رهایی از مادی گرایی توانایی های مایا
٠٠٤٥ هدف دانش "گیام" نامیده می شود خصوصیات خلقت لذّت برنده و لذّت دهنده نقص های موجودات زنده دریافت دانش هدف از تسلیم شدن
٠٠٤٦ شما حیوان نخواهید شد - برعکس توصیف جامعه انسانی نقص های موجودات زنده دریافت دانش انتشار کریشناآگاهی روابط دنیوی
٠٠٤٧ کریشنا مطلق است عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا تمرکز کردن روی خداوند
٠٠٤٨ تمدّن آریایی کشتار حیوانات توصیف جامعه انسانی قدرت مطلق کریشنا
٠٠٤٩ ما توسط قوانین طبیعت اسیر شده ایم عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا خصوصیات خلقت خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی
٠٠٥٠ آنها نمی دانند زندگی بعدی چیست؟ توصیف جامعه انسانی چهار اصل تنظیم کننده نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش
٠٠٥١ مغز کودن درک نمی کند ورای این بدن چیست؟ جهار اصل تنظیم کننده اهمیت پرسش تمدن گمراه شده انتشار کریشناآگاهی روی آوردن به پیر روحانی
٠٠٥٢ "تفاوت بین "بهاکتا و کارمی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا فراگیری دیدن خداوند روابط دنیوی
٠٠٥٣ قبل از هر چیز بایستی بشنویم رهایی از مادی گرایی شنیدن برای دریافت کردن نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشناآگاهی
٠٠٥٤ همه فقط در حال ایجاد مشکل برای کریشنا هستند ذکر هاره کریشنا تأثیر عابد نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشناآگاهی
٠٠٥٥ لمس کریشنا از راه گوش ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه پیروی از اساتید روحانی قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشناآگاهی
٠٠٥٦ به دوازده مرجع موثق در وداها اشاره شده است عمل در آگاهی درست خصوصیات خلقت پیروی از اساتید روحانی دلیل ظهور خداوند
٠٠٥٧ تطهیر قلب ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان نقص های موجودات زنده دريافت دانش
٠٠٥٨ بدن روحانی یعنی زندگی جاودان خصوصیات خلقت فراگیری دیدن خداوند توانایی های مایا انتقال روح
٠٠٥٩ وظیفه اصلی تان را فراموش نکنید عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه هدف جنبش کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده اهمیت پرسش
٠٠٦٠ زندگی نمی تواند از ماده پدید بیاید خصوصیات خلقت توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی
٠٠٦١ این بدن، کیسه ای از پوست، استخوان و خون است خصوصیات خلقت داستان توصیفی توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی روابط دنیوی
٠٠٦٢ بیست و چهار ساعته کریشنا را ببینید آموزش مستقیم به شاگردان قدرت مطلق کریشنا فراگیری دیدن خداوند توانایی های مایا تمرکز کردن روی خداوند
٠٠٦٣ من باید یک نوازنده ی بزرگ مریدانگا باشم پیر روحانی شدن خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپادا دریافت دانش
٠٠٦٤ "سیدهی "یعنی کمال زندگی خصوصیات خلقت تأثیر عابد داستان های شریلا پرابهوپادا
٠٠٦٥ همه شاد خواهند شد کشتار حیوانات تأثیر عابد داستان توصیفی نقص های موجودات زنده تمرکز کردن روی خداوند
٠٠٦٦ باید با خواسته های کریشنا موافقت کنیم عمل در آگاهی درست خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن
٠٠٦٧ گوسوامی ها فقط دو ساعت می خوابیدند ذکر هاره کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان چهار اصل تنظیم کننده توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی
٠٠٦٨ هر کس باید کار کند خصوصیات خلقت تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده انتشار کریشناآگاهی
٠٠٦٩ نمی خواهم بمیرم انتقال روح عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان خصوصیات خلقت
٠٠٧٠ به خوبی مدیریت کنید آموزش مستقیم به شاگردان انتشار کریشناآگاهی
٠٠٧١ پسران افراط کار بی ملاحظه ی خداوند تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده انتشار کریشناآگاهی توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی
٠٠٧٢ وظیفه ی خادم، تسلیم شدن است هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده توانایی های مایا عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی
٠٠٧٣ وایکونتها یعنی بدون نگرانی خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا رهایی از مادی گرایی خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا
٠٠٧٤ چرا باید حیوانات را بخورید؟ لذّت برنده و لذّت دهنده عمل در آگاهی درست توانایی های مایا کشتار حیوانات روی آوردن به پیر روحانی
٠٠٧٥ باید نزد یک پیر روحانی بروید اهمیت پرسش عمل در آگاهی درست خدایان دروغین روی آوردن به پیر روحانی نقص های موجودات زنده
٠٠٧٦ کریشنا را همه جا ببینید فراگیری دیدن خداوند هدف جنبش کریشناآگاهی قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست تمرکز کردن روی خداوند
٠٠٧٧ می توانید مطالعات علمی و فلسفی کنید خدمت عابدانه خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا
٠٠٧٨ فقط سعی کنید با ایمان، بشنوید تمرکز کردن روی خداوند شنیدن برای دریافت کردن انتشار کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده تأثیر عابد
٠٠٧٩ هیچ اعتباری برای من وجود ندارد انتشار کریشناآگاهی تأثیر عابد هدف جنبش کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٠٨٠ کریشنا به بازی کردن با دوست پسران جوانش بسیار علاقه دارد قدرت های مطلق کریشنا تأثیر عابد خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده
٠٠٨١ در سیّاره ی خورشید، بدن ها آتشین هستند انتقال روح خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده
٠٠٨٢ کریشنا همه جا حضور دارد قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا فراگیری دیدن خداوند عمل در آگاهی درست انتقال روح
٠٠٨٣ هاره کریشنا ذکر کنید، بعد همه چیز خواهد آمد توانایی های مایا خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا داستان های شریلا پربهوپادا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٠٨٤ فقط عابد کریشنا شوید دریافت دانش روی آوردن به پیر روحانی تمدن گمراه شده لذّت برنده و لذّت دهنده قدرت های مطلق کریشنا
٠٠٨٥ فرهنگ علم یعنی دانش روحانی دریافت دانش خصوصیات خلقت انتقال روح نقص های موجودات زنده
٠٠٨٦ چرا تناقض وجود دارد؟ خصوصیات خلقت دریافت دانش توصیف جامعه انسانی روابط دنیوی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٠٨٧ قانون طبیعت مادّی خصوصیات خلقت توانایی های مایا تمدن گمراه شده روابط دنیوی
٠٠٨٨ به شاگردانی که به ما ملحق شده اند، از طریق شنیدن، دریافت شنیداری داده شده است پندار ذهنی نکنید آموزش مستقیم به شاگردان شنیدن برای دریافت کردن فراگیری دانش انتشار کریشناآگاهی


٠٠٨٩ درخشندگی كريشنا، سرچشمه همه چیز است قدرت مطلق کریشنا
٠٠٩٠ بدون مدیریت سیستماتیک، ایسکان چگونه اداره خواهد شد قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا تاثیر عابد عمل در آگاهی درست انتشار کریشناآگاهی
٠٠٩١ شما اینجا عریان ایستاده اید انتقال روح تمدن گمراه شده روابط دنیوی توانایی های مایا توصیف جامعه انسانی
٠٠٩٢ باید حواس خود را آموزش دهیم تا کریشنا را راضی کنند خصوصیات خلقت تمدن گمراه شده خدمت عابدانه نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست
٠٠٩٣ بهاگاوادگیتا هم کریشنا است خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی نقص های موجودات زنده هدف کریشناآگاهی
٠٠٩٤ وظیفه ی ما تکرار کلمات کریشنا است عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده خدایان دروغین روابط دنیوی هدف از تسلیم شدن
٠٠٩٥ وظیفه ی ما تسلیم شدن است هدف تسلیم شدن هدف جنبش کریشناآگاهی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی مناسب
٠٠٩٦ بایستی از شخص بهاگاواتا یاد بگیریم نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی شنیدن برای دریافت کردن دریافت دانش هدف جنبش کریشناآگاهی
٠٠٩٧ من فقط یک کبوتر نامه بر هستم انتشار کریشناآگاهی خدمت عابدانه هدف جنبش کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٠٩٨ جذب شدن به زیبایی کریشنا خصوصیات خلقت روابط دنیوی قدرت مطلق کریشنا هدف جنبش کریشناآگاهی رهایی از مادی گرایی
٠٠٩٩ چگونه توسط کریشنا شناخته شویم توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست تأثیر عابد ذکر هاره کریشنا
٠١٠٠ ما به طور جاودانه با کریشنا در ارتباط هستیم انتشار کریشناآگاهی هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان رهایی از مادی گرایی
٠١٠١ زندگی سالم ما، لذّت بردن از زندگی جاودان است هدف جنبش کریشناآگاهی انتقال روح رهایی از مادی گرایی
٠١٠٢ سرعت ذهن تمدن گمراه شده روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی چهار اصل تنظیم کننده هدف کریشناآگاهی
٠١٠٣ هرگز سعی نکنید از جمع عابدین خارج شوید تأثیر عابد خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن آموزش مستقیم به شاگردان پیروی از اساتید روحانی
٠١٠٤ چرخه ی تولد و مرگ را متوقف کنید انتقال روح رهایی از مادی گرایی خصوصیات خلقت توانایی های مایا عمل در آگاهی درست
٠١٠٥ این دانش توسط سلسله ی پیران درک شده است پیروی از اساتید روحانی روی آوردن به پیر روحانی پندار ذهنی نکنید هدف از تسلیم شدن
٠١٠٦ سوار بر آسانسور بهاکتی، مستقیم بسوی کریشنا بروید هدف جنبش کریشناآگاهی داستان توصیفی خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست
٠١٠٧ دوباره هیچ بدن مادّی اختیار نکنید توانایی های مایا انتقال روح نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت دریافت دانش
٠١٠٨ ترجمه و نشر بایستی ادامه یابد انتشار کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٠٩ هیچ انسان تنبلی را نمی پذیریم عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه انتشار کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده
٠١١٠ آلت دست استاد پیشین شدن تأثیر عابد پیروی از اساتید روحانی نتشار کریشناآگاهی هدف از تسلیم شدن
٠١١١ با پیروی از آموزش ها، همه جا در امنیت هستید روی آوردن به پیر روحانی پیروی از اساتید روحانی عمل کردن در آگاهی درست داستان های شریلا پرابهوپادا انتشار کریشناآگاهی
٠١١٢ موضوعات بر اساس نتیجه قضاوت می شوند پیروی از اساتید روحانی داستان های شریلا پرابهوپادا نتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی دلیل ظهور خداوند
٠١١٣ کنترل کردن زبان بسیار دشوار است خدمت عابدانه تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی
٠١١٤ آقای محترمی که نامش کریشنا است، همه را کنترل می کند قدرت مطلق کریشنا توصیف جامعه انسانی انتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا
٠١١٥ وظیفه ی من فقط انتقال پیام کریشنا است انتشار کریشناآگاهی پیروی از اساتید روحانی رهایی از مادی گرایی آموزش های مستقیم به شاگردان
٠١١٦ زندگی با ارزش خود را تلف نکنید انتقال روح انتشار کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠١١٧ امکان خواب مجانی، هتل مجانی خدمت عابدانه روابط دنیوی توانایی های مایا پیروی از اساتید روحانی رهایی از مادی گرایی
٠١١٨ موعظه کردن کار خیلی سختی نیست هدف از تسلیم شدن هدف جنبش کریشناآگاهی تأثیر عابد انتشار کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا
٠١١٩ روح همواره پایدار است انتقال روح خصوصیات خلقت
٠١٢٠ قدرت سرّی باورنکردنی قدرت مطلق کریشنا خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده
٠١٢١ نهایتا کریشنا کارها را انجام می دهد نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن
٠١٢٢ "این نادان ها فکر می کنند:"من این بدن هستم هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده انتشار کریشناآگاهی انتقال روح عمل در آگاهی درست
٠١٢٣ تسلیم اجباری، مساعدت مخصوص هدف از تسلیم شدن داستان های شریلا پرابهوپادا نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا
٠١٢٤ بايستى حرف هاى پير روحانى را همچون روح و زندگى مان بپذيريم پیروی از اساتید روحانی داستان های شریلا پرابهوپادا قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان انتشار کریشناآگاهی
٠١٢٥ جامعه بسیار فاسد است توصیف جامعه انسانی انتشار کریشناآگاهی دلیل ظهور خداوند داستان توصیفی پیر روحانی شدن
٠١٢٦ فقط برای رضایت پیر روحانیم عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه هدف جنبش کریشناآگاهی داستان های شریلا پرابهوپادا انتشار کریشناآگاهی
٠١٢٧ یک موسسه ی بزرگ توسط راه های بوالهوسانه نابود شد فراگیری دیدن خداوند انتشار کریشناآگاهی پیر روحانی شدن پندار ذهنی نکنید رو آوردن به پیر روحانی
٠١٢٨ من هرگز نخواهم مرد داستان های شریلا پرابهوپادا پیروی از اساتید روحانی انتشار کریشناآگاهی تأثیر عابد توصیف جامعه انسانی
٠١٢٩ با تکیه بر کریشنا، هیچ ترسی وجود نخواهد داشت تمرکز کردن روی خداوند ذکر هاره کریشنا هدف جنبش کریشناآگاهی خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠١٣٠ کریشنا در ظهورات بسیار زیادی ظاهر می شود قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده پیروی از اساتید روحانی
٠١٣١ تسلیم شدن به پدر کاملا طبیعی است توانایی های مایا هدف از تسلیم شدن قدرت مطلق کریشنا
٠١٣٢ جامعه ی بدون طبقه بندی، جامعه ای بیهوده توصیف جامعه انسانی انتشار کریشناآگاهی تمرکز کردن روی خداوند خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن
٠١٣٣ من شاگردی می خواهم که آموزش های مرا دنبال کند داستان های شریلا پرابهوپادا نقص های موجودات زنده چهار اصل تنظیم کننده ذکر هاره کریشنا انتشار کریشناآگاهی
٠١٣٤ شما نباید بکُشید، ولی می کُشید روابط دنیوی تمدن گمراه شده لذّت برنده و لذّت دهنده عمل در آگاهی درست
٠١٣٥ سن وداها را نمی توانید حساب کنید خصوصیات خلقت دریافت دانش آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٣٦ دانش توسط سلسله ی پیران آمده است قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده دریافت دانش دلیل ظهور خداوند انتشار کریشناآگاهی
٠١٣٧ هدف زندگی چیست؟ خدا چیست؟ قدرت مطلق کریشنا خصوصیات خلقت پندار ذهنی نکنید اهمیت پرسش نقص های موجودات زنده
٠١٣٨ خداوند بسیار مهربان است. هرچه آرزو کنید برآورده می کند انتشار کریشناآگاهی قدرت مطلق کریشنا خصوصیات خلقت انتقال روح رهایی از مادی گرایی
٠١٣٩ این رابطه ای روحانی است توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٤٠ یک راه متّقیانه، و یک راه غیر متّقیانه، راه سومی نیست انتشار کریشناآگاهی قدرت مطلق کریشنا لذّت برنده و لذّت دهنده نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن
٠١٤١ مادر شیر تهیه می کند و شما مادر را می کُشید توصیف جامعه انسانی تمدن گمراه شده کشتار حیوانات نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠١٤٢ فرایند قتل عام طبیعت مادّی را متوقف کنید توانایی های مایا نقص های موجودات زنده کشتار حیوانات انتقال روح هدف از جنبش کریشناآگاهی
٠١٤٣ میلیونها و تریلیونها کهکشان وجود دارد قدرت مطلق کریشنا توصیف جامعه انسانی خصوصیات خلقت
٠١٤٤ به این مایا گفته می شود توانایی های مایا قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی
٠١٤٥ باید بعضی از ریاضت ها را بپذیریم رهایی از مادی گرایی نقص های موجودات زنده تمرکز بر روی خداوند چهار اصل تنظیم کننده داستان توصیفی
٠١٤٦ در نبود من، اگر نواری پخش شود، دقیقا همان صدا به ارتعاش در خواهد آمد روابط دنیوی قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٤٧ به برنج معمولی، برنج متعال گفته نمی شود قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی خصوصیات آفرینش
٠١٤٨ ما جزء و ذره ای از خداوندیم خصوصیات خلقت توانایی های مایا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن
٠١٤٩ جنبش کریشناآگاهی یعنی یافتن پدر متعال هدف جنبش کریشناآگاهی قدرت مطلق کریشنا اهمیت پرسش خصوصیات خلقت آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٥٠ نباید ذکر کردن را رها کنیم پندار ذهنی نکنید قدرت مطلق کریشنا ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی
٠١٥١ باید از اساتید بیاموزیم توانایی های مایا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه پیروی از اساتید روحانی
٠١٥٢ یک انسان گناهکار نمی تواند کریشناآگاه شود روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی کشتار حیوانات تمدن گمراه شده هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٥٣ شعور شخص، با عرضه های ادبی مشخص می شود خدمت عابدانه انتشار کریشناآگاهی داستان های شریلا پرابهوپادا عمل در آگاهی درست
٠١٥٤ همیشه سلاح خود را آماده نگهدارید روابط دنیوی داستان توصیفی انتشار کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٥٥ همه در حال تلاش برای خدا شدن هستند توانایی های مایا خصوصیات خلقت لذّت برنده و لذّت دهنده خدمت عابدانه خدایان دروغین
٠١٥٦ دارم سعی می کنم، آنچه را فراموش کرده اید، آموزش دهم انتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٥٧ تا قلب تان پاک نشود، نمی توانید بفهمید "خداوندهاری" چیست آموزش مستقیم به شاگردان ذکر هاره کریشنا نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا رهایی از مادی گرایی
٠١٥٨ تمدّن مادر کشی خصوصیات خلقت روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی کشتار حیوانات تمدن گمراه شده
٠١٥٩ طرحهای بسیار بسیار بزرگ برای یاد دادن به مردم که چگونه سخت کار کنند روابط دنیوی هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی عمل در آگاهی درست
٠١٦٠ کریشنا در حال اعتراض است هدف جنبش کریشناآگاهی تمدن گمراه شده روابط دنیوی توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی
٠١٦١ وایشناوا شوید و برای رنجهای انسانی دلسوزی کنید رو آوردن به پیر روحانی خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپادا هدف جنبش کریشناآگاهی انتشار کریشناآگاهی
٠١٦٢ فقط پیام بهاگاوادگیتا را نقل کنید پیروی از اساتید روحانی پیر روحانی شدن انتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٦٣ دین یعنی قوانین و کدهایی از طرف خداوند رهایی از مادی گرایی نقص های موجودات زنده دلیل ظهور خداوند روابط دنیوی هدف از تسلیم شدن
٠١٦٤ وارناشراما-دهارما، باید برقرار شود تا راه را آسان کند انتشار کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا هدف جنبش کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان توصیف جامعه انسانی
٠١٦٥ اعمال پاک شده، بهاکتی نامیده می شوند قدرت مطلق کریشنا انتقال روح خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه
٠١٦٦ ریزش برف را نمی توانید متوقّف کنید روابط دنیوی نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی اهمیت پرسش عمل در آگاهی درست
٠١٦٧ هیچ نقصی نمی تواند در قانون خداوند وجود داشته باشد کشتار حیوانات روابط دنیوی تمدن گمراه شده قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست
٠١٦٨ فرهنگ متواضع و فروتن شدن توصیف جامعه انسانی تمدن گمراه شده روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠١٦٩ چه سختی ای برای دیدن کریشنا وجود دارد؟ تمرکز کردن روی خداوند قدرت مطلق کریشنا تأثیر عابد عمل در آگاهی درست
٠١٧٠ بایستی از گوسوامی ها تبعیت کنیم تمدن گمراه شده روابط دنیوی خدایان دروغین نقص های موجودات زنده آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٧١ ...برای میلیونها سال حکومت خوب را فراموش کنید، مگر اینکه توصیف جامعه انسانی روابط دنیوی تمدن گمراه شده انتشار کریشناآگاهی
٠١٧٢ دین واقعی، تسلیم شدن به کریشنا است هدف از تسلیم شدن تأثیر عابد خدمت عابدانه انتشار کریشناآگاهی
٠١٧٣ می خواهیم با همه دوست شویم روابط دنیوی دریافت دانش انتشار کریشناآگاهی تأثیر عابد هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٧٤ هر موجود زنده ای، فرزند خداوند است قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده تأثیر عابد کشتار حیوانات
٠١٧٥ دهارما" یعنی تبدیل تدریجی کلاغها به قوها" داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی هدف جنبش کریشناآگاهی انتشار کریشناآکاهی
٠١٧٦ اگر کریشنا را دوست داشته باشید تا ابد با شما می ماند خصوصیات خلقت تمدن گمراه شده روابط دنیوی نقص های موجودات زنده انتشار کریشناآگاهی
٠١٧٧ کریشناآگاهی یک حقیقت جاودانه انتشار کریشناآگاهی خدمت عابدانه تأثیر عابد هدف جنبش کریشناآگاهی عمل در آگاهی ناسب
٠١٧٨ فرمان صادر شده توسط کریشنا، دهارما است خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا هدف جنبش کریشناآگاهی داستان توصیفی دلیل ظهور خداوند
٠١٧٩ باید به خاطر کریشنا کار کنیم نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپادا عمل در آگاهی درست
٠١٨٠ مانترای هاره کریشنا ضدعفونی کننده است داستان توصیفی ذکر هاره کریشنا هدف جنبش کریشناآگاهی چهار اصل تنظیم کننده رهایی از مادی گرایی
٠١٨١ باید صمیمانه با خداوند در ارتباط باشم فراگیری دیدن خداوند انتشار کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠١٨٢ خود را در این موقعیت پاک شده حفظ کنید شنیدن برای دریافت کردن رهایی از مادی گرایی چهار اصل تنظیم کننده ذکر هاره کریشنا نقص های موجودات زنده
٠١٨٣ آقای جغد، لطفاَ چشمهای تان را باز کنید و خورشید را ببینید قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی خدمت عابدانه هدف از جنبش کریشناآگاهی دریافت دانش
٠١٨٤ دلبستگی را از صوت مادی به صوت روحانی، تبدیل کنید شنیدن برای دریافت کردن روابط دنیوی داستان توصیفی هدف جنبش کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا
٠١٨٥ نباید با این فعل و انفعالات سماوی آشفته شوید عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش خدمت عابدانه هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٨٦ خدا خداست. درست مثل اینکه طلا طلاست قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشناآگاهی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده دریافت دانش
٠١٨٧ همواره در روشنایی بمانید هدف جنبش کریشناآگاهی توانایی های مایا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان
٠١٨٨ راه حل همیشگی برای تمام مشکلات زندگی قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان انتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٨٩ عابد را در ورای سه گونه ببینید توانایی های مایا خدمت عابدانه هدف از جنبش کریشناآگاهی فراگیری دیدن خداوند نقص های موجودات زنده
٠١٩٠ عدم وابستگی به این زندگی مادّی را افزایش دهید خدمت عابدانه دریافت دانش دلیل ظهور خداوند نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠١٩١ کریشنا را کنترل کنید، این زندگی ورینداوان است قدرت مطلق کریشنا روی آوردن به پیر روحانی داستان توصیفی تأثیر عابد هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٩٢ گرفتن تمام جامعه ی انسانی از اوج تاریکی لذّت برنده و لذّت دهنده قدرت مطلق کریشنا تأثیر عابد توانایی های مایا هدف جنبش کریشناآگاهی
٠١٩٣ تمام جامعه ی ما در حال شنیدن این کتاب ها هستند شنیدن برای دریافت انتشار کریشناآگاهی خدمت عابدانه روابط دنیوی اهمیت پرسش
٠١٩٤ اینجا مردان ایده آلی وجود دارند تمدن گمراه شده دریافت دانش هدف کریشناآگاهی انتشار کریشناآگاهی توصیف جامعه انسانی
٠١٩٥ بدن قوی، ذهن قوی، اراده ی قوی هدف کریشناآگاهی تمدن گمراه شده توانایی های مایا انتقال روح انتشار کریشناآگاهی
٠١٩٦ فقط مشتاق چیزهای معنوی باشید دریافت دانش عمل در آگاهی درست روی آورن به پیر روحانی خدمت عابدانه فراگیری دیدن خداوند
٠١٩٧ باید بهاگاوادگیتا را همان گونه که هست، معرفی کنید دلیل ظهور خداوند هدف از تسلیم شدن هدف جنبش کریشناآگاهی انتشار کریشناآگاهی پندار ذهنی نکنید
٠١٩٨ عادات بد را رها کرده و بر روی این تسبیح ها هاره کریشنا ذکر کنید انتشار کریشناآگاهی چهار اصل تنظیم کننده هدف جنبش کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا
٠١٩٩ نادان های به اصطلاح مفسر، می خواهند از کریشنا دوری کنند تمدن گمراه شده خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی هدف جنبش کریشناآگاهی
٠٢٠٠ یک اشتباه کوچک ، تمام نقشه را نابود خواهد کرد داستان توصیفی توانایی های مایا آموزش های مستقیم به شاگردان انتشار کریشناآگاهی تأثیر عابد
٠٢٠١ چگونه مرگ تان را متوقّف کنید روی آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده انتقال روح هدف جنبش کریشناآگاهی
٠٢٠٢ چه کسی بهتر از یک واعظ می تواند عاشق باشد؟ انتشار کریشناآگاهی رهایی از مادی گرایی تأثیر عابد روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠٢٠٣ این جنبش هاره کریشنا را متوقف نکنید عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا انتشار کریشناآگاهی روابط دنیوی آموزش های مستقیم به شاگردان
٠٢٠٤ من در حال دریافت لطف پیر روحانی هستم. این"وانی" است روی آوردن به پیر روحانی هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپاد
٠٢٠٥ هرگز تصور نمی کردم این مردم بپذیرند فراگیری دیدن خداوند انتشار کریشناآگاهی خدمت عابدانه داستان های شریلا پرابهوپاد عمل در آگاهی درست
٠٢٠٦ در جامعه ی ودایی هیچ صحبتی از پول نیست انتشار کریشناآگاهی توصیف جامعه انسانی دریافت دانش روابط دنیوی تمدن گمراه شده
٠٢٠٧ با بی مسئولیتی زندگی نکنید خدمت عابدانه تمدن گمراه شده هدف جنبش کریشناآگاهی روابط دنیوی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢٠٨ پناه شخصی را که عابد کریشنا است بگیرید تأثیر عابد خدمت عابدانه روی آوردن به پیر روحانی پیروی از اساتید روحانی رهایی از مادی گرایی
٠٢٠٩ چگونه به خانه، نزد خداوند بازگردیم؟ روابط دنیوی عمل در آکاهی درست خصوصیات خلقت انتشار کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢١٠ تمام" بهاکتی- مارگا" به لطف کریشنا بستگی دارد پیروی از اساتید روحانی روی آوردن به پیر روحانی قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٢١١ قصد ما برقراری خواسته ی شری چیتانیا ماهاپرابهو است روی آوردن به پیر روحانی پیروی از اساتید روحانی تأثیر عابد خدمت عابدانه انتشار کریشناآگاهی
٠٢١٢ براساس اصول علمی، زندگی پس از مرگ وجود دارد تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده روابط دنیوی انتقال روح
٠٢١٣ اگر می توانید مرگ را متوقف کنید- آنگاه قدرت ماورایی شما مشخص می شود تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه رهایی از مادّی گرایی
٠٢١٤ تا زمانی که ما عابدیم، این جنبش می تواند قدرتمندانه به پیش برده شود نقص های موجودات زنده روابط دنیوی تأثیر عابد انتشار کریشناآگاهی
٠٢١٥ باید بخوانید تا درک کنید داستان های شریلا پرابهوپاد دریافت دانش عمل در آگاهی درست انتشار کریشناآگاهی
٠٢١٦ کریشنا درجه یک است، عابدینش نیز درجه یک هستند تأثیر عابد داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی خصوصیات خلقت توانایی های مایا
٠٢١٧ دواهوتی، در موقعیت یک زن کامل داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی تمدن گمراه شده عمل در آگاهی درست
٠٢١٨ پیر روحانی چشم ها را باز می کند قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی لذّت برنده و لذّت دهنده توانایی های مایا روی آوردن به پیر روحانی
٠٢١٩ این ایده ی پوچ ارباب شدن را رها کنید روابط دنیوی لذّت برنده و لذّت دهنده خدمت عابدانه داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی
٠٢٢٠ هر موجود زنده، جزء و ذره ای از خداوند است رهایی از مادی گرایی هدف جنبش کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا انتشار کریشناآگاهی
٠٢٢١ مایاوادی ها فکر می کنند با خداوند یکی شده اند هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده توانایی های مایا هدف جنبش کریشناآگاهی خدایان دروغین
٠٢٢٢ پیش بردن این جنبش را رها نکنید نقص های موجودات زنده توانایی های مایا روابط دنیوی انتشار کریشناآگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢٢٣ این موسسه باید برای آموزش تمام جامعه ی انسانی باشد انتشار کریشناآگاهی داستان های شریلا پرابهوپاد آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢٢٤ ساختمان های بلند تان را بر روی بستری معیوب بنا می کنید دریافت دانش هدف جنبش کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده اهمیت پرسش قدرت مطلق کریشنا
٠٢٢٥ ناامید نشوید، آشفته نگردید دریافت دانش داستان توصیفی هدف جنبش کریشناآگاهی انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست
٠٢٢٦ نام، شکوه، اعمال، زیبایی و عشق خداوند را تبلیغ کنید قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشناآگاهی داستان توصیفی روابط دنیوی خصوصیات خلقت
٠٢٢٧ چرا می میرم؟ نمیخواهم بمیرم قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش پندار ذهنی نکنید نقص های موجودات زنده هدف جنبش کریشناآگاهی
٠٢٢٨ بفهمید چگونه جاودان شوید تمدن گمراه شده توانایی های مایا هدف جنبش کریشناآگاهی ذکر هاره کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢٢٩ می خواهم ببینم که یک شاگرد فلسفه ی کریشنا را درک کرده است نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی توانایی های مایا انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست
٠٢٣٠ براساس تمدن ودایی، چهار گروه اجتماعی وجود دارد داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی تمدن گمراه شده انتشار کریشناآگاهی
٠٢٣١ بهاگاوان" یعنی کسی که مالک تمام جهان است" قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده پندار ذهنی نکنید دریافت دانش
٠٢٣٢ دشمنان حسود خداوند هم وجود دارند. به آنها دیوصفت گفته میشود داستان توصیفی خصوصیات خلقت لذّت برنده و لذّت دهنده قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده
٠٢٣٣ ما کریشناآگاهی را با لطف کریشنا و پیر روحانی دریافت میکنیم قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٢٣٤ عابد شدن عالی ترین خصوصیت است تأثیر عابد خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا
٠٢٣٥ استاد بی صلاحیت یعنی کسی که نمی داند چگونه شاگردش را راهنمایی کند پیر روحانی شدن داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٢٣٦ یک برهمن، یک سانیاسی می تواند صدقه بپذیرد، ولی یک وایشیا، یا شودرا، نه توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست
٠٢٣٧ ما با ذکر نام مقدس خداوند، هاره کریشنا، در ارتباط با کریشنا قرار میگیریم عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده ذکر هاره کریشنا شنیدن برای دریافت کردن
٠٢٣٨ خدا خوب است، او خوب مطلق است Imperfections of living being نقص های موجودات زنده داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی
٠٢٣٩ برای درک کریشنا، شخص به حواس مخصوص نیاز دارد نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه
٠٢٤٠ هیچ پرستشی بهتر از آنچه گوپی ها انجام می دهند وجود ندارد خدمت عابدانه تأثیر عابد فراگیری دیدن خداوند رهایی از مادی گرایی
٠٢٤١ حواس، درست مانند افعی ها هستند خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی عمل در آگاهی درست
٠٢٤٢ بازگشت مان به روند اصلی تمدّن بسیار مشکل است توصیف جامعه انسانی نقص های موجودات زنده ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه تأثیر عابد
٠٢٤٣ یک شاگرد برای روشنفکری، نزد استاد می آید داستان توصیفی روی آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٢٤٤ فلسفه ی ما اینست: همه چیز از آن خداوند است قدرت مطلق کریشنا لذّت برنده و لذّت دهنده خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٢٤٥ همه در حال تلاش برای ارضای حواس خود هستند قدرت مطلق کریشنا لذّت برنده و لذّت دهنده نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه خصوصیات خلقت
٠٢٤٦ هر کس عابد کریشنا شود، تمام صفات نیکو در او متجلّی می شود لذّت برنده و لذّت دهنده قدرت مطلق کریشنا تأثیر عابد داستان توصیفی دلیل ظهور خداوند
٠٢٤٧ دین واقعی یعنی عشق ورزیدن به خداوند انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه
٠٢٤٨ کریشنا 16108 همسر داشت، و تقریبا هر بار باید برای بدست آوردن همسرش می جنگید داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی روابط دنیوی
٠٢٤٩ این سوال به وجود آمد که، چرا جنگ شروع شد؟ توصیف جامعه انسانی روابط دنیوی عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی خدمت عابدانه
٠٢٥٠ عمل برای کریشنا، عمل برای خداوند، نه برای لذت شخصی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی هدف از تسلیم شدن روی آوردن به پیر روحانی
٠٢٥١ گوپی ها معاشرین جاودان کریشنا هستند هدف از تسلیم شدن قدرت مطلق کریشنا لذت برنده و لذت دهنده تاثیر عابد خصوصیات خلقت
٠٢٥٢ فکر می کنیم مستقل هستیم نقص های موجودات زنده توانایی های مایا عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی
٠٢٥٣ توضیح شادی واقعی در بهاگاواد گیتا نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی رهایی از مادی گرایی
٠٢٥٤ شرح دانش ودایی توسط پیر روحانی انتقال روح روی آوردن به پیر روحانی خدمت عابدانه خصوصیات خلقت رهایی از مادی گرایی
٠٢٥٥ فرشتگان، اداره کنندگان بیشمار در پادشاهی خداوند داستان توصیفی روابط دنیوی خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست ذکر هاره کریشنا
٠٢٥٦ ظهور کریشنا در کالی یوگا در فرم نام مقدس قدرت مطلق کریشنا ذکر هاره کریشنا خصوصیات خلقت دلیل ظهور خداوند رهایی از مادی گرایی
٠٢٥٧ چگونه می توانید چیزی را جایگزین قانون خداوند کنید؟ هدف جنبش کریشنا آگاهی خصوصیات خلقت روابط دنیوی نقص های موجودات زنده دریافت دانش
٠٢٥٨ ذاتا همگی خادم هستیم توانایی های مایا هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه هدف جنبش کریشنا آگاهی روابط دنیوی
٠٢٥٩ دوباره در جایگاه روحانی عشق به خداوند قرار گرفتن هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه تاثیر عابد عمل در آگاهی درست روابط دنیوی
٠٢٦٠ ارتکاب اعمال گناه آلود تحت فرمان حواس، زندگی پس از زندگی هدف از تسلیم شدن نقص های موجودات زنده انتقال روح خدمت عابدانه
٠٢٦١ خداوند و عابد، هر دو در مقامی مشابه انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا روابط دنیوی قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد
٠٢٦٢ همیشه فکر کنید که خدمت ما کامل نیست خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی نقص های موجودات زنده
٠٢٦٣ اگر این فرمول را درست درک کرده باشید، به ارشاد ادامه خواهید داد انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا
٠٢٦٤ مایا هم به کریشنا خدمت می کند، اما تشکری وجود ندارد توانایی های مایا خدمت عابدانه خدایان دروغین ذکر هاره کریشنا خصوصیات خلقت
٠٢٦٥ بهاکتی، خدمت به" هریشی کشا"، ارباب حواس داستان توصیفی خدمت عابدانه تاثیر عابد
٠٢٦٦ کریشنا، برهماچاری کامل قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه تاثیر عابد داستان توصیفی ذکر هاره کریشنا
٠٢٦٧ ویاسادو توضیح داده است که کریشنا کیست قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد توانایی های مایا توصیف جامعه انسانی ذکر هاره کریشنا
٠٢٦٨ بدون عابد پاک شدن نمی توان کریشنا را درک کرد تاثیر عابد خدمت عابدانه توانایی های مایا ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست
٠٢٦٩ نمی توان بهاگاواد گیتا را با تفسیر جاهلانه فهمید عمل در آگاهی درست داستان توصیفی هدف از تسلیم شدن توانایی های مایا نقص های موجودات زنده
٠٢٧٠ هر کسی تمایلات باطنی خود را دارد روی آوردن به پیر روحانی نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا
٠٢٧١ نام کریشنا" آچیوتا" ست. او هرگز سقوط نمی کند خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا توصیف جامعه انسانی
٠٢٧٢ بهاکتی روحانی است توانایی های مایا توصیف جامعه انسانی خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٢٧٣ [1] انتشار کریشناآگاهی تمدن گمراه شده توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی روی آوردن به پیر روحانی
٠٢٧٤ ما متعلّق به سمپرادایای برهما هستیم روی آوردن به پیر روحانی داستان توصیفی تمدن گمراه شده
٠٢٧٥ "دهارما" یعنی وظیفه عمل در آگاهی درست داستان توصیفی نقص های موجودات زنده روی آوردن به پیر روحانی هدف از تسلیم شدن
٠٢٧٦ کار اساتید این است که چگونه کریشنا را به شما بدهند، نه چیزهای مادی را دریافت دانش پیر روحانی شدن روی آوردن به پیر روحانی روابط دنیوی هدف از تسلیم شدن
٠٢٧٧ کریشنا آگاهی یعنی داشتن همه ی دانش ها دریافت دانش خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا
٠٢٧٨ مرید یعنی آنکه انضباط را می پذیرد هدف از تسلیم شدن دریافت دانش توانایی های مایا خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست
٠٢٧٩ در واقع ما به پول خدمت می کنیم قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن اهمیت پرسش خدمت عابدانه نقص های موجودات زنده
٠٢٨٠ خدمت عابدانه به معنای تطهیر حواس خدمت عابدانه نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست
٠٢٨١ انسان، حیوان است ولی حیوانی صاحب عقل توصیف جامعه انسانی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده تمدن گمراه شده اهمیت پرسش
٠٢٨٢ باید مسیر اساتید را دنبال کنیم دریافت دانش توصیف جامعه انسانی دلیل ظهور کریشنا پندار ذهنی نکنید پیروی از اساتید روحانی
٠٢٨٣ برنامه ی ما عشق ورزیدن است خدمت عابدانه تمدن گمراه شده هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست
٠٢٨٤ ذات من تابع بودن است انتشار کریشنا آگاهی هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه خصوصیات خلقت روابط دنیوی
٠٢٨٥ تنها موضوع دوست داشتنی، کریشنا و سرزمینش ورینداوان است داستان توصیفی تاثیر عابد توصیف جامعه انسانی هدف از تسلیم شدن دریافت دانش
٠٢٨٦ بازتاب انحراف یافته ی عشقی ناب بین شما و کریشنا عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن آموزش مستقیم به شاگردان نقص های موجودات زنده
٠٢٨٧ حافظه ی خود، عشق تان به کریشنا را احیا کنید آموزش مستقیم به شاگردان خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست
٠٢٨٨ وقتی از خداوند صحبت می کنید، می دانید معنای خدا چیست؟ قدرت مطلق کریشنا خدایان دروغین خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٢٨٩ همه ی آنان که از پادشاهی خداوند می آیند، یکسان هستند قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد داستان توصیفی نقص های موجودات زنده دریافت دانش
٠٢٩٠ وقتی شهوت ارضا نشود، خشمگین می شوید نقص های موجودات زنده توانایی های مایا عمل در آگاهی درست
٠٢٩١ « من نمیخواهم تابع باشم، نمی خواهم سر فرود آورم» بیماری تان این است نقص های موجودات زنده آموزش مستقیم به شاگردان هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست
٠٢٩٢ درک متعال با پیگیری شما از دانش فراگیری دیدن خداوند هدف از تسلیم شدن توصیف جامعه انسانی دریافت دانش قدرت مطلق کریشنا
٠٢٩٣ دوازده نوع راسا، طنز قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی تاثیر عابد هدف از تسلیم شدن
٠٢٩٤ شش نکته ی تسلیم شدن به کریشنا هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی داستان های شریلا پرابهوپاد آموزش مستقیم به شاگردان خدمت عابدانه
٠٢٩٥ یک نیروی حیات، منبع تمام خواسته های همه ی موجودات زنده ی دیگر لذت برنده و لذت دهنده فراگیری دیدن خداوند قدرت مطلق کریشنا خصوصیات خلقت
٠٢٩٦ اگرچه حضرت مسیح مصلوب شد، هرگز عقیده اش را تغییر نداد فراگیری دیدن خداوند قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی پیروی از اساتید روحانی اهمیت پرسش
٠٢٩٧ کنجکاوی برای درک کریشنا، نیاز به یک پیر روحانی روی آوردن به پیر روحانی اهمیت پرسش هدف از تسلیم شدن دلیل ظهور کریشنا انتشار کریشنا آگاهی
٠٢٩٨ دارایی واقعی، نگرانی برای خدمت به کریشنا خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش آموزش مستقیم به شاگردان اهمیت پرسش
٠٢٩٩ یک سانیاسی نمی تواند همسر خود را ملاقات کند توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی
٠٣٠٠ شخص اصلی نمرده است هدف جنبش کریشنا آگاهی خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده انتقال روح قدرت مطلق کریشنا
٠٣٠١ با شعورترین افراد؛ آنها می رقصند دلیل ظهور کریشنا انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا
٠٣٠٢ مردم تمایلی به تسلیم شدن ندارند خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن دریافت دانش نقص های موجودات زنده توصیف جامعه انسانی
٠٣٠٣ متعال."شما ماورایی هستید" خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی توانایی های مایا رهایی از مادی گرایی
٠٣٠٤ مایا نمی تواند کل متعال را پوشش دهد قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده توانایی های مایا داستان توصیفی خصوصیات خلقت
٠٣٠٥ میگوییم خدا مرده. باید چشمان مان را از این توهم پاک کنیم خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا نتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٣٠٦ باید سوال ها ی شک بر انگیز خود را مطرح کنیم اهمیت پرسش شنیدن برای دریافت کردن ذکر هاره کریشنا تمرکز کردن روی خداوند عمل در آگاهی درست
٠٣٠٧ نه فقط فکر کردن به کریشنا، بلکه کارکردن و دلسوزی برای کریشنا تمرکز کردن روی خداوند هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست
٠٣٠٨ وظیفه ی روح، کریشنا آگاهی است ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی انتشار کریشنا آگاهی خصوصیات خلقت
٠٣٠٩ پیر روحانی جاودان است اهمیت پرسش روی آوردن به پیر روحانی دریافت دانش پندار ذهنی نکنید داستان توصیفی
٠٣١٠ حضرت مسیح ، نماینده ی خداوند است و نام مقدس "هاری ناما " ، خود خداوند نقص های موجودات زنده ذکرهاره کریشنا عمل در آگاهی درست هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی
٠٣١١ ما نور امید جدیدی می دهیم. مدیتیشن جواب نخواهد داد، این را امتحان کنید اهمیت پرسش تمرکز کردن روی خداوند ذکر هاره کریشنا نقص های موجودات زنده داستان توصیفی
٠٣١٢ انسان، حیوان صاحب عقل است تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده روابط دنیوی عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی
٠٣١٣ تمام اعتبار برای کریشنا است تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا خدایان دروغین داستان توصیفی خصوصیات خلقت
٠٣١٤ توجه زیاد به بدن، نه. توجه کامل به روح، آری ذکر هاره کریشنا هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی روابط دنیوی
٠٣١٥ ما بسیار سرسختیم. دوباره و دوباره سعی میکنیم کریشنا را فراموش کنیم انتشار کریشنا آگاهی پیروی از اساتید روحانی دریافت دانش دلیل ظهور کریشنا نقص های موجودات زنده
٠٣١٦ تقلید کردن بسیار خطرناک است ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان داستان توصیفی پیروی از اساتید روحانی
٠٣١٧ بیماری این است: ما تسلیم کریشنا نمی شویم آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست دلیل ظهور کریشنا هدف تسلیم شدن خدایان دروغین
٠٣١٨ به روشنایی بیا روابط دنیوی کشتار حیوانات هدف جنبش کریشنا آگاهی توانایی های مایا عمل در آگاهی درست
٠٣١٩ خداوند و خادم او بودن را بپذیرید و به خدا خدمت کنید انتشار کریشنا آگاهی دلیل ظهور کریشنا روابط دنیوی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٢٠ ما آموزش می دهیم چگونه" بهاگیاوان" یا خوش بخت، شوید هدف تسلیم شدن هدف جنبش کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی دریافت دانش رهایی از مادی گرایی
٠٣٢١ ارتباط همیشگی با نیروگاه اصلی عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٢٢ اعطای بدن توسط خداوند و بر اساس کارما قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا هدف جنبش کریشنا آگاهی داستان توصیفی انتقال روح
٠٣٢٣ ایجاد جامعه ی قوها، نه کلاغ ها رهایی از مادی گرایی قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست هدف جنبش کریشنا آگاهی روابط دنیوی
٠٣٢٤ تاریخ یعنی درک اعمال انسان درجه ی یک داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه هدف جنبش کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٣٢٥ سعی کنید این جنبش کریشنا آگاهی را گسترش دهید، این سادهانای شماست انتشار کریشنا آگاهی تمرکز کردن روی خداوند رهایی از مادی گرایی خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٢٦ خداوند پدر متعال، مالک متعال، دوست متعال است انتقال روح هدف جنبش کریشنا آگاهی داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشنا آگاهی
٠٣٢٧ موجود زنده در میان این بدن زمخت و لطیف قرار دارد انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی خصوصیات خلقت دریافت دانش
٠٣٢٨ این جنبش کریشنا آگاهی به روی همه باز است انتشار کریشنا آگاهی روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی دریافت دانش هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٣٢٩ کشتن یک گاو یا یک سبزی، بازتاب گناه وجود دارد کشتار حیوانات تاثیر عابد خدمت عابدانه خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست
٠٣٣٠ هر کس به شخصه بایستی از خود مراقبت کند تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده توانایی های مایا انتشار کریشنا آگاهی رهایی از مادی گرایی
٠٣٣١ شادی واقعی بازگشت به خانه، بازگشت بسوی خداوند نقص های موجودات زنده انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی تمدن گمراه شده دریافت دانش
٠٣٣٢ موقعیت بسیار صلح آمیز در تمام جهان روابط دنیوی نقص های موجودات زنده ذکر هاره کریشنا هدف جنبش کریشنا آگاهی پندار ذهنی نکنید
٠٣٣٣ آموزش همه برای الهی شدن خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا هدف جنبش کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی تمدن گمراه شده
٠٣٣٤ نیاز واقعی زندگی، تامین آسودگی های روح انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠٣٣٥ یوگی درجه یک شدن مردم تحصیل کرده نقص های موجودات زنده لذت برنده و لذت دهنده تمرکز کردن روی خداوند ذکر هاره کریشنا توانایی های مایا
٠٣٣٦ چگونه است که آنها دیوانه ی خداوند هستند؟ انتقال روح خصوصیات خلقت دریافت دانش خدمت عابدانه انتشار کریشنا آگاهی
٠٣٣٧ وقت خود را با این به اصطلاح شادی و غم تلف نکنید روابط دنیوی خصوصیات خلقت دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی هدف از تسلیم شدن
٠٣٣٨ ارزش این دموکراسی چیست؟ همه نادان و احمق هستند توصیف جامعه انسانی نقص های موجودات زنده داستان توصیفی هدف جنبش کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی
٠٣٣٩ خداوند قاطع است، ما هم قاطعیم رهایی از مادی گرایی انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن
٠٣٤٠ شما به قصد مردن نیامده اید، طبیعت مجبورتان می کند انتشار کریشنا آگاهی نقص های موجودات زنده رهایی از مادی گرایی
٠٣٤١ فرد باهوش، این روند را قبول می کند داستان توصیفی هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست
٠٣٤٢ ما همه افراد منفردیم، کریشنا هم شخص منفرد است خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی
٠٣٤٣ سعی ما آموزش به افراد" مودها" است قدرت مطلق کریشنا هدف جنبش کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی داستان توصیفی ذکر هاره کریشنا
٠٣٤٤ شریماد بهاگاواتام، فقط درباره ی بهاکتی داستان توصیفی خدمت عابدانه روابط دنیوی هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٣٤٥ کریشنا در قلب همه نشسته است قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی لذت برنده و لذت دهنده هدف جنبش کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی
٠٣٤٦ بدون ارشاد، بدون درک فلسفه، نمی توانید قوی بمانید چهار اصل تنظیم کننده روابط دنیوی انتشار کریشنا آگاهی خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٣٤٧ اول از همه در جایی متولد می شوید که کریشنا هم اکنون حاضر است انتقال روح تمرکز کردن روی خداوند ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٤٨ اگر برای 50 سال شخص تنها هاره کریشنا ذکر کند، قطعا به کمال می رسد هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست خصوصیات خلقت ذکر هاره کریشنا
٠٣٤٩ فقط به آنچه پیر روحانیم می گوید، ایمان دارم نقص های موجودات زنده دریافت دانش آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٣٥٠ تلاش ما، ایجاد صلاحیت برای دیدن کریشنا، در افراد قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی فراگیری دیدن خداوند هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٣٥١ هدف از نوشتن، فقط بایستی پرشکوه کردن متعال باشد عمل در آگاهی درست تاثیر عابد انتشار کریشنا آگاهی
٠٣٥٢ این متون تمام دنیا را متحول خواهد کرد دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٣٥٣ برای حل مشکلات اقتصادی وقت خود را تلف نکنید قدرت مطلق کریشنا تمدن گمراه شده آموزش مستقیم به شاگردان روابط دنیوی عمل در آگاهی درست
٠٣٥٤ کوری عصا کش کوران دیگر توصیف جامعه انسانی نقص های موجودات زنده داستان توصیفی روابط دنیوی
٠٣٥٥ من متحول کننده صحبت میکنم عمل در آگاهی درست روابط دنیوی قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٥٦ ما خودسرانه کار نمی کنیم. مدل مرجع را از شاستراها برمی داریم توصیف جامعه انسانی انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی خدمت عابدانه
٠٣٥٧ شروع یک تحول بر علیه تمدن بدون خدا داستان های شریلا پرابهوپاد انتشار کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٣٥٨ در این زندگی باید راه حلی بیابیم تا دیگر هرگز بازنگردیم انتقال روح خصوصیات خلقت تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٣٥٩ یادگیری این دانش فقط از طریق سیستم پارامپارا دریافت دانش توصیف جامعه انسانی پیروی از اساتید روحانی پیر روحانی شدن قدرت مطلق کریشنا
٠٣٦٠ عدم دسترسی مستقیم ما به کریشنا. با خدمت به خادم خداوند شروع کنید قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه تاثیر عابد نقص های موجودات زنده پیروی از اساتید روحانی
٠٣٦١ آنها اساتید من هستند نه من استاد آنان خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا انتشار کریشنا آگاهی هدف از تسلیم شدن
٠٣٦٢ همانطور که ما 12 جی.بی.سی داریم، کریشنا هم 12 جی.بی.سی دارد خصوصیات خلقت داستان توصیفی پیر روحانی شدن خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٣٦٣ کسی دوست شما و دیگری دشمن تان خواهد بود خصوصیات خلقت انتقال روح توانایی های مایا روابط دنیوی
٠٣٦٤ لیاقت بازگشت به خانه، نزد خداوند را یافتن، آسان نیست عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده توصیف جامعه انسانی رهایی از مادی گرایی هدف جنبش کریشنا آگاهی
٣٦٥ ایسکان را به جامعه ای عسل گونه بدل کنید، نه کثیف توصیف جامعه انسانی دریافت دانش نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست داستان توصیفی
٠٣٦٦ همه ی شما استاد می شوید ولی بیهوده صحبت نکنید پیر روحانی شدن انتشار کریشنا آگاهی روابط دنیوی داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٦٧ "ورینداوانا" یعنی کریشنا مرکز است دریافت دانش داستان توصیفی انتشار کریشنا آگاهی انتقال روح هدف از تسلیم شدن
٠٣٦٨ احمقانه فکر می کنید که جاودان نیستید قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی دریافت دانش روی آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست
٠٣٦٩ شاگردانم جزء و ذره ای از من هستند خصوصیات خلقت داستان توصیفی پیر روحانی شدن عمل در آگاهی درست
٠٣٧٠ تا جائی که به من مربوط است، هیچ اعتباری کسب نمی کنم رهایی از مادی گرایی انتشار کریشنا آگاهی دریافت دانش داستان های شریلا پرابهوپاد
٠٣٧١ معنای" آمارا جیوانا" تاثیر عابد نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠٣٧٢ معنای" آنادی کاراما پهاله" تاثیر عابد نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن
٠٣٧٣ معنای" بهاجاهو ر مانا" تمرکز کردن روی خداوند عمل در آگاهی درست روابط دنیوی تاثیر عابد خدمت عابدانه
٠٣٧٤ معنای"بهاجاهو ر مانا" قسمت اول تمرکز کردن روی خداوند تاثیر عابد خدمت عابدانه روابط دنیوی عمل در آگاهی درست
٠٣٧٥ معنای"بهاجاهو ر مانا" قسمت دوم شنیدن برای دریافت کردن خدمت عابدانه روی آوردن به پیر روحانی دلیل ظهور خداوند هدف از تسلیم شدن
٠٣٧٦ معنای"بهاجاهو ر مانا" تاثیر عابد عمل در آگاهی درست داستان توصیفی روابط دنیوی خدمت عابدانه
٠٣٧٧ معنای"بهاجاهو ر مانا" تاثیر عابد خدمت عابدانه روابط دنیوی هدف جنبش کریشنا آگاهی هدف از تسلیم شدن
٠٣٧٨ معنای" بهولیا توماره" هدف از تسلیم شدن تاثیر عابد خصوصیات خلقت خدمت عابدانه توانایی های مایا
٠٣٧٩ معنای" داشاواتاراشتوترا" خصوصیات خلقت دلیل ظهور خداوند قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٣٨٠ معنای" داشاواتاراشتوترا" خصوصیات خلقت دلیل ظهور خداوند قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٣٨١ معنای" داشاواتاراشتوترا" خصوصیات خلقت دلیل ظهور خداوند قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٣٨٢ معنای" داشاواتاراشتوترا" خصوصیات خلقت دلیل ظهور خداوند قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٣٨٣ معنای" گورا پاهو" تاثیر عابد نقص های موجودات زنده ذکر هاره کریشنا خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی
٠٣٨٤ معنای" گورانگا بولیته هابه" تاثیر عابد خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی دلیل ظهور خداوند هدف از تسلیم شدن
٠٣٨٥ معنای" گورانگا بولیته هابه" تاثیر عابد ذکر هاره کریشنا رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست دریافت دانش
٠٣٨٦ معنای" گورانگرا دوتی پادا" هدف از تسلیم شدن دلیل ظهور خداوند خدمت عابدانه تمرکز کردن روی خداوند رهایی از مادی گرایی
٠٣٨٧ معنای" گورانگرا دوتی پادا" تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه رهایی از مادی گرایی انتشار کریشنا آگاهی
معنای" مانترای هاره کریشنا" ذکر هاره کریشنا خصوصیات خلقت شنیدن برای دریافت کردن تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا
٠٣٨٩ معنای" هاری هاری بیپهاله" تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا هدف از تسلیم شدن
٠٣٩٠ معنای" جایا رادها- مادهاوا قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی هدف جنبش کریشنا آگاهی انتقال روح آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٩١ معنای" ماناسا دها گها" هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا رهایی از مادی گرایی
٠٣٩٢ معنای" نارادا مونی بهاجای وینا" تاثیر عابد خدمت عابدانه شنیدن برای دریافت کردن
٠٣٩٣ معنای" نیتای گونا مانی آمارا" تاثیر عابد دلیل ظهور خداوند انتشار کریشنا آگاهی قدرت مطلق کریشنا
٠٣٩٤ معنای" نیتای- پادا- کامالا" تاثیر عابد روابط دنیوی هدف از تسلیم شدن رهایی از مادی گرایی خدمت عابدانه
٠٣٩٥ معنای" پاراما کورونا" دلیل ظهور خداوند انتشار کریشنا آگاهی خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا چهار اصل تنظیم کننده
٠٣٩٦ معنای" دعاهای پادشاه کولاشکهارا" تاثیر عابد تمرکز کردن روی خداوند داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٣٩٧ معنای" رادها- کریشنا بول" ذکر هاره کریشنا انتشار کریشنا آگاهی تاثیر عابد هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه
٠٣٩٨ معنای" شری چیتانیا پرابهو" تاثیر عابد دلیل ظهور خداوند انتشار کریشنا آگاهی پیروی از اساتید روحانی هدف از تسلیم شدن
٠٣٩٩ معنای" شری ناما- گای گورا مادهور سواره" ذکر هاره کریشنا توانایی های مایا عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی انتقال روح
٠٤٠٠ معنای" شری شری شیکشاشتاکام" دریافت دانش ذکر هاره کریشنا رهایی از مادی گرایی شنیدن برای دریافت کردن عمل در آگاهی درست
٠٤٠١ معنای" منتخبی از شری شری شیکشاشتاکام" انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد عمل در آگاهی درست
٠٤٠٢ معنای" ویبهاواری ششا" تاثیر عابد عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٤٠٣ معنای" ویبهاواری ششا" قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی ذکر هاره کریشنا تاثیر عابد
٠٤٠٤ شمشیر کریشنا آگاهی را بردارید شنیدن برای دریافت کردن رهایی از مادی گرایی داستان های شریلا پرابهوپاد خدمت عابدانه انتشار کریشنا آگاهی
٠٤٠٥ عدم درک هویت خداوند توسط دیو صفتان داستان توصیفی نقص های موجودات زنده خدایان دروغین
٠٤٠٦ هرکس علم کریشنا را بداند، می تواند پیر روحانی باشد داستان توصیفی تاثیر عابد ذکر هاره کریشنا پیر روحانی شدن دریافت دانش
٠٤٠٧ طبق زندگینامه ی هاری داس، او در یک خانواده ی مسلمان به دنیا آمده بود داستان توصیفی تاثیر عابد ذکر هاره کریشنا پیر روحانی شدن دریافت دانش
٠٤٠٨ " اوگرا- کارما به معنای اعمال وحشیانه" روابط دنیوی نقص های موجودات زنده هدف جنبش کریشنا آگاهی رهایی از مادی گرایی


٠٤٠٩ در بهاگاواد گیتا هیچ جایی برای برداشت شخصی وجود ندارد انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی دریافت دانش عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤١٠ دوستان ما هم اکنون ترجمه را شروع کرده اند انتشار کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان هدف جنبش کریشنا آگاهی تمدن گمراه شده دریافت دانش
٠٤١١ آنها یک کامیون زیبا تولید کردند« گات، گات، گات، گات..» توانایی های مایا هدف از تسلیم شدن رهایی از مادی گرایی آموزش مستقیم به شاگردان تمدن گمراه شده
٠٤١٢ خواست کریشنا، انتشار جنبش کریشنا آگاهی هدف از تسلیم شدن انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی پیر روحانی شدن خدایان دروغین
٠٤١٣ رسیدن به بالاترین جایگاه کمال، با ذکر کردن ذکر هاره کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان تمدن گمراه شده دلیل ظهور خداوند توصیف جامعه انسانی
٠٤١٤ رسیدن به شخصیت اعلی خداوند، کریشنا خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی
٠٤١٥ در طول شش ماه خدا خواهید شد انتقال روح دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی خدایان دروغین ذکر هاره کریشنا
٠٤١٦ فقط ذکر کردن، رقصیدن، و خوردن کاچوری و شیرینی خوشمزه انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٤١٧ شادی در این زندگی و زندگی بعدی آموزش مستقیم به شاگردان خصوصیات خلقت انتقال روح
٠٤١٨ تشرف یعنی شروع فعالیت عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی داستان توصیفی ذکر هاره کریشنا چهار اصل تنظیم کننده
٠٤١٩ تشرف یعنی سومین مرحله ی کریشنا آگاهی انتشار کریشنا آگاهی چهار اصل تنظیم کننده ذکر هاره کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٤٢٠ فکر نکنید خدمتکار این دنیایید انتشار کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه
٠٤٢١ شماره 1 تا 5 از ده اهانتی که در زمان ذکر نام مقدس باید از آنها دوری جست ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه
٠٤٢٢ شماره 6 تا 10 از ده اهانتی که در زمان ذکر نام مقدس باید از آنها دوری جست ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه
٠٤٢٣ من برای شما سخت کار میکنم ولی از آن بهره نمی برید خدمت عابدانه انتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست دریافت دانش
٠٤٢٤ بهره ی کامل را از این فرهنگ ودایی ببرید روابط دنیوی انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی شنیدن برای دریافت کردن عمل در آگاهی درست
٠٤٢٥ احتمالا تغییراتی ایجاد کرده اند دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی پیروی از اساتید روحانی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٢٦ شخص دانا برای بدن زنده یا مرده غصه نمی خورد تمدن گمراه شده روابط دنیوی داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٤٢٧ روح با بدن زمخت و لطیف متفاوت است توصیف جامعه انسانی عمل در آگاهی درست خصوصیات خلقت
٠٤٢٨ امتیاز ویژه ی موجود انسانی، درک کردن، است نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت دریافت دانش آموزش مستقیم به شاگردان قدرت مطلق کریشنا


٠٤٢٩ "کریشنا" نام خداوند است و به معنای جذّاب متعال، خوب متعال تمدن گمراه شده داستان توصیفی تاثیر عابد ذکر هاره کریشنا قدرت مطلق کریشنا
٠٤٣٠ چیتانیا ماهاپرابهو می فرماید: هر کدام از نام های خداوند به اندازه ی خود خدا قدرتمند هستند قدرت مطلق کریشنا ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست اهمیت پرسش انتشار کریشنا آگاهی
٠٤٣١ خداوند در واقع دوست فوق العاده ی همه ی موجودات زنده است نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه لذت برنده و لذت دهنده دریافت دانش
٠٤٣٢ که می خوانید، خورشید قادر نیست زندگی تان را بگیرد روابط دنیوی داستان توصیفی شنیدن برای دریافت کردن دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی
٠٤٣٣ ما می گوئیم" نباید رابطه ی جنسی نامشروع داشته باشید" دریافت دانش روابط دنیوی انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا
٠٤٣٤ نه به فریبکاران گوش دهید و نه سعی کنید دیگران را فریب دهید انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٣٥ ما با این همه مشکلات دنیوی سرگشته شده ایم داستان توصیفی توانایی های مایا روابط دنیوی عمل در آگاهی درست
٠٤٣٦ شاد بودن در همه حال و فقط تمایل به کریشنا آگاهی داستان توصیفی خصوصیات خلقت انتقال روح دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠٤٣٧ بوق صدفی بسیار پاک و روحانی به حساب می آید داستان توصیفی دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠٤٣٨ خاکستر پٍهٍن خشک شده و سوخته ی گاو، به عنوان پودر دندان استفاده میشود داستان توصیفی عمل در آگاهی درست پیروی از اساتید روحانی دریافت دانش
٠٤٣٩ پیر روحانیم مرا یک نادان بزرگ یافت رو آوردن به پیر روحانی داستان توصیفی عمل در آگاهی درست دریافت دانش
٠٤٤٠ تئوری مایاوادی" روح جاودان بی هویت " است قدرت مطلق کریشنا پندار ذهنی نکنید روابط دنیوی پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست
٠٤٤١ کریشنا متعال است و ما اجزا کوچک او هستیم قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا داستان توصیفی دریافت دانش
٠٤٤٢ شخص به خداوند، در حکمت مسیحی،" نان روزانه ی ما را عطا فرما" انتقال روح دریافت دانش نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی
٠٤٤٣ هیچ جایی برای بی هویت گرائی وجود ندارد انتقال روح دریافت دانش رهایی از مادی گرایی داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٤٤٤ گوپی ها ارواح مقید نیستند. آنان ارواح رها شده اند خدمت عابدانه تاثیر عابد رهایی از مادی گرایی آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٤٤٥ یکی دانستن هر کسی با نارایانا، مد شده است قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٤٤٦ سعی نکنید لاکشمی را از نارایانا جدا کنید داستان توصیفی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان دلیل ظهور خداوند قدرت مطلق کریشنا
٠٤٤٧ مراقب باشید با غیر عابدینی که درباره ی خدا خیال پردازی می کنند، معاشرت نکنید عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده
٠٤٤٨ باید درسهای خود را از شاسترا، گورو و سادهو بگیریم قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست پندار ذهنی نکنید
٠٤٤٩ تنها راه کنترل خداوند، بهاکتی است داستان توصیفی خدمت عابدانه تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا
٠٤٥٠ هیچ خواسته ی مادی را در انجام خدمت عابدانه نیاورید تاثیر عابد خدمت عابدانه داستان توصیفی روابط دنیوی انتقال روح


٠٤٥١ نمی دانید عابد کیست، چگونه پرستش شود، آنوقت کانیشتها باقی می مانیم تاثیر عابد داستان توصیفی عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان دریافت دانش
٠٤٥٢ کریشنا یک بار در روز برهما به زمین می آید دلیل ظهور خداوند داستان توصیفی تاثیر عابد خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا
٠٤٥٣ باور کنید هیچ مرجعی بالاتر از کریشنا وجود ندارد قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد داستان توصیفی نقص های موجودات زنده ذکر هاره کریشنا
٠٤٥٤ زندگی بسیار خطرناک با بیدار نکردن" ویدیا-گیانا" دریافت دانش توانایی های مایا داستان توصیفی رو آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست
٠٤٥٥ تصورات حقیر خود را به آنچه برایتان باورنکردنی ا ست اضافه نکنید داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد عمل در آگاهی درست روابط دنیوی
٠٤٥٦ موجود زنده ای که بدنش را حرکت می دهد، انرژی برتر است خصوصیات خلقت روابط دنیوی نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه فراگیری دیدن خداوند
٠٤٥٧ تنها کمبود کریشنا آگاهی است دریافت دانش داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست
٠٤٥٨ ذکر هاره کریشنا، لمس کریشنا با زبان تان ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٥٩ پراهلاد ماهاراج یکی از " ماهاجاناها"، مراجع موثق است تاثیر عابد داستان توصیفی تمرکز کردن روی خداوند رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست
٠٤٦٠ پراهلاد ماهاراج عابد معمولی نیست،" نیتیا- سیدها" است داستان توصیفی تاثیر عابد آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا
٠٤٦١ " من بدون گورو می توانم عمل کنم"، حرف بیهوده ای ست رو آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان هدف از تسلیم شدن
٠٤٦٢ توهین به وایشناواها، اهانت بزرگی است تاثیر عابد عمل در آگاهی درست داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٦٣ اگر ذهن خود را طوری تربیت کنید که به کریشنا فکر کند، در امان هستید تاثیر عابد انتقال روح توانایی های مایا تمرکز کردن روی خداوند عمل در آگاهی درست
٠٤٦٤ شاسترا برای طبقه ی عاطل و باطل نیست تاثیر عابد پیروی از اساتید روحانی هدف جنبش کریشنا آگاهی خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٤٦٥ وایشناوا بسیار قدرتمند است ولی با اینحال بسیار فروتن و متواضع تاثیر عابد داستان توصیفی انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی روابط دنیوی
٠٤٦٦ مار سیاه کمتر از انسان مار صفت، مضر است نقص های موجودات زنده داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان پیروی از اساتید روحانی تاثیر عابد
٠٤٦٧ من در امان هستم زیرا پناه قدوم نیلوفرین کریشنا را گرفته ام داستان توصیفی تاثیر عابد هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٤٦٨ سوال بپرسید و آماده برای خدمت به کریشنا باشید اهمیت پرسش آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن
٠٤٦٩ موفقیت یا شکست به کریشنا بستگی دارد ولی جنگ باید باشد خدمت عابدانه انتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی رهایی از مادی گرایی
٠٤٧٠ "موکتی" هم فریب دیگری است Freedom from materiality داستان توصیفی کشتار حیوانات خدمت عابدانه تاثیر عابد
٠٤٧١ ساده ترین راه برای رضایت کریشنا- فقط به قلبتان نیاز دارید خدمت عابدانه تاثیر عابد عمل در آگاهی درست داستان توصیفی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٧٢ در این تاریکی باقی نمانید. خود را به قلمرو نور منتقل کنید قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن خصوصیات خلقت انتقال روح داستان توصیفی
٠٤٧٣ داروین ایده ی تکامل خود را از پادما پورانا گرفته است روابط دنیوی داستان توصیفی خصوصیات خلقت انتقال روح
٠٤٧٤ آریان ها یعنی آنان که پیشرفته هستند اهمیت پرسش توصیف جامعه انسانی دریافت دانش داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٤٧٥ به محض شنیدن اینکه ما باید خادم خدا شویم، به خود می لرزیم هدف از تسلیم شدن خدمت عابدانه تاثیر عابد رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست
٠٤٧٦ وابستگی بد نیست اگر در جای مناسبی باشد هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی رهایی از مادی گرایی
٠٤٧٧ ما فرقه ی دینی یا روش فلسفی جدیدی ایجاد نکرده ایم انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی دریافت دانش عمل در آگاهی درست اهمیت پرسش
٠٤٧٨ در قلب شما یک تلویزیون وجود دارد پیروی از اساتید روحانی رو آوردن به پیر روحانی دریافت دانش انتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٤٧٩ درک موقعیت واقعی خود، فعالیت واقعی تان شروع می شود اهمیت پرسش روابط دنیوی دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠٤٨٠ خداوند نمی تواند بی هویت باشد زیرا ما همه شخص هستیم نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا انتقال روح دریافت دانش
٠٤٨١ کریشنا جذاب متعال است، کریشنا زیباست داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست
٠٤٨٢ ذهن وسیله ای برای وابستگی است خصوصیات خلقت داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده
٠٤٨٣ فکر کردن به کریشنا تنها با گسترش عشق به کریشنا تمرکز کردن روی خداوند انتشار کریشنا آگاهی رو آوردن به پیر روحانی خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان
٠٤٨٤ "بهاوا" حالت بلوغ" پرما" خدمت عابدانه داستان توصیفی خصوصیات خلقت انتشار کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٤٨٥ اجرای هر لیلای کریشنا، در فرم جشن، توسط عابدین داستان توصیفی تاثیر عابد خدمت عابدانه
٠٤٨٦ دنیای مادی انرژی یعنی" سکس" و در دنیای روحانی یعنی" عشق" توانایی های مایا داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی خصوصیات خلقت روابط دنیوی
٠٤٨٧ چه انجیل، چه قرآن یا بهاگاواد گیتا، باید ببینیم ثمره ی آن چیست دریافت دانش داستان توصیفی عمل در آگاهی درست انتشار کریشنا آگاهی توصیف جامعه انسانی
٠٤٨٨ چه دعوایی وجود دارد؟ عاشق خداوند هستید، همه را دوست دارید. علامتش این است روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی تمرکز کردن روی خداوند عمل در آگاهی درست
٠٤٨٩ با ذکر کردن در خیابان، شیرینی پخش می کنید ذکر هاره کریشنا انتشار کریشنا آگاهی شنیدن برای دریافت کردن عمل در آگاهی درست تمرکز کردن روی خداوند
٠٤٩٠ ماه ها در وضعیتی خفقان آور، درون رحم مادر انتقال روح قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی داستان های شریلا پرابهوپاد دریافت دانش
٠٤٩١ علی رغم میل من، آشفتگی های بسیاری وجود دارد انتقال روح توانایی های مایا خصوصیات خلقت روابط دنیوی عمل در آگاهی درست
٠٤٩٢ فلسفه ی بودا، گذر کردن از این بدن است،" نیروانا" انتقال روح خصوصیات خلقت تمدن گمراه شده دریافت دانش
٠٤٩٣ در زمان استراحت بدن زمخت، بدن لطیف در حال کار است انتقال روح داستان توصیفی خصوصیات خلقت رهایی از مادی گرایی
٠٤٩٤ ناپلئون طاق های بسیار محکمی ساخت، ولی چه بر سر آنها آمده، کسی نمی داند خصوصیات خلقت انتقال روح دریافت دانش داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٤٩٥ بگذارید چشمانم را ببندم، من در امان هستم خصوصیات خلقت انتقال روح روابط دنیوی دریافت دانش
٠٤٩٦ "شروتی" یعنی شنیدن از بالاترین مرجع هدف جنبش کریشنا آگاهی دریافت دانش توانایی های مایا نقص های موجودات زنده دلیل ظهور خداوند
٠٤٩٧ تلاش همه برای نمردن انتقال روح نقص های موجودات زنده داستان توصیفی دریافت دانش رهایی از مادی گرایی
٠٤٩٨ به محض اینکه بدنم را ترک کنم تمام برج هایم، آسمان خراش هایم، شغلم—تمام شد عمل در آگاهی درست انتقال روح داستان توصیفی خصوصیات خلقت روابط دنیوی
٠٤٩٩ وایشناوا بسیار مهربان و بخشنده است، زیرا دلسوز همه است داستان توصیفی خصوصیات خلقت دریافت دانش تمرکز کردن روی خداوند روابط دنیوی
٠٥٠٠ نمی توانید در این دنیا دائم شاد باشید روابط دنیوی انتشار کریشنا آگاهی دریافت دانش عمل در آگاهی درست داستان توصیفی
٠٥٠١ نمی شود نگرانی نداشته باشیم مگر آنکه کریشنا آگاه شویم تمدن گمراه شده انتشار کریشنا آگاهی رهایی از مادی گرایی توصیف جامعه انسانی عمل در آگاهی درست
٠٥٠٢ تمام درک های بی معنی را رها کن و زندگی وسیعتر کریشنا آگاهی را بپذیر آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست اهمیت پرسش دریافت دانش روی آوردن به پیر روحانی
٠٥٠٣ پذیرفتن گورو یعنی پرسش از او درباره ی حقیقت روی آوردن به پیر روحانی اهمیت پرسش دریافت دانش عمل در آگاهی درست هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٥٠٤ ما بایستی شریماد بهاگاواتام را از تمام زوایا یاد بگیریم خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا انتقال روح رهایی از مادی گرایی توصیف جامعه انسانی
٠٥٠٥ نجات بدن امکان پذیر نیست نقص های موجودات زنده انتقال روح دریافت دانش داستان توصیفی روابط دنیوی
٠٥٠٦ چشمان شما باید شاسترا باشد، نه این چشمان گستاخ فراگیری دیدن خداوند خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی
٠٥٠٧ با تجربه ی مستقیم نمی توان محاسبه کرد نقص های موجودات زنده خصوصیات خلقت دریافت دانش پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست
٥٠٨ مغز قاتلین حیوانات مانند سنگ سخت و تیره است داستان توصیفی روابط دنیوی خصوصیات خلقت کشتار حیوانات عمل در آگاهی درست
٠٥٠٩ این مردم می گویند که حیوانات روح ندارند داستان توصیفی کشتار حیوانات دلیل ظهور خداوند عمل در آگاهی درست دریافت دانش
٠٥١٠ تمدن مدرن هیچ دانشی در باره ی روح ندارد تمدن گمراه شده داستان توصیفی روابط دنیوی خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست
٠٥١١ گرسنگی واقعی مربوط به روح است که غذای روحانی دریافت نمی کند نقص های موجودات زنده رهایی از مادی گرایی داستان توصیفی عمل در آگاهی درست انتقال روح
٠٥١٢ کسی که تسلیم طبیعت مادی است باید رنج ببرد تمدن گمراه شده نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن رهایی از مادی گرایی کشتار حیوانات
٠٥١٣ 8،400،000 نوع بدن مختلف وجود دارد خصوصیات خلقت انتقال روح توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٥١٤ اینجا، لذت یعنی "غیبت کوتاه درد" داستان توصیفی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست دریافت دانش
٠٥١٥ جناب، تا وقتی این بدن مادی را دارید، نمی توانید شاد باشید انتقال روح داستان توصیفی عمل در آگاهی درست تمدن گمراه شده رهایی از مادی گرایی
٠٥١٦ داستان و افسانه نیست، می توانید به " زندگی در رهایی " دست پیدا کنید رهایی از مادی گرایی خصوصیات خلقت تمرکز کردن روی خداوند داستان توصیفی انتقال روح
٠٥١٧ به دنیا آمدن در خانواده ای ثروتمند شما را از بیماری ایمن نمی کند نقص های موجودات زنده قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن
٠٥١٨ چهار عملکرد زندگی مقید: تولد، مرگ، پیری و بیماری روابط دنیوی داستان توصیفی خصوصیات خلقت انتقال روح تمرکز کردن روی خداوند
٠٥١٩ افراد کریشنا آگاه به دنبال گل یا پوچ و یا تخیلات عجیب و غریب نیستند قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی روابط دنیوی انتقال روح عمل در آگاهی درست
٠٥٢٠ ذکر می کنیم، گوش می دهیم، می رقصیم، لذت می بریم، چرا؟ خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن تاثیر عابد
٠٥٢١ روش من پیروی از روپا گوسوامی است پیروی از اساتید روحانی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده هدف از تسلیم شدن آموزش مستقیم به شاگردان
٠٥٢٢ با ذکر خالصانه ی این مانترا همه چیز روشن خواهد شد ذکر هاره کریشنا شنیدن برای دریافت کردن نقص های موجودات زنده دریافت دانش رهایی از مادی گرایی
٠٥٢٣ " آواتارا" یعنی کسی که از کرات و سیارات بالاتر می آید قدرت مطلق کریشنا دلیل ظهور خداوند داستان توصیفی
٠٥٢٤ آرجونا دوست ابدی کریشنا ست، نمی تواند در توهم باشد انتقال روح تاثیر عابد داستان توصیفی اهمیت پرسش
٠٥٢٥ مایا قدرتمند است. به محض اینکه کمی مطمئن شوید، بلافاصله حمله می کند توانایی های مایا خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان
٠٥٢٦ با محکم چسبیدن به کریشنا، مایا هیچ کاری نمی تواند انجام دهد خدمت عابدانه قدرت مطلق کریشنا آموزش مستقیم به شاگردان انتشار کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا
٠٥٢٧ با تقدیم کردن به کریشنا، ضرر نمی کنیم فقط سود می بریم خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست قدرت مطلق کریشنا لذت برنده ولذت دهنده تمدن گمراه شده
٠٥٢٨ رادهارانی، انرژی لذت کریشنا است قدرت مطلق کریشنا فراگیری دیدن خداوند تمرکز کردن روی خداوند خصوصیات خلقت انتقال روح
٠٥٢٩ کارهای عاشقانه ی رادها و کریشنا عادی نیستند قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده رهایی از مادی گرایی روابط دنیوی اهمیت پرسش
٠٥٣٠ شخص با رسیدن به ویشنو، از آشفتگی رها می شود اهمیت پرسش تمدن گمراه شده رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی
٠٥٣١ طبق متون ودایی، کریشنا توانایی های مختلفی دارد قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا لذت برنده ولذت دهنده داستان توصیفی
٠٥٣٢ لذت کریشنا مادی نیست قدرت مطلق کریشنا رهایی از مادی گرایی دریافت دانش داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٥٣٣ رادهارانی" هاری- پریا" ست، برای کریشنا بسیار عزیز است قدرت مطلق کریشنا تاثیر عابد پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست دلیل ظهور خداوند
٠٥٣٤ سعی نکنید کریشنا را بطور ساختگی ببینید فراگیری دیدن خداوند خدمت عابدانه تاثیر عابد ذکر هاره کریشنا دریافت دانش
٠٥٣٥ ما موجودات زنده، هرگز نمی میریم، هرگز به دنیا نمی آییم قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی دریافت دانش تاثیر عابد داستان توصیفی
٠٥٣٦ اگر کریشنا را نشناسید، فایده ی یادگیری وداها چیست؟ قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش دلیل ظهور خداوند روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠٥٣٧ کریشنا برای پرستش شدن توسط فقیرترین افراد نیز در دسترس است قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه هدف از تسلیم شدن توانایی های مایا تاثیر عابد
٠٥٣٨ قانون توسط دولت ایجاد می شود، نه توسط شما در خانه دلیل ظهور خداوند انتشار کریشنا آگاهی تمدن گمراه شده هدف جنبش کریشنا آگاهی ذکر هاره کریشنا
٠٥٣٩ سعی کنید این جنبش کریشنا آگاهی را بفهمید آموزش مستقیم به شاگردان انتشار کریشنا آگاهی دلیل ظهور خداوند انتقال روح رهایی از مادی گرایی
٠٥٤٠ اینکه که فردی به عنوان عالی ترین شخصیت پرستش شود یک تحول است روی آوردن به پیر روحانی پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست پندار ذهنی نکنید دریافت دانش
٠٥٤١ اگر من را دوست داری، سگم را دوست داشته باش روابط دنیوی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی روی آوردن به پیر روحانی اهمیت پرسش
٠٥٤٢ خصوصیت گورو چیست؟ چگونه هرکس می تواند گورو شود؟ روی آوردن به پیر روحانی هدف تسلیم شدن دریافت دانش پیر روحانی شدن داستان های شریلا پرابهوپاد
٠٥٤٣ شما نباید نمایشی عظیم برای گورو شدن برپا کنید آموزش مستقیم به شاگردان پیر روحانی شدن انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی عمل در آگاهی درست
٠٥٤٤ ما به خصوص به مأموریت بهاکتی سیدهانتا ساراسواتی تهاکور تاکید داریم پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی
٠٥٤٥ عمل خیر واقعی یعنی در نظر گرفتن تمایل روح لذت برنده ولذت دهنده قدرت مطلق کریشنا عمل در آگاهی درست انتقال روح
٠٥٤٦ تا می توانید در تمام دنیا، کتاب پخش کنید توانایی های مایا انتشار کریشنا آگاهی داستان های شریلا پرابهوپاد هدف جنبش کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٥٤٧ می کردم" اول باید بسیار ثروتمند شوم، بعد ارشاد کنم" توانایی های مایا قدرت مطلق کریشنا داستان های شریلا پرابهوپاد تاثیر عابد داستان توصیفی
٠٥٤٨ اگر به نقطه ای رسیده اید که همه چیز را برای" هاری" قربانی کنید هدف از تسلیم شدن تاثیر عابد قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه
٠٥٤٩ مقصود اصلی یوگا، کنترل حواس هدف از تسلیم شدن داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه توانایی های مایا
٠٥٥٠ به دنبال این سراب نروید، فقط به سمت خداوند بازگردید هدف از تسلیم شدن تأثیر عابد قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا آموزش مستقیم به شاگردان
٠٥٥١ شاگردان ما مشغولیت بهتری دارند، شیرینی توپی عمل در آگاهی درست تأثیر عابد روابط دنیوی توانایی های مایا خدمت عابدانه
٠٥٥٢ چگونگی توقف تکرار تولد و مرگ- من دارم زهر می نوشم نقص های موجودات زنده توانایی های مایا رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه
٠٥٥٣ لازم نیست به هیمالیا بروید، در لس آنجلس بمانید لذّت برنده و لذّت دهنده آموزش مستقیم به شاگردان هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه
٠٥٥٤ در میان اقیانوس آرام از این دنیای توهمی داستان توصیفی توانایی های مایا عمل در آگاهی درست رهایی از مادّی گرایی هدف از تسلیم شدن
٠٥٥٥ خواب بودن در ادراک معنوی انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست رهایی از مادّی گرایی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠٥٥٦ "اولین درک در خودشناسی: "روح جاودان است نقص های موجودات زنده داستان توصیفی خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست
٠٥٥٧ باید مانند هاری داس تهاکور بسیار مشتاق کریشناآگاهی باشیم رهایی از مادّی گرایی داستان توصیفی هدف از تسلیم شدن تأثیر عابد توانایی های مایا
٠٥٥٨ موقعیت ما حاشیه ای است، هر لحظه امکان سقوط وجود دارد نقص های موجودات زنده داستان توصیفی خصوصیات خلقت انتقال روح توانایی های مایا
٠٥٥٩ "احمقانه فکر می کنند:" من پادشاه آنچه به دست آوردم، هستم نقص های موجودات زنده تمدّن گمراه شده توانایی های مایا روابط دنیوی رهایی از مادی گرایی
٠٥٦٠ تا افراد اخلاقیات را رعایت نکند تشرّف نمی دهیم نقص های موجودات زنده خدایان دروغین تمدّن گمراه شده توانایی های مایا روابط دنیوی
٠٥٦١ فرشته یعنی تقریباً خدا. آنها تمام خصوصیات خداوند را دارند خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده روابط دنیوی تمدّن گمراه شده
٠٥٦٢ مرجع من، متون ودایی است خصوصیات خلقت دریافت دانش هدف جنبش کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠٥٦٣ نام بد به سگ بده و آویزانش کن روابط دنیوی توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی تمدّن گمراه شده کشتار حیوانات
٠٥٦٤ "هدف من این است" لطفا از خدا پیروی کنید، سعی کنید عاشق خدا شوید هدف جنبش کریشناآگاهی توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی کشتار حیوانات عمل در آگاهی درست
٠٥٦٥ به آنها یاد میدهم چگونه حواس خود را کنترل کنند روابط دنیوی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه توصیف جامعه انسانی
٠٥٦٦ ...اگر رهبران مردم آمریکا بیایند و سعی کنند این سیستم را یاد بگیرند روابط دنیوی انتشار کریشناآگاهی نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست
٠٥٦٧ می خواهم این فرهنگ را به دنیا بدهم داستان های شریلا پرابهوپاد انتشار کریشناآگاهی هدف جنبش کریشناآگاهی تأثیر عابد
٠٥٦٨ ما به صدقه تکیه می کنیم. اگر مایلید بپردازید. انتشار کریشناآگاهی هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٥٦٩ اول رعایت چهار اصل، بعد تشرّف خدمت عابدانه چهار اصل تنظیم کننده تمدن گمراه شده کشتار حیوانات انتشار کریشناآگاهی
٠٥٧٠ حتی با سوء تفاهم بین زن و مرد،-هیچ حرفی از طلاق نبود داستان های شریلا پرابهوپاد انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه داستان توصیفی
٠٥٧١ طبق فرهنگ ودایی، شخص نباید در خانواده بماند داستان های شریلا پرابهوپاد انتشار کریشناآگاهی عمل در آگاهی درست توصیف جامعه انسانی داستان توصیفی
٠٥٧٢ "چرا باید بگوئید" نمی توانی در کلیسای من صحبت کنی انتشار کریشناآگاهی دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠٥٧٣ حاضرم با هر خداشناسی صحبت کنم انتشار کریشناآگاهی خدایان دروغین عمل در آگاهی درست فراگیری دیدن خداوند
٠٥٧٤ نمی توانید با بی حرمتی بدن را بکُشید، این گناه است انتقال روح خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست کشتار حیوانات داستان توصیفی
٠٥٧٥ آنها در تاریکی و جهل نگاه داشته شده اند انتقال روح نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی چهار اصل تنظیم کننده
٠٥٧٦ روش باید چگونه صفر کردن تمامی این تمایلات باشد انتقال روح رهایی از مادّی گرایی عمل در آگاهی درست روابط دنیوی چهار اصل تنظیم کننده
٠٥٧٧ این به اصطلاح دانشمندان و فلاسفه همگی نادان و احمق هستند روابط دنیوی رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده انتقال روح
٠٥٧٨ فقط آنچه را کریشنا گفته، بیان کنید عمل در آگاهی درست رهایی از مادی گرایی انتشار کریشناآگاهی پیر روحانی شدن
٠٥٧٩ روح بدنش را عوض میکند همانگونه که ما لباسهایمان را انتقال روح عمل در آگاهی درست داستان توصیفی خصوصیات خلقت
٥٨٠ بدون لطف خداوند هیچیک از آرزوهای ما برآورده نمی شود قدرت مطلق کریشنا انتقال روح لذّت برنده و لذّت دهنده روابط دنیوی
٠٥٨١ مشغولیت در خدمت به کریشنا، یافتن دلگرمی جدید رهایی از مادی گرایی خدمت عابدانه توانایی های مایا عمل در آگاهی درست
٠٥٨٢ کریشنا میان قلب نشسته است قدرت مطلق کریشنا خدمت عابدانه نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست داستان توصیفی
٠٥٨٣ همه چیز در بهاگاواد گیتا وجود دارد انتقال روح لذّت برنده و لذّت دهنده خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست تأثیر عابد
٠٥٨٤ ما"چیوتا" می شویم، فرو افتاده، ولی کریشنا" آچیوتا"است انتقال روح خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی
٠٥٨٥ یک وایشناوا با غم دیگران، غمگین می گردد خدمت عابدانه خصوصیات خلقت رهایی از مادی گرایی نقص های موجودات زنده روابط دنیوی
٠٥٨٦ در واقع قبول این بدن برای "مردن" نیست انتقال روح خصوصیات خلقت داستان توصیفی
٠٥٨٧ همه ی ما از نظر روحانی گرسنه هستیم انتقال روح رهایی از مادی گرایی داستان توصیفی
٠٥٨٨ هر چه بخواهید، کریشنا می دهد انتقال روح رهایی از مادی گرایی لذّت برنده و لذّت دهنده خدایان دروغین قدرت مطلق کریشنا
٠٥٨٩ از انواع مختلف ماده بیزار شده ایم داستان توصیفی رهایی از مادی گرایی لذّت برنده و لذّت دهنده خصوصیات خلقت خدایان دروغین
٠٥٩٠ "تطهیر یعنی شخص باید بداند" من این بدن نیستم، من روح جاودانم انتقال روح رهایی از مادی گرایی خدمت عابدانه عمل در آگاهی درست لذّت برنده و لذّت دهنده
٠٥٩٠ وظیفه ی من خارج شدن از این چنگالهای مادی است انتقال روح رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست داستان توصیفی توانایی های مایا
٠٥٩٢ کمال فقط فکر کردن به کریشنا است انتقال روح تمرکز کردن روی خداوند انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی داستان توصیفی
٠٥٩٣ به محض کریشنا آگاه شدن، شاد می شوید انتشار کریشنا آگاهی رهایی از مادی گرایی شنیدن برای دریافت کردن ذکر هاره کریشنا تاثیر عابد
٠٥٩٤ روح را با لوازم مادی نمی توان اندازه گیری کرد خصوصیات خلقت رهایی از مادی گرایی نقص های موجودات زنده توانایی های مایا داستان توصیفی
٠٥٩٥ برای دسترسی به تنوع، باید پناه یک سیاره را بگیرید خصوصیات خلقت داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا
٠٥٩٦ روح تکه تکه نخواهد شد خصوصیات خلقت داستان توصیفی روابط دنیوی
٠٥٩٧ ما در حال سخت کار کردن هستیم تا مقداری لذت در زندگی بدست بیاوریم قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده داستان توصیفی پندار ذهنی نکنید
٠٥٩٨ کار کردن برای به دست آوردن مقداری لذت زندگی داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا شنیدن برای دریافت کردن پندار ذهنی نکنید
٠٥٩٩ کریشنا آگاهی ساده نیست. فقط وقتی تسلیم شوید به آن دست می یابید دلیل ظهور خداوند داستان توصیفی قدرت مطلق کریشنا هدف از تسلیم شدن تاثیر عابد
٠٦٠٠ بیماری مادی ما، آماده نبودن برای تسلیم است دلیل ظهور خداوند هدف از تسلیم شدن تاثیر عابد داستان توصیفی رهایی از مادی گرایی
٠٦٠١ "چایتیا- گورو" یعنی کسی که آگاهی و دانش را از درون اعطا می کند هدف از تسلیم شدن قدرت مطلق کریشنا روابط دنیوی داستان توصیفی خدایان دروغین
٠٦٠٢ پدر، رهبر خانواده است قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان هدف از تسلیم شدن
٠٦٠٣ این مریدانگا، خانه به خانه و کشور به کشور خواهد رفت انتقال روح چهار اصل تنظیم کننده توانایی های مایا توصیف جامعه انسانی انتشار کریشنا آگاهی
٠٦٠٤ اگر ادامه دهم، کریشنا راضی خواهد شد مرا در جایگاه روحانی قرار دهد ذکر هاره کریشنا رهایی از مادی گرایی داستان توصیفی شنیدن برای دریافت کردن عمل در آگاهی درست
٠٦٠٥ با افزایش عشق به واسودوا، هیچ شانسی برای ارتباط با بدن مادی باقی نمی ماند خدمت عابدانه تمدن گمراه شده آموزش مستقیم به شاگردان شنیدن برای دریافت کردن ذکر هاره کریشنا
٦٠٦ تفاوت اینست که ما بهاگاواد گیتا را موعظه می کنیم دلیل ظهور خداوند انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی رهایی از مادی گرایی عمل در آگاهی درست
٠٦٠٧ در جامعه ما، همه خواهر و برادر روحانی هستند نقص های موجودات زنده روابط دنیوی کشتار حیوانات عمل در آگاهی درست کشتار حیوانات
٠٦٠٨ خدمت عابدانه را بایستی با صبر و اشتیاق انجام داد چهار اصل تنظیم کننده خدمت عابدانه ذکر هاره کریشنا عمل در آگاهی درست داستان توصیفی
٠٦٠٩ موفقیت من اینست که تعداد زیادی از شما در حال ذکر کردن هستید داستان های شریلا پرابهوپاد انتشار کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان
٠٦١٠ تا وقتی شخص وارنا و آشراما را قبول نکرده است موجود انسانی نیست توصیف جامعه انسانی خدمت عابدانه دریافت دانش
٠٦١١ با از دست دادن روحیه خدمت، این معبد سقوط بزرگی خواهد کرد عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه روابط دنیوی داستان توصیفی
٠٦١٢ هرکس در حال ذکر هاره کریشنا با زبان است،" جیواگره"،موفق است ذکر هاره کریشنا انتشار کریشنا آگاهی آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٦١٣ شش موردی که مخصوصا بایستی مراقب باشیم پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه آموزش مستقیم به شاگردان تاثیر عابد
٠٦١٤ باید بسیار مواظب باشیم، فرو افتادن یک فاصله ی میلیونها ساله است عمل در آگاهی درست آموزش مستقیم به شاگردان خدمت عابدانه خدایان دروغین تمدن گمراه شده
٠٦١٥ زندگی کریشنا آگاهی شما، کار کردن با عشق و شوق برای کریشنا ست عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده آموزش مستقیم به شاگردان داستان توصیفی خدمت عابدانه
٠٦١٦ تقسیم بندی طبیعی یعنی برهمانا، کشاتریا، وایشیا و شودرا، توصیف جامعه انسانی پیروی از اساتید روحانی خصوصیات خلقت
٠٦١٧ هیچ فرمول جدیدی نیست، همان ویاساپوجا، همان فلسفه عمل در آگاهی درست پیروی از اساتید روحانی آموزش مستقیم به شاگردان تمدن گمراه شده داستان توصیفی
٠٦١٨ پیر روحانی بسیار خوشحال می شود که این پسر از من هم پیشرفته تر شده است تاثیر عابد پیروی از اساتید روحانی عمل در آگاهی درست
٠٦١٩ هدف این است که چطور در زندگی روحانی پیشرفت کنیم. این گریهاستا- آشراما است هدف از تسلیم شدن عمل در آگاهی درست داستان توصیفی توصیف جامعه انسانی
٠٦٢٠ براساس گونا و کارما، در موقعیت خاص شغلی قرار گرفته اید توصیف جامعه انسانی رو آوردن به پیر روحانی عمل در آگاهی درست نقص های موجودات زنده
٠٦٢١ آموزش جنبش کریشنا آگاهی، یعنی تابع مرجع موثق شدن لذت برنده و لذت دهنده داستان توصیفی خصوصیات خلقت هدف از تسلیم شدن رو آوردن به پیر روحانی
٠٦٢٢ با کسانی که به کریشنا آگاهی مشغول هستند، معاشرت کنید هدف جنبش کریشنا آگاهی خدمت عابدانه تاثیر عابد آموزش مستقیم به شاگردان عمل در آگاهی درست
٠٦٢٣ روح در حال انتقال از بدنی به بدن دیگر انتقال روح خصوصیات خلقت روابط دنیوی
٠٦٢٤ خدا جاودان است، ما هم جاودانیم خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا
٠٦٢٥ نیازهای زندگی توسط متعال جاودان، تأمین می شود شنیدن برای دریافت کردن قدرت مطلق کریشنا انتقال روح داستان توصیفی نقص های موجودات زنده
٠٦٢٦ برای یادگیری چیزهای حقیقی، بایستی نزد آچاریا بروید رو آوردن به پیر روحانی پیروی از اساتید روحانی شنیدن برای دریافت کردن عمل در آگاهی درست هدف از تسلیم شدن
٠٦٢٧ بدون تجدید انرژی، شخص نمی تواند این موضوع والای مادی را درک کند پیر روحانی شدن خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده داستان توصیفی عمل در آگاهی درست
٠٦٢٨ فقط حقیقت را می پذیریم، نه" احتمالا" و" شاید" را انتقال روح روابط دنیوی داستان توصیفی پندار ذهنی نکنید عمل در آگاهی درست
٠٦٢٩ ما پسران مختلف خداوند در لباسهای متفاوتیم انتشار کریشنا آگاهی هدف جنبش کریشنا آگاهی قدرت مطلق کریشنا دریافت دانش عمل در آگاهی درست
٠٦٣٠ هیچ دلیلی برای غم نیست، روح باقی خواهد ماند خصوصیات خلقت عمل در آگاهی درست
٠٦٣١ حقیقت این است: من جاودانم، این بدن جاودان نیست خصوصیات خلقت نقص های موجودات زنده انتقال روح داستان توصیفی
٠٦٣٢ با درک اینکه من این بدن نیستم، به ورای سه گونه ی طبیعت مادی می روم توانایی های مایا نقص های موجودات زنده رهایی از مادی گرایی داستان توصیفی خصوصیات خلقت
٠٦٣٣ ما همانند بارقه های درخشان کریشنا هستیم توانایی های مایا قدرت مطلق کریشنا نقص های موجودات زنده داستان توصیفی هدف از تسلیم شدن
٠٦٣٤ کریشنا هرگز با انرژی توهمی آلوده نمی شود قدرت مطلق کریشنا توانایی های مایا داستان توصیفی نقص های موجودات زنده
٠٦٣٥ روح، درون همه ی موجودات زنده وجود دارد، حتی مورچه انتقال روح خصوصیات خلقت قدرت مطلق کریشنا
٠٦٣٦ انسانهای فرهیخته هرگز چنین تشخیصی نمی دهند که این روح ندارد قدرت مطلق کریشنا خصوصیات خلقت دریافت دانش انتقال روح عمل در آگاهی درست
٠٦٣٧ بدون حضور کریشنا، هیچ چیز نمی تواند وجود داشته باشد قدرت مطلق کریشنا داستان توصیفی روابط دنیوی نقص های موجودات زنده
٠٦٣٨ آنکه همیشه به کریشنا فکر می کند، یوگی درجه یک است تمرکز کردن روی خداوند عمل در آگاهی درست خدمت عابدانه فراگیری دیدن خداوند
٠٦٣٩ در هر بدنی روح فردی وجود دارد و روح برتر مالک اصلی است قدرت مطلق کریشنا خدایان دروغین
٠٦٤٠ شما شیادانی راخواهید یافت که ادعای خدایی می کنند. خصوصیات خلقت ذکر هاره کریشنا شنیدن برای دریافت کردن آموزش مستقیم به شاگردان
٠٦٤١ يك عابد هيچ خواسته اى ندارد هدف از تسليم شدن خدمت عابدانه عمل در آگاهى مناسب تأثير عابد داستان توصيفى
٠٦٤٢ اين تمرين كريشناآگاهى، بدن مادى را به بدن روحانى تبديل مى كند هدف كريشناآگاهى عمل در آگاهى درست خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا انتشار كريشناآگاهى
٠٦٤٣ آنهايى كه در كريشناآگاهى پيشرفته شده اند، بايستى براى كريشنا كار كنند تمركز بر روى خداوند عمل در آگاهى درست خدمت عابدانه هدف از تسليم شدن داستان توصيفى
٠٦٤٤ همه چيز در كريشناآگاهى وجود دارد ذكر هاره كريشنا لذت برنده و لذت دهنده خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا انتشار كريشناآگاهى
٠٦٤٥ آن كه كريشنا را درك كرده، همواره در ورينداوان زندگى مى كند قدرت مطلق خداوند تأثير عابد خصوصيات خلقت
٠٦٤٦ سيستم يوگا اين نيست كه شما به تمام كارهاى بيهوده خود ادامه دهيد داستان توصيفى عمل در آگاهى درست تمدن گمراه شده روابط دنيوى نقص هاى موجودات زنده
٠٦٤٧ يوگا يعنى ارتباط با متعال داستان توصيفى نقص هاى موجودات زنده رهايى از مادى گرايى عمل در آگاهى درست روابط دنيوى
٠٦٤٨ به طور طبيعى ما موجودات زنده هستيم. بايد عمل كنيم خدمت عابدانه عمل در آگاهى درست هدف از تسليم شدن داستان توصيفى
٠٦٤٩ ذهن راننده است . بدن ارابه يا ماشين آموزش مستقيم به شاگردان تمركز بر روى خداوند عمل در آگاهى درست داستان توصيفى خدمت عابدانه
٠٦٥٠ توسط يوگاى كامل كريشناآگاهى از اين آلودگى خارج شويد توانايى هاى مايا عمل در آگاهى درست رهايى از مادى گرايى هدف تسليم شدن انتشار كريشناآگاهى
٠٦٥١ تمامى سيستم يوگا يعنى تبديل ذهن به يك دوست عمل در آگاهى مناسب آموزش مستقيم به شاگردان تأثير عابد نقص هاى موجودات زنده
٠٦٥٢ اين پادماپورانا براى اشخاصى است كه در گونه ى نيكى قرار دارند عمل در آگاهى مناسب كشتار حيوانات دريافت دانش انتقال روح
٠٦٥٣ اگر خداوند شخص نيست، پس چگونه پسرانش شخص هستند؟ نقص هاى موجودات زنده قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند خصوصيات خلقت داستان توصيفى
٠٦٥٤ با تلاش خود، قادر به ديدن خداوند نيستيد . زيرا حواس تان بيهوده است عمل در آگاهى مناسب فراگيرى ديدن خداوند خداوندگاران دروغين خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا
٠٦٥٥ هدف از دين، درك خداوند و يادگرفتن چگونگى عشق ورزيدن به اوست خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند انتقال روح عمل در آگاهى مناسب
٠٦٥٦ آنان كه عابد هستند، هيچگونه نفرتى نسبت به هيچ كس ندارند نقص هاى موجودات زنده تمركز بر روى خداوند قدرت مطلق كريشنا توانايى هاى مايا هدف از تسليم شدن
٠٦٥٧ تنها مكان خلوت در اين دوران، معبد است عمل در آگاهى مناسب تمدن گمراه شده ذكر هاره كريشنا تمركز روى خداوند
٠٦٥٨ شريمادبهاگاواتام، تركيب متعال گيانايوگا و بهاكتى يوگاست خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا عمل در آگاهى مناسب دريافت كردن دانش
٠٦٥٩ اگر فقط صادقانه و فروتنانه، بشنويد، آنگاه كريشنا را خواهيد فهميد قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند شنيدن براى دريافت كردن خدمت عابدانه عمل در آگاهى مناسب
٠٦٦٠ اگر فقط زندگى جنسى خود محدود كنيد، به يك انسان قوى تبديل مى شويد تمركز روى خداوند داستان توصيفى نقص هاى موجودات زنده عمل در آگاهى مناسب
٠٦٦١ هيچ مراقبه گرى بهتر از اين پسرها نيست. آنها فقط روى كريشنا تمركز دارند تمركز بر روى خداوند قدرت مطلق كريشنا گسترش كريشناآگاهى خدمت عابدانه رهايى از مادى گرايى
٠٦٦٢ مملو از اضطراب، چرا كه آنها به چيزى فناپذير دست يافته ند نقص هاى موجودات زنده تمركز روى خداوند عمل در آگاهى مناسب روابط دنيوى
٠٦٦٣ رابطه ى گمشده ى خود با كريشنا را دوباره احياء كنيد. اين تمرين يوگاست رهايى از مادى گرايى هدف جنبش كريشناآگاهى عمل در آگاهى مناسب آموزش مستقيم به شاگردان
٠٦٦٤ فلسفه ى پوچى، يك توهم ديگر ست. هيچ پوچى نمى تواند باشد خصوصيات خلقت قدرت مطلق كريشنا رهايى از مادى گرايى عمل در آگاهى مناسب
٠٦٦٥ سياره ى كريشنا، گولوكا ورينداوان، در خود درخشنده ست خصوصيات خلقت شنيدن براى دريافت كردن نقص هاى موجودات زنده دريافت دانش قدرت مطلق كريشنا
٠٦٦٦ اگر خورشيد مى تواند درون اتاق تان نفوذ پيدا كند، آيا كريشنا نمى تواند به قلبتان نفوذ نمايد ؟ خصوصيات خلقت رهايى از مادى گرايى قدرت مطلق كريشنا شنيدن براى دريافت كردن
٠٦٦٧ عدم آگاهى، به دليل اين بدن، به وجود مى آيد نقص هاى موجودات زنده قدرت مطلق كريشنا عمل در آگاهى مناسب رهايى از مادى گرايى
٠٦٦٨ حداقل دو روزه ى اجبارى در يك ماه انتقال روح عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه تأثير عابد آموزش مستقيم به شاگردان
٠٦٦٩ تمركز ذهن، يعنى نگه داشتن آن روى كريشنا تمركز كردن روى خداوند ذكر هاره كريشنا عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه آموزش مستقيم به شاگردان
٠٦٧٠ وقتى روى كريشنا متمركز شده ايد، ديگر هيچ حركت مادى وجود ندارد عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه رهايى از مادى گرايى هدف از تسليم شدن


٠٦٧١ لذت يعنى دو نفر- شما و كريشنا لذّت برنده و لذّت دهنده قدرت مطلق كريشنا هدف از تسليم شدن نقص هاى موجودات زنده
٠٦٧٢ مادامى كه در كريشناآگاهى هستيد، كمال شما تضمين شده ست رهايى از مادى گرايى عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه آموزش مستقيم به شاگردان
٠٦٧٣ يك گنجشك در حال خشك كردن آب اقيانوس است. به اين قصد و تصميم گفته مى شود داستان توصيفى خدمت عابدانه عمل در آگاهى مناسب
٠٦٧٤ اين قدر با شعور باشيد كه بدونيد براى نگهدارى از بدن تون چقدر بايد بخوريد آموزش مستقيم به شاگردان نقص هاى موجودات زنده عمل در آگاهى مناسب
٠٦٧٥ يك عابد اقيانوس رحمت است و مى خواهد لطفش را در همه جا پخش كند تمركز كردن روى خداوند عمل در آگاهى مناسب قدرت مطلق كريشنا خدمت عابدانه داستان توصيفى
٠٦٧٦ كنترل شدن با ذهن يعنى كنترل شدن با حواس تمركز كردن روى خداوند آموزش مستقيم به شاگردان ذكر هاره كريشنا شنيدن براى دريافت كردن هدف از تسليم شدن
٠٦٧٧ گوسوامى، يك عنوان ارثى نيست. يك مهارت است هدف از تسليم شدن تبديل شدن به پير روحانى عمل در آگاهى مناسب ذكر هاره كريشنا داستان توصيفى
٠٦٧٨ يك شخص كريشناآگاه همواره در خلسه ى يوگايى قرار دارد رها شدن از مادى گرايى تأثير عابد داستان توصيفى
٠٦٧٩ هرچه كه دانسته يا ندانسته ، در كريشناآگاهى انجام گيرد، تأثير خود را خواهد داشت فراگيرى ديدن خداوند روى آوردن به پير روحانى خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا آموزش مستقيم به شاگردان
٠٦٨٠ ما فكر مى كنيم كه روى اين زمين نشسته ايم، در واقع ما در كريشنا نشسته ايم قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند خصوصيات خلقت تمركز كردن روى خداوند عمل در آگاهى مناسب
0681 If You Love Krishna, Then Your Universal Love is Counted Characteristics of creation Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Transmigration of the soul Act in proper consciousness
0682 God Is Not My Order Supplier Learn to see God Devotee's influence Act in proper consciousness Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence
0683 Yogi in Samadhi With Vishnu Form, & Krishna Conscious Person, There’s No Difference Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Explanatory story Meditation on God Freedom from materiality
0684 Crucial Test of Yoga System - If You Can Concentrate Your Mind on the Form of Vishnu Characteristics of creation Act in proper consciousness Meditation on God Direct instruction to disciples Explanatory story
0685 Bhakti-yoga System - Quick Result, Self-realization and Liberation Even In This Life Act in proper consciousness Freedom from materiality Chant Hare Kṛṣṇa Devotee's influence Explanatory story
0686 One Cannot Capture the Blowing Wind - And Even More Difficult to Capture the Agitated Mind Goal of KC Movement Act in proper consciousness Meditation on God Chant Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa's omnipotence
0687 Concentrate One's Mind in Void, That is Very Difficult Imperfections of living being Devotional service Act in proper consciousness Meditation on God
0688 Declaring War Against the Illusory Energy, Maya Māyā's potencies Meditation on God Act in proper consciousness Imperfections of living being Characteristics of creation
0689 If You Keep Divine Association, Then Your Consciousness is Made Divine Act in proper consciousness Characteristics of creation Description of human society Transmigration of the soul Direct instruction to disciples
0690 God is Pure, and His Kingdom is Also Pure Chant Hare Kṛṣṇa Hear to receive Act in proper consciousness Spreading Kṛṣṇa consciousness Kṛṣṇa's omnipotence
0691 Anyone Who Desires to be Initiated in Our Society, We Put Four Principles Four regulative principles Freedom from materiality Act in proper consciousness Meditation on God Direct instruction to disciples
0692 Bhakti-yoga is the Highest Platform of Yoga Principles Act in proper consciousness Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Meditation on God
0693 When We Speak of Service, There is No Motive. Service is Love The object of surrender Act in proper consciousness Devotional service Explanatory story Devotee's influence
0694 Placed Again Into That Service Attitude. That is the Perfect Cure Act in proper consciousness Explanatory story Direct instruction to disciples Devotional service
0695 Cheaply They Select God. God Has Become So Cheap - "I am God, you are God" Meditation on God Devotional service Act in proper consciousness Receive knowledge
0696 Bhakti-yoga Is Unadulterated Devotion Devotional service Devotee's influence Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence
0697 Please Engage Me in Your Service, That's All. That Should Be The Demand Devotional service Misdirected civilization The object of surrender Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa
0698 Instead of Serving Your Senses, Please Serve Radha-Krishna, Then You'll Be Happy The object of surrender Freedom from materiality Devotional service Act in proper consciousness Māyā's potencies
0699 A Devotee in Love, Wants to Love Krishna in His Original Form Kṛṣṇa's omnipotence Māyā's potencies Act in proper consciousness Devotee's influence Śrīla Prabhupāda's pastimes
0700 Service Means Three Things: The Servitor, The Served, And Service Devotional service Act in proper consciousness The object of surrender Devotee's influence Kṛṣṇa's omnipotence
0701 If you’ve Got Affection for the Spiritual Master, Finish Your Business in This Life Act in proper consciousness Direct instruction to disciples Freedom from materiality Devotional service
0702 I Am Spirit, Eternal - I Have Contaminated This Matter, Therefore I Am Suffering Act in proper consciousness Misdirected civilization Description of human society Direct instruction to disciples Freedom from materiality
0703 If You Absorb Your Mind With Krishna Then It Is Samadhi Meditation on God Act in proper consciousness Freedom from materiality
0704 Chant Hare Krishna and Use This Instrument (your ear) To Hear Chant Hare Kṛṣṇa Hear to receive Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation
0705 We Will Find in Bhagavad-gita, the Super-excellence of this Science of God Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Explanatory story Characteristics of creation Direct instruction to disciples
٠٧٠٦ بدن واقعى در درون است رهايى از مادّى گرايى انتقال روح تمدن گمراه شده اهميت پرسش عمل در آگاهى مناسب
٠٧٠٧ آنهايى كه مشتاق نيستند، تنبل ها، نمى توانند در زندگى روحانى پيشرفت كنند خصوصيات خلقت تفكر ذهنى نكنيد از آچارياها پيروى كنيد عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه
٠٧٠٨ تفاوت بين زندگى من و يك ماهى انتقال روح هدف از تسليم شدن رهايى از مادىّ گرايى قدرت مطلق كريشنا عمل در آگاهى مناسب
٠٧٠٩ معناى بهاگاوان خداوندگاران دروغين قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند داستان توصيفى لذّت برنده و لذّت دهنده
٠٧١٠ ما ميليون ها و تريليون ها ايده به وجود مى آوريم و در ميان آنها گرفتار مى شويم خدمت عابدانه ذكر هاره كريشنا روى آوردن به پيرروحانى داستان توصيفى شنيدن براى دريافت كردن
٠٧١١ لطفاً آن چه را كه شروع كرده ايد، رها نكنيد-شادمانه آن را ادامه دهيد انتشار كريشناآگاهى رهايى از مادىّ گرايى آموزش مستقيم به شاگردان ذكر هاره كريشنا خدمت عابدانه
٠٧١٢ كريشنا فرمان داد' به كشورهاى غربى برو و به آنها بياموز' انتشار كريشناآگاهى رهايى از مادّى گراي هدف جنبش كريشناآگاهى داستان هاى شريلا پرابهوپادا خدمت عابدانه
٠٧١٣ احمق مشغول و گرفتار، خطرناك است تمدن گمراه شده رهايى از مادّى گرايى روابط دنيوى توصيف جامعه ى انسانى داستان توصيفى
٠٧١٤ مهم نيست چه سودى دارد، من بايد براى كريشنا سخن بگويم خدمت عابدانه عمل در آگاهى مناسب رهايى از مادّى گرايى تمركز كردن روى خداوند داستان توصيفى
٠٧١٥ يك عاشق خداوند بشويد. اين دين درجه يك است هدف از تسليم شدن خدمت عابدانه فراگيرى ديدن خداوند عمل در آگاهى مناسب
٠٧١٦ بايد توسط دانش بفهميم، كريشنا چيست؟ هدف از تسليم شدن قدرت مطلق كريشنا فراگيرى ديدن خداوند عمل در آگاهى مناسب آموزش مستقيم به شاگردان
٠٧١٧ پدر من يك عابد بود و ما را تربيت كرد داستان توصيفى از آچارياها پيروى كنيد انتشار كريشناآگاهى ذكر هاره كريشنا آموزش مستقيم به شاگردان
٠٧١٨ پسران و شاگردان همواره بايستى تنبيه شوند داستان هاى شريلا پرابهوپادا عمل در آگاهى مناسب
٠٧١٩ سانياسى اختيار كنيد- آن را به خوبى حفظ كنيد توصيف جامعه ى انسانى دليل جنبش كريشناآگاهى انتشار كريشناآگاهى آموزش مستقيم به شاگردان عمل در آگاهى مناسب
٠٧٢٠ خواسته هاى شهوت آلود خود را توسط كريشناآگاهى كنترل كنيد نقص هاى موجودات زنده لذّت برنده و لذّت دهنده توصيف جامعه ى انسانى خدمت عابدانه تمركز كردن روى خداوند
٠٧٢١ نمى توانيد خداوند را تصور كنيد. اين حماقت است خدمت عابدانه قدرت مطلق كريشنا تمركز كردن روى خداوند تفكر ذهنى نكنيد ذكر هاره كريشنا
٠٧٢٢ تنبل نباشيد. هميشه مشغول بمانيد آموزش مستقيم به شاگردان ذكر هاره كريشنا خدمت عابدانه عمل در آگاهى مناسب چهار اصل تنظيم كننده
٠٧٢٣ مواد شيميايى از حيات مى آيد؛ نه حيات از مواد شيميايى خصوصيات خلقت داستان توصيفى قدرت مطلق كريشنا آموزش مستقيم به شاگردان نقص هاى موجودات زنده
٠٧٢٤ آزمون بهاكتى خدمت عابدانه توانايى هاى مايا چهار اصل تنظيم كننده تمدن گمراه شده عمل در آگاهى مناسب
٠٧٢٥ چيزها به اين سادگى اتفاق نمى افتند، مايا خيلى خيلى قوى است توانايى هاى مايا انتشار كريشناآگاهى هدف جنبش كريشناآگاهى قدرت مطلق كريشنا خداوندان دروغين
٠٧٢٦ صبح زود بيدار شويد و هاره كريشنا ذكر كنيد روابط دنيوى خدمت عابدانه داستان توصيفى قدرت مطلق كريشنا رهايى از مادّى گرايى
٠٧٢٧ من خادم خادم خادم كريشنا هستم نقص هاى موجودات زنده خدمت عابدانه داستان توصيفى رهايى از مادى گرايى دريافت دانش
٠٧٢٨ كسى كه " ليلاى رادهاكريشنا " را مادى بداند، احمق است نقص هاى موجودات زنده خصوصيات خلقت داستان توصيفى قدرت مطلق كريشنا لذّت برنده و لذّت دهنده
٠٧٢٩ سانياسى يك اهانت كوچك انجام مى دهد و هزاران بار بزرگ نمايى مى شود عمل در آگاهى مناسب خدمت عابدانه هاره كريشنا ذكر كنيد هدف از تسليم شدن آموزش مستقيم به شاگردان
٧٣٠ سيدهانتا بوليا چيته- در كريشناآگاهى تنبلى نكنيد نقص هاى موجودات زنده قدرت مطلق كريشنا هدف جنبش كريشناآگاهى رهايى از مادّى گرايى عمل در آگاهى مناسب
٠٧٣١ بهاگاواد دهارما، براى اشخاص حسود، نيست عمل در آگاهى مناسب روابط دنيوى رهايى از مادّى گرايى از آچارياها پيروى كنيد خدمت عابدانه
٠٧٣٢ من نمى توانم به هوا و آسمان خدمت كنم. من بايد به شخص خدمت كنم خصوصيات خلقت خدمت عابدانه نقص هاى موجودات زنده داستان توصيفى عمل در آگاهى مناسب
٠٧٣٣ زمان بسيار با ارزش است. اگر ميليون ها سكه ى طلا بپردازيد، نمى توانيد يك لحظه را باز گردانيد خصوصيات خلقت نقص هاى موجودات زنده عمل در آگاهى مناسب تمدن گمراه شده انتقال روح
٠٧٣٤ كسى كه نمى تواند صحبت كند، به يك سخنگوى بزرگ تبديل مى شود خصوصيات خلقت قدرت مطلق كريشنا داستان توصيفى انتقال روح تأثير عابد
٠٧٣٥ ما خيلى نادانيم كه به زندگى بعدى اعتقادى نداريم خصوصيات خلقت انتقال روح توانايى هاى مايا داستان توصيفى
٠٧٣٦ تمامى اين سيستم هاى به اصطلاح يا فريبنده ى مذهبى را كنار بگذاريد رهايى از مادّى گرايى هدف جنبش كريشناآگاهى داستان توصيفى خدمت عابدانه
٠٧٣٧ اولين دانش روحانى اين است،" من اين بدن نيستم" دريافت دانش خدمت عابدانه علت ظهور خداوند عمل در آگاهى مناسب آموزش مستقيم به شاگردان
٠٧٣٨ كريشنا و بالارام دوباره، به عنوان لردچيتانيا و نيتياناندا، ظهور كرده اند توصيف جامعه ى انسانى نقص هاى موجودات زنده علت ظهور خداوند قدرت مطلق كريشنا تمدن گمراه شده
٠٧٣٩ بايد تلاش كنيم تا يك معبد بسيار زيبا براى شرى چيتانياماهاپرابهو بسازيم علت ظهور خداوند قدرت مطلق كريشنا انتشار كريشناآگاهى تمدن گمراه شده هدف از تسليم شدن
٠٧٤٠ بايستى از ميان صفحات شاسترا، نگاه كنيم قدرت مطلق كريشنا خصوصيات خلقت دريافت دانش فراگيرى ديدن خداوند
٠٧٤١ هدف جنبش كريشناآگاهى، باز بينى مجدد جامعه ى انسانى توصيف جامعه ى انسانى هدف از جنبش كريشناآگاهى نقص هاى موجودات زنده روابط دنيوى هدف از تسليم شدن
٠٧٤٢ قدرت غير قابل تصور شخصيت اعلاى پروردگار خصوصيات خلقت قدرت مطلق كريشنا داستان توصيفى انتقال روح
٠٧٤٣ اگر برنامه ى لذّت بردن خودتان را ايجاد كنيد، آن وقت سيلى خواهيد خورد داستان توصيفى قدرت مطلق كريشنا خدمت عابدانه لذّت برنده و لذّت دهنده هدف از تسليم شدن
٠٧٤٤ به محض ديدن كريشنا، زندگى جاويد خواهيد يافت خصوصيات خلقت انتقال روح فراگيرى ديدن خداوند قدرت مطلق كريشنا رهايى او مادّى گرايى
٠٧٤٥ معتقد باشيد يا نباشيد، كلمات كريشنا نمى توانند اشتباه باشند انتقال روح تمدن گمراه شده قدرت مطلق كريشنا هدف جنبش كريشناآگاهى رهايى از مادّى گرايى
٠٧٤٦ ما نسل هايى را مى خواهيم كه بتوانند كريشناآگاهى را موعظه كنند ذكر هاره كريشنا هدف جنبش كريشناآگاهى انتشار كريشناآگاهى دريافت دانش رهايى از مادّى گرايى
٠٧٤٧ دروپادى دعا كرد:" كريشنا، اگر تو بخواهى، مرا نجات مى دهى" داستان توصيفى توصيف جامعه ى انسانى قدرت مطلق كريشنا هدف از تسليم شدن عمل در آگاهى مناسب
٠٧٤٨ خداوند مى خواهد عابد را راضى كند علت ظهور خداوند رهايى از مادّى گرايى تمركز كردن روى خداوند عمل در آگاهى مناسب تأثير عابد
٠٧٤٩ كريشنا در حال درد كشيدن است. بنابراين شما كريشناآگاه مى شويد فراگيرى ديدن خداوند رهايى از مادّى گرايى ذكر هاره كريشنا شنيدن براى دريافت كردن هدف جنبش كريشناآگاهى
٧٥٠ چرا به مادر احترام خود را تقديم مى داريم؟ توصيف جامعه ى انسانى روابط دنيوى تمدن گمراه شده عمل در آگاهى مناسب داستان توصيفى
٠٧٥١ بايد براى حفظ سلامتى تان غذا بخوريد عمل در آگاهى مناسب آموزش مستقيم به شاگردان تمدن گمراه شده داستان توصيفى هدف از تسليم شدن
٠٧٥٢ كريشنا مى تواند با شدت بيشترى در" جدايى" حضور داشته باشد ذكر هاره كريشنا قدرت مطلق كريشنا داستان توصيفى تأثير عابد تمركز كردن روى خداوند
٠٧٥٣ انسان هاى خيلى خيلى بزرگ، بگذاريد مجموعه اى كتاب داشته باشند و بخوانند دريافت دانش انتشار كريشناآگاهى آموزش مستقيم به شاگردان تأثير عابد عمل در آگاهى مناسب
٠٧٥٤ بحثى آموزنده بين فرد خداشناس و شخص خدانشناس داستان توصيفى تأثير عابد قدرت مطلق كريشنا روابط دنيوى عمل در آگاهى مناسب
٠٧٥٥ دردكشان دريا انتقال روح توانايى هاى مايا خصوصيات خلقت عمل در آگاهى مناسب داستان توصيفى
٠٧٥٦ تحصيلات مدرن- هيچ دانش واقعى وجود ندارد دريافت دانش تمدن گمراه شده داستان توصيفى عمل در آگاهى مناسب
٠٧٥٧ او خدا را فراموش كرده. آگاهى اش را احياء كنيد- اين واقعاً خوب است انتشار كريشناآگاهى آموزش مستقيم به شاگردان عمل در آگاهى مناسب تفكر ذهنى نكنيد
٠٧٥٨ به كسى خدمت كنيد كه زندگى اش را وقف كريشنا كرده است قدرت مطلق كريشنا آچارياها را دنبال كنيد روى آوردن به پير روحانى هدف جنبش كريشناآگاهى هدف از تسليم شدن
٠٧٥٩ گاوها مى دانند' اين مردم ما را نمى كشند'، آنها اصلاً نگرانى نيستند داستان توصيفى قدرت مطلق كريشنا خصوصيات خلقت عمل در آگاهى مناسب
0760 Sex Life is not Forbidden in This Movement, But Hypocrisy is Forbidden Explanatory story Description of human society Act in proper consciousness
0761 Whoever Comes here Must Read the Books Explanatory story Devotee's influence Chant Hare Kṛṣṇa Direct instruction to disciples Meditation on God
0762 Be Very Strict; Sincerely Chant. Your Life is Saved, Your Next Life is Saved Explanatory story Direct instruction to disciples Chant Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness
0763 Everyone will Become Guru When he's Expert Disciple, But why this Immature Attempt Becoming Guru Direct instruction to disciples Act in proper consciousness Follow the Acaryas
0764 The Laborers Thought, 'Jesus Christ Must Be One of the Workers' Explanatory story Spreading Kṛṣṇa consciousness Worldly affairs Imperfections of living being
0765 Be Fully Conscious, that 'Everything Belongs to Krishna and Nothing to Us' Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness The object of surrender Reason for God's appearance
0766 Simply by Reading Srimad-Bhagavatam, You Will be Happy. So Adopt this Practice Explanatory story Act in proper consciousness Hear to receive Receive knowledge Direct instruction to disciples
0767 Then Taste. You Cannot Live Outside this Camp. Taste has Changed Act in proper consciousness Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence
0768 Mukti Means no More Material Body. That is Called Mukti Freedom from materiality Transmigration of the soul Meditation on God Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0769 Vaishnava Himself is Very Happy Because He is in Direct Connection With Krishna Devotee's influence Devotional service Act in proper consciousness Explanatory story Chant Hare Kṛṣṇa
0770 I Love the Soul. Atma-tattva-vit. And Why I Love Soul? Because I Love Krishna Receive knowledge Transmigration of the soul Act in proper consciousness Explanatory story Importance of inquiry
0771 Devotee Can’t be Equally Interested with Material Pleasure & Transcendental Pleasure Act in proper consciousness Explanatory story Devotee's influence Spreading Kṛṣṇa consciousness
0772 The Whole Scheme of Vedic Civilization - Give Liberation to the People Act in proper consciousness Receive knowledge Freedom from materiality Imperfections of living being Worldly affairs
0773 Our Attention Should Always be How We are Executing Our Spiritual Life Act in proper consciousness Explanatory story Freedom from materiality The object of surrender
0774 We Cannot Manufacture our own Ways of Spiritual Advancement Act in proper consciousness Explanatory story Chant Hare Kṛṣṇa Do not speculate Turn to Guru
0775 Family Attachment is the Greatest Impediment to Advance in Krishna Consciousness Explanatory story The object of surrender Māyā's potencies Freedom from materiality Devotee's influence
0776 'What is the wrong if I become a dog?' This is The Result of Education Act in proper consciousness Freedom from materiality Enjoyer and enjoyed Receive knowledge Spreading Kṛṣṇa consciousness


0777 The More You Develop Your Consciousness, The More You Become a Freedom Lover Act in proper consciousness Freedom from materiality Explanatory story Transmigration of the soul Description of human society
0778 Greatest Contribution to the Human Society is Knowledge Act in proper consciousness Receive knowledge The object of surrender Learn to see God Misdirected civilization
0779 You Cannot Become Happy in a Place Which is Meant for Miseries Characteristics of creation Worldly affairs Explanatory story Devotee's influence
0780 We Can Get a Glimpse of Knowledge of the Absolute Truth Māyā's potencies Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Characteristics of creation Receive knowledge
0781 Real Perfection of Yoga Means to Fix Up the Mind at the Lotus Feet of Krishna Act in proper consciousness Explanatory story Meditation on God Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service
0782 Do Not Give Up Chanting. Then Krishna Will Protect You Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa Four regulative principles Misdirected civilization Direct instruction to disciples
0783 In this Material World We Have Come with an Enjoying Spirit. Therefore We are Fallen Imperfections of living being Enjoyer and enjoyed Māyā's potencies Devotional service Devotee's influence
0784 If We Do Not Act in Godly Situation then We Must Be Acting in Maya's Clutches Imperfections of living being Act in proper consciousness Characteristics of creation Māyā's potencies
0785 Dictatorship is Good, Provided the Dictator is Highly Qualified Spiritually Worldly affairs Act in proper consciousness Description of human society Misdirected civilization Explanatory story
0786 Awaiting Punishment by Yamaraja Description of human society Act in proper consciousness Explanatory story Learn to see God
0787 People Misunderstand that Bhagavad-gita is Ordinary Warfare, Violence Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Reason for God's appearance Characteristics of creation
0788 We Must Try to Understand Why We're Unhappy - Because We are in this Material Body Characteristics of creation Imperfections of living being Act in proper consciousness Misdirected civilization
0789 The Field of Activities, the Owner of the Field and the Supervisor of the Field Characteristics of creation Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Receive knowledge
0790 How to Make Friendship with Others' Wife & How to Take Away Others' Money by Tricks Receive knowledge Misdirected civilization Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness
0791 One Can Satisfy the Lord Simply by Love and Devotional Service Kṛṣṇa's omnipotence Worldly affairs Explanatory story
0792 Without Krishna being Friend of Everyone, Nobody Can Live for a Moment Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Act in proper consciousness Imperfections of living being
0793 There is No Difference Between Instruction. Therefore Guru Is One Turn to Guru Follow the Acaryas Act in proper consciousness Receive knowledge
0794 Rascal Guru Will Say, 'Yes, you can eat anything. You can do anything' Characteristics of creation Imperfections of living being Misdirected civilization Spreading Kṛṣṇa consciousness
0795 Modern World - They're Very Active, but Foolishly Active, in Ignorance and Passion Explanatory story Characteristics of creation Transmigration of the soul Receive knowledge Act in proper consciousness
0796 Don't Think that I am Speaking. I am Simply Instrument. Real Speaker is God Kṛṣṇa's omnipotence Description of human society Act in proper consciousness Receive knowledge The object of surrender
0797 On Behalf of Krsna Preaching People to Take to Krsna Con. They are Great Soldiers Spreading Kṛṣṇa consciousness Becoming Guru Act in proper consciousness Receive knowledge Direct instruction to disciples
0798 You are a Dancing Girl. Now You Have to Dance. You Cannot Be Shy Explanatory story Act in proper consciousness Description of human society
0799 Complete Freedom - Eternity, Blissful and Full of Knowledge Spreading Kṛṣṇa consciousness Freedom from materiality Transmigration of the soul Imperfections of living being Characteristics of creation
0800 Karl Marx. He is Thinking How The Workers Senses Will Be Gratified Worldly affairs Imperfections of living being Explanatory story Misdirected civilization
0801 Technology is Not the Business of a Brahmana, Ksatriya, or Vaisya Description of human society Explanatory story Worldly affairs
0802 Krishna Consciousness Movement is So Nice that Adhira can be Dhira Description of human society Explanatory story Worldly affairs Imperfections of living being
0803 My Lord, Kindly Engage me in Your Service - That is the Perfection of Life Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Act in proper consciousness
0804 We Have Learned From Our Guru Maharaja that Preaching is Very Important Thing Becoming Guru Reason for God's appearance Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Devotional service
0805 In Krishna Consciousness they are Educated what is Bondage and what is Liberation Freedom from materiality Explanatory story Imperfections of living being
0806 Krishna and His Representatives, Then You Become Mahajana Do not speculate The object of surrender Imperfections of living being Act in proper consciousness Explanatory story
0807 Brahmastra is Made of Mantra. That is the Subtle Way Characteristics of creation Transmigration of the soul Imperfections of living being Worldly affairs Explanatory story
0808 We Cannot Cheat Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Māyā's potencies Characteristics of creation
0809 Shortcut of 'Demon-Cracy' is 'Democracy' Misdirected civilization Worldly affairs Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story
0810 Don't be Agitated by the Dangerous Condition of this Material World Māyā's potencies Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Direct instruction to disciples
0811 Rupa Gosvami's Instruction - Somehow or Other, You Become Attached to Krishna Devotee's influence Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Explanatory story
0812 We are Reluctant to Chant the Holy Name Freedom from materiality Devotional service Hear to receive Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness
0813 Real Independence is how to Get Out of the Clutches of these Material Laws Explanatory story Characteristics of creation Imperfections of living being Freedom from materiality Act in proper consciousness
0814 God Has Nothing To Do. He is Self-sufficient. Neither He Has Got Any Aspiration Kṛṣṇa's omnipotence Freedom from materiality Devotee's influence Worldly affairs The object of surrender
0815 God is Witness and He is Giving the Result Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Imperfections of living being Transmigration of the soul
0816 This Body is a Machine, but We Are Accepting Machine as Myself Māyā's potencies Characteristics of creation Transmigration of the soul Explanatory story The object of surrender
0817 Simply Stamping 'I am Christian,' 'I am Hindu,' 'I am Muslim,' there is No Profit Characteristics of creation Act in proper consciousness Explanatory story The object of surrender Kṛṣṇa's omnipotence
0818 On the Platform of Goodness, You Can Understand the All-Good Characteristics of creation Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa The object of surrender Devotional service
0819 Asrama Means Situation for Spiritual Cultivation Description of human society Act in proper consciousness Devotional service Becoming Guru
0820 Guru Means Whatever Instruction He'll Give, We Have to Accept Without any Argument Becoming Guru Act in proper consciousness Turn to Guru The object of surrender Explanatory story
0821 Pandita Does Not Mean One who has got Degree. Pandita Means Sama-cittah Devotee's influence Act in proper consciousness Explanatory story Misdirected civilization
0822 You Become Pious Simply by Kirtana Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service


0823 That is the Birthright in India - they are Automatically Krishna Conscious Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Explanatory story Devotional service
0824 In the Spiritual World there is No Disagreement Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Explanatory story False gods Act in proper consciousness
0825 Human Life Should Only Endeavor How to Get in Touch of the Lotus Feet of Krishna Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender Act in proper consciousness
0826 Our Movement is Transferring that Hard Working to the Business of Krishna Devotee's influence Devotional service Explanatory story Follow the Acaryas Act in proper consciousness
0827 Acarya's Duty is to Point Out the Sastric Injunction Follow the Acaryas Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service Act in proper consciousness
0828 Anyone Who Takes Care of His Subordinate, He is Guru Becoming Guru Turn to Guru Explanatory story Misdirected civilization Act in proper consciousness
0829 The Four Walls Will Hear You Chant. That is Sufficient. Don't be Disappointed Goal of KC Movement Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service Direct instruction to disciples Spreading Kṛṣṇa consciousness
0830 This is the Vaisnava Philosophy. We Are Trying To Be Servant Māyā's potencies Characteristics of creation Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness
0831 We Cannot Follow Asadhu-marga. We Must Follow Sadhu-marga The object of surrender Act in proper consciousness Devotional service Follow the Acaryas
0832 Cleanliness Is Next To Godliness Hear to receive Act in proper consciousness Imperfections of living being Explanatory story Māyā's potencies
0833 Pledge for Serving as a Sannyasi in Front of Krishna, Vaisnava, Guru and Fire Spreading Kṛṣṇa consciousness Description of human society Devotee's influence Explanatory story Freedom from materiality
0834 Bhakti Is Only For Bhagavan Freedom from materiality Devotional service Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender
0835 Modern Politicians Stress on Karma Because They Want to Work Hard like Hogs & Dogs Misdirected civilization Description of human society Worldly affairs Explanatory story Act in proper consciousness
0836 Be Prepared to Sacrifice Anything for Perfection of this Human Form of Life Explanatory story Devotee's influence Act in proper consciousness Follow the Acaryas
0837 We May be Very Powerful so long Krishna Keeps us Powerful Explanatory story Imperfections of living being Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0838 Everything Will Be Null and Void When There Is No God Explanatory story Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Direct instruction to disciples
0839 When We Are Children and Not Polluted, We Should Be Trained Up in Bhagavata-dharma Explanatory story Imperfections of living being False gods Devotional service Act in proper consciousness
0840 There was a Prostitute Whose Charges was One Lakh of Pieces of Diamond Explanatory story Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Devotional service
0841 Spiritually, there is No Difference between Appearance and Disappearance Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Devotee's influence Devotional service Spreading Kṛṣṇa consciousness
0842 Krishna Consciousness Movement is Training of Nivrtti-marga - So Many No's Characteristics of creation Four regulative principles Explanatory story Transmigration of the soul Act in proper consciousness
0843 Very Beginning of Life is Mistaken. They are Thinking this Body is the Self Imperfections of living being Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0844 Simply by Pleasing the King, You Please the Almighty Father, God Imperfections of living being Explanatory story Devotee's influence Act in proper consciousness
0845 Even the Dog Knows How To Use Sex Life. It Doesn't Require a Freud's Philosophy Misdirected civilization Imperfections of living being Worldly affairs The object of surrender Act in proper consciousness
0846 The Material World is Shadow Reflection of the Spiritual World Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Enjoyer and enjoyed
0847 Description of the Kali-yuga is Given in the Srimad-Bhagavatam Characteristics of creation Explanatory story Freedom from materiality Description of human society
0848 One Cannot Become Guru Unless he Knows Krsna-tattva The object of surrender Act in proper consciousness Becoming guru Kṛṣṇa's omnipotence Devotee’s influence
0849 We Want to See God, But We do Not Acknowledge that We are Not Qualified Learn to see God Imperfections of living being Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness
0850 If You Get Some Money, Print Books Spreading Kṛṣṇa consciousness Follow the Acaryas Explanatory story Act in proper consciousness Devotional service
0851 Repetition of Chewing the Chewed. This is Material Life Devotional service Act in proper consciousness Explanatory story Characteristics of creation
0852 Within the Core of Your Heart, the Lord is There Imperfections of living being Act in proper consciousness The object of surrender Kṛṣṇa's omnipotence
0853 Not only that We Have Come to this Planet. We Have Traveled Many Other Planets Transmigration of the soul Kṛṣṇa's omnipotence Imperfections of living being Characteristics of creation
0854 Greater than the Greatest, and Smaller than the Smallest. That is God Learn to see God Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Do not speculate Māyā's potencies
0855 "If I stop my material enjoyment, then my life of enjoyment is finished." No Enjoyer and enjoyed Explanatory story Freedom from materiality Devotee's influence
0856 Spirit Soul is Person as much as God is also Person Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Receive knowledge
0857 Artificial Covering has to be Removed. Then We Come to Krishna Consciousness Māyā's potencies Act in proper consciousness Explanatory story
0858 We are Training, We are Advocating that Illicit Sex is Sinful Misdirected civilization Act in proper consciousness Śrīla Prabhupāda's pastimes Devotional service Spreading Kṛṣṇa consciousness
0859 That is the Defect of Western Civilization. Vox Populi, Taking Opinion of the Public Devotee's influence Misdirected civilization Description of human society Worldly affairs Act in proper consciousness
0860 It was British Government's Policy to Condemn Everything Indian Description of human society Misdirected civilization Spreading Kṛṣṇa consciousness Explanatory story Worldly affairs
0861 All Hungry Men of Melbourne City, Come Here, You Take Your Eating Sumptuously Imperfections of living being Worldly affairs Act in proper consciousness Devotional service Spreading Kṛṣṇa consciousness
0862 Unless You Change the Society, How You can Make Social Welfare? Worldly affairs Misdirected civilization Description of human society Spreading Kṛṣṇa consciousness Four regulative principles
0863 You Can Eat Meat, But You Cannot Eat Meat by Killing Your Father and Mother Animal killing Explanatory story Worldly affairs Act in proper consciousness Imperfections of living being
0864 To make the Whole Human Society Happy, this God Consciousness Movement Must Spread Spreading Kṛṣṇa consciousness Four regulative principles Act in proper consciousness Description of human society Imperfections of living being
0865 You are Taking of Country, but the Sastra Takes of the Planets, not of the Country Characteristics of creation Worldly affairs Transmigration of the soul The object of surrender
0866 Everything will die—all trees, plants, animals, everything Characteristics of creation Transmigration of the soul Explanatory story
0867 We are Eternal and we are Responsible for our Activities. That is Knowledge Act in proper consciousness Characteristics of creation Enjoyer and enjoyed Act in proper consciousness
0868 We are Escaping this Horrible Condition of Life - You are Escaping Happiness Freedom from materiality Explanatory story Act in proper consciousness Worldly affairs Imperfections of living being
0869 The Population is Busy Foolish. So We are Creating Lazy Intelligent Misdirected civilization Spreading Kṛṣṇa consciousness Description of human society
0870 It is the Duty of Ksatriya to Save, to Protect Description of human society Explanatory story Act in proper consciousness
0871 The Kings were Governed by First-class Brahmanas, Sages Explanatory story Description of human society Characteristics of creation Act in proper consciousness
0872 It is Essential that the Human Society must be Divided into Four Divisions Description of human society Misdirected civilization Goal of KC Movement Four regulative principles Imperfections of living being
0873 Bhakti Means that We have to Clear Ourself from the Designations Devotional service Transmigration of the soul Imperfections of living being Māyā's potencies Freedom from materiality
0874 Anyone who is Elevated to the Spiritual Platform, He is Prasannatma. He is Jolly Freedom from materiality Transmigration of the soul Imperfections of living being Reason for God's appearance Spreading Kṛṣṇa consciousness
0875 Chant Your Own God's Name. Where is the Objection? But Chant the Holy Name of God Chant Hare Kṛṣṇa Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Freedom from materiality Devotional service
0876 When You Come to the Spiritual Ocean of Ananda, it will Increase Daily Imperfections of living being Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Chant Hare Kṛṣṇa Devotional service
0877 If You Are Not Ideal, Then it Will Be Useless to Open a Center Chant Hare Kṛṣṇa Spreading Kṛṣṇa consciousness Act in proper consciousness Devotional service Direct instruction to disciples
0878 The Falldown of Vedic Civilization in India Reason for God's appearance Spreading Kṛṣṇa consciousness Description of human society Act in proper consciousness Worldly affairs
0879 Humbleness is very good in devotional service Characteristics of creation Explanatory story Act in proper consciousness Description of human society Devotee's influence
0880 Taken to Krishna Consciousness to Disturb Krishna, or You are Actually Serious Māyā's potencies Devotee's influence Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service
0881 Although the Supreme Person is Invisible, now He has Appeared to be Visible, Krsna Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Imperfections of living being Devotee's influence Receive knowledge
0882 Krishna is Very Anxious to Take You Back Home Back to Godhead, but We are Stubborn Imperfections of living being Devotional service Freedom from materiality Chant Hare Kṛṣṇa Hear to receive
0883 Don't Waste Your Time How to Solve Your Economic Problems Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Devotee's influence Misdirected civilization Act in proper consciousness
0884 We are Sitting Down and Inquiring about Krishna. This is Life! Act in proper consciousness Importance of inquiry Imperfections of living being Transmigration of the soul Worldly affairs
0885 Spiritual Enjoyment Does Not Finish. It Increases Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Devotee's influence Freedom from materiality Enjoyer and enjoyed
0886 Person Bhagavata or Book Bhagavata, You Always Serve. Then You will be Fixed Up Spreading Kṛṣṇa consciousness Devotional service Act in proper consciousness Meditation on God Direct instruction to disciples
0887 Veda Means Knowledge, and Anta Means Last Stage, or End Act in proper consciousness Importance of inquiry Transmigration of the soul Receive knowledge Direct instruction to disciples
0888 Chant Hare Krishna and Realize God Act in proper consciousness Importance of inquiry Chant Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa's omnipotence Spreading Kṛṣṇa consciousness
0889 If you Deposit One Cent Daily, One Day it May Become a Hundred Dollars Act in proper consciousness Spreading Kṛṣṇa consciousness Devotee's influence Characteristics of creation Devotional service
0890 How Much Time it Requires to Surrender to Krishna? The object of surrender Spreading Kṛṣṇa consciousness Devotee's influence Act in proper consciousness Devotional service
0891 Krishna Appears by Rotation in this Universe After so Many Years Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence False gods Reason for God's appearance The object of surrender
0892 If You fall from the Instruction, How You Can Remain Eternal Servitor? Devotional service Transmigration of the soul Devotee's influence Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0893 That is the Inner Intention of Everyone. Nobody Wants to Work Characteristics of creation Freedom from materiality Act in proper consciousness Explanatory story Spreading Kṛṣṇa consciousness
0894 Duty Must be Done. Even it is Little Suffering. That is Called Tapasya Act in proper consciousness Imperfections of living being Transmigration of the soul Spreading Kṛṣṇa consciousness Worldly affairs
0895 A Devotee Never takes Dangerous Position as Very Calamitous Position. He Welcomes Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Meditation on God Explanatory story Act in proper consciousness
0896 When we are Selling Book, that is Krishna Consciousness Spreading Kṛṣṇa consciousness Freedom from materiality Transmigration of the soul Meditation on God Devotee's influence
0897 If You Remain in Krishna Consciousness, that is your Benefit Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Devotional service Freedom from materiality Act in proper consciousness
0898 Because I have Become a Devotee, There will be No Danger, No Suffering. No! Devotee's influence Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Direct instruction to disciples
0899 God Means Without Competition: One. God is One. Nobody is Greater than Him Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Devotee's influence Characteristics of creation Act in proper consciousness
0900 When Senses are Used for Sense Gratification, that is Maya Māyā's potencies The object of surrender Act in proper consciousness Characteristics of creation Transmigration of the soul
0901 If I am Not Jealous, then I'm in the Spiritual World. Anyone can Test Misdirected civilization Worldly affairs Act in proper consciousness False gods Freedom from materiality
0902 The Scarcity is Krishna Consciousness So if You Become KC then Everything is Ample Māyā's potencies Enjoyer and enjoyed Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story
0903 As Soon As that Intoxication is Over, all Your Intoxicated Dreams are Over Māyā's potencies Imperfections of living being Misdirected civilization Worldly affairs Characteristics of creation
0904 You have Stolen the Property of God Worldly affairs Explanatory story Misdirected civilization Description of human society Receive knowledge
0905 Come to Real Consciousness that Everything Belongs to God Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Spreading Kṛṣṇa consciousness Description of human society Worldly affairs
0906 You Have Got Zeroes. Put Krishna. You Become Ten Explanatory story Devotee's influence Imperfections of living being Act in proper consciousness Direct instruction to disciples
0907 In the Spiritual World, So-called Immorality is also Good Explanatory story Devotee's influence Act in proper consciousness Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence
0908 I May Try to Become Happy, but if Krishna Does Not Sanction, I'll Never be Happy Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Act in proper consciousness The object of surrender Imperfections of living being
0909 I Was Forced to Come To This Position to Carry Out My order of My Guru Maharaja Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Śrīla Prabhupāda's pastimes The object of surrender Spreading Kṛṣṇa consciousness
0910 We Shall Always Try to Become Predominated by Krishna. That is Successful Life Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Characteristics of creation The object of surrender False gods
0911 If you Trust in God, You Must be Equally Kind and Merciful to all Living Entities Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Devotee's influence Act in proper consciousness Explanatory story
0912 Those Who are Advanced in Intelligence, They Can See God Within and Without Kṛṣṇa's omnipotence Learn to see God Devotee's influence Devotional service Freedom from materiality
0913 Krishna Has No Past, Present and Future. Therefore He's Eternal Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Freedom from materiality Transmigration of the soul
0914 Matter is One Energy of Krishna, and Spirit is Another Energy Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Explanatory story Learn to see God
0915 Sadhu is My heart, and I am also the Sadhu's Heart Kṛṣṇa's omnipotence Reason for God's appearance Devotee's influence Freedom from materiality Devotional service
0916 Krishna Does Not Require Your Nice Dress or Nice Flower or Nice Food Reason for God's appearance Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Explanatory story Devotional service
0917 The Whole World is Serving the Senses, Servant of the Senses The object of surrender Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Devotional service Reason for God's appearance
0918 Becoming Enemy of Krishna is Not Very Profitable. Better Become Friend Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Reason for God's appearance Explanatory story The object of surrender
0919 Krishna Has No Enemy. Krishna Has No Friend. He is Completely Independent Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Characteristics of creation Explanatory story
0920 Because the Vital Force, the Soul is there, the Whole Body is Working Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Learn to see God Explanatory story
0921 Will you not Feel Very Much Proud if You are Associating the Supreme Nixon? Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Spreading Kṛṣṇa consciousness Chant Hare Kṛṣṇa Explanatory story
0922 We are Requesting Everyone: "Please Chant, Chant, Chant." Chant Hare Kṛṣṇa Spreading Kṛṣṇa consciousness Kṛṣṇa's omnipotence Meditation on God Goal of KC Movement
0923 Break these Four Pillars. So the Roof of Sinful Life will Collapse Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Misdirected civilization Devotional service Chant Hare Kṛṣṇa
0924 Simply Negative is No Meaning. There Must be Something Positive Freedom from materiality Devotee's influence Worldly affairs Reason for God's appearance Act in proper consciousness
0925 Cupid enchants everyone. And Krishna enchants Cupid Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Worldly affairs Freedom from materiality Act in proper consciousness
0926 No Such Mercantile Exchange. That is Wanted. Krishna Wants that Kind of Love Devotee's influence Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Freedom from materiality Act in proper consciousness
0927 How You Will Analyze Krishna? He's Unlimited. It is Impossible Devotee's influence Kṛṣṇa's omnipotence Worldly affairs Characteristics of creation Explanatory story
0928 Simply Increase Your Unalloyed Love for Krishna. That is Perfection of Life Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Devotee's influence Direct instruction to disciples Explanatory story
0929 Taking Bath, That is Also Not in Practice. Perhaps Once in a Week Description of human society Explanatory story Characteristics of creation Worldly affairs
0930 You Get Out of this Material Condition. Then there is Real Life, Eternal Life Freedom from materiality Kṛṣṇa's omnipotence Transmigration of the soul Worldly affairs
0931 If One is Not Born, how he can Die? There is No Question of Death Freedom from materiality Kṛṣṇa's omnipotence Transmigration of the soul Imperfections of living being Devotee's influence
0932 Krishna Does Not Take Birth, but it Appears Like That to Some Fools Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Meditation on God Imperfections of living being Reason for God's appearance
0933 Krishna Consciousness Movement Tries to Save People from Going Down to Animal Life Reason for God's appearance Kṛṣṇa's omnipotence Goal of KC Movement Devotee's influence Transmigration of the soul
0934 Do Not Care to Look After the Necessity of the Soul, That is Foolish Civilization Misdirected civilization Worldly affairs Imperfections of living being Devotee's influence Reason for God's appearance
0935 The Real Necessity of Life is to Supply the Comforts of the Soul Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence Devotional service Freedom from materiality
0936 Simply Promising; "In Future." "But What You Are Delivering Just Now, Sir?" Act in proper consciousness Worldly affairs Description of human society Freedom from materiality Imperfections of living being
0937 The Crow Will Not Go to the Swan. The Swan Will Not Go to the Crow Description of human society Goal of KC Movement Explanatory story Reason for God's appearance Imperfections of living being
0938 Jesus Christ, There is No Fault. The Only Fault he was Preaching About God Explanatory story Devotee's influence Spreading Kṛṣṇa consciousness Reason for God's appearance Characteristics of creation
0939 Nobody Will Marry the Husband who has Married Sixty-four Times Explanatory story Śrīla Prabhupāda's pastimes Description of human society Characteristics of creation Worldly affairs
0940 Spiritual World Means There is No Work. There is Simply Ananda, Joyfulness Characteristics of creation Freedom from materiality Description of human society Māyā's potencies Worldly affairs
0941 Some of Our Students, They Think that 'Why should I work in this mission?' Act in proper consciousness Worldly affairs Māyā's potencies Devotional service Chant Hare Kṛṣṇa
0942 We Have Created Unnecessary Problems Simply by Forgetting Krishna
0943 Nothing Belongs to me. Isavasyam idam sarvam, Everything Belongs to Krishna
0944 Only Necessity is that We Take Advantage of Krishna's Arrangement
0945 Bhagavata-dharma Means the Relationship Between the Devotees and the Lord
0946 We Transmigrate for this So-called Illusory Happiness From One Body to Another
0947 We Have Got Immense Independence, But We Are Now Conditioned By This Body
0948 This Age Called Kali, it is Not Very Good Time. Simply Disagreement and Fighting
0949 We are Advancing in Education, but we do Not Study Even of Our Teeth
0950 Our Neighbor May Starve, But We Don't Care For It
0951 On the Top of the Mango Tree There is a Very Ripened Fruit
0952 Symptom of God Consciousness is that he is Averse to all Material Activities
0953 When the Soul Misuses the Independence, then he Falls Down. That is Material Life
0954 When We Conquer Over These Base Qualities, Then We Become Happy
0955 Majority of Living Beings, They are in the Spiritual World. Only a Few Fall Down
0956 The Dog's Father Will Never Ask the Dog Child, "Go to School" No. They are Dogs
0957 Muhammad Says He is Servant of God. Christ Says He is Son of God
0958 You Do Not Love The Cows; You Send Them to the Slaughterhouse
0959 Even God Has Got This Discrimination. There are Bad Elements
0960 Anyone who Denies the Existence of God, He is a Madman
0961 Our Position is Being Predominated and God is Predominator
0962 We Take God as Concrete Fact
0963 Only a Devotee of Krishna who is Intimately Related With Him Can Understand BG
0964 When Krishna was Present on this Planet, He was Absent in Goloka Vrndavana. No
0965 One has to Take Shelter of a Person whose Life is Devoted to Krishna
0966 One Can See God when the Eyes are Anointed with the Ointment of Bhakti
0967 To Understand Krishna, God, we Require to Purify our Senses
0968 The Western Philosophy is Hedonism, that Eat, Drink, be Merry and Enjoy
0969 If You Employ Your Tongue in the Service of the Lord, He'll Reveal Himself to You
0970 Tongue Should be used Always for Glorifying the Supreme Lord
0971 So long you are in the Bodily Concept of Life, you are No Better Than the Animal
0972 Try to Understand 'What kind of body am I going to get next?'
0973 If he Follows the Principles, he's Surely Going Back to Home, Back to Godhead
0974 Our Greatness is Very, Very Small, Infinitesimal. God is Great
0975 We are Small Gods. Teeny, Sample gods
0976 There is No Question of Overpopulation. This is a False Theory
0977 This Material Body is Cut According to Our Spiritual Body
0978 If You Don't Require Brahmana, Then You'll Suffer
0979 India's Condition is so Chaotic
0980 We Cannot Be Happy by Material Prosperity, that is a Fact
0981 Formerly Every Brahmana Used to Learn These Two Sciences, Ayur-veda & Jyotir-veda
0982 As Soon As We Get a Car, However Rotten it May Be, We Think that it is Very Nice
0983 Materialistic Persons, They Cannot Control Their Senses
0984 Hindus Have Got One God & Christians Have Got Another God. No. God Cannot Be Two
0985 Human Form of Life is Especially Meant for Inquiring About the Absolute Truth
0986 Nobody Can Be Wiser Than God
0987 Don't Think that You will Starve in God Consciousness. You will Never Starve
0988 So-called Sentimental Religionism is Not Here in the Srimad-Bhagavatam
0989 By the Favor of Guru one gets Krishna. This is bhagavad-bhakti-yoga
0990 Love Does Not Mean 'I love myself' and Meditate Upon Love. No
0991 Jugala-piriti: the Loving Dealings Between Radha and Krishna
0992 For Opportunists There is No Krishna Consciousness
0993 See That He is Not Fasting Without Food. This is Spiritual Communism
0994 What is the Difference Between God and Ourself?
0995 Krishna Consciousness Movement is Not Meant for Ksatriya's or Vaisya's Business
0996 I Didn't Bribe You American Boys & Girls to Come After Me. Only Asset was Chanting
0997 Krishna's Business is meant for Everyone. We therefore Welcome Everyone
0998 A Sadhu's Business is for the Benefit of All Living Entities
0999 Atmavit Means One Who Knows Atma
1000 Maya is Always Looking After the Opportunity, Loophole, how to Capture You Again
1001 Krishna Consciousness is Dormant in Everyone's Heart
1002 If I Love God for Some Profit, That is Business; That is Not Love
1003 One has Approached God, God is Spiritual, But One is Asking for Material Profit
1004 To Work Like Cats and Dogs and Die. That is Not Intelligence
1005 Without Krishna Consciousness, You Will Have Simply Rubbish Desires
1006 We Are Not Introducing Caste System
1007 So Far Krishna Consciousness is Concerned, We Equally Distribute
1008 My Guru Maharaja Ordered Me 'Go and preach this cult in the Western countries'
1009 If You Respect Spiritual Master as God, You Must Offer Him the Facilities of God
1010 You Can See Wood, Stone. You Cannot See What is Spirit
1011 You Must Learn what is Religion from God. You Don't Manufacture Your Own Religion
1012 Hear and Repeat, Hear and Repeat. You Haven't Got To Manufacture
1013 We Should Try Very Fast Before the Next Death Comes
1014 One Artificial God was Teaching his Disciple and he was Feeling Electrical Shocks
1015 Unless There is Living Force Behind the Matter There Cannot be Anything Created
1016 Bhagavatam Says that the Original Source of Everything is Sentient. Conscious
1017 Brahma Is Not The Original Creator. The Original Creator Is Krishna
1018 In The Beginning We Should Worship Radha-Krishna in the Level of Laksmi-Narayana
1019 If You Do Some Service for Krishna, Krishna Will Reward You a Hundred Times
1020 Heart is There for Love, But Why You are so Hard-hearted?
1021 If There is any Sympathizer for the Fallen Conditioned Souls, He is a Vaishnava
1022 First Thing is That We Have to Learn How to Love. That is First-class Religion
1023 If God is All-powerful, Why You are Curtailing His Power, that He Cannot Come?
1024 If You Follow These Two Principles, Krishna Will be Within Your Grip
1025 Krishna is Simply Waiting, 'When this rascal will turn his face towards Me'
1026 If We Understand We are not Enjoyer, Krishna is Enjoyer - that is Spiritual World
1027 My Wife, Children & Society are My soldiers. If I am in Danger, They Will Help Me
1028 All These Politicians, They're Spoiling the Situation
1029 Our Religion Does Not Say Asceticism. Our Religion Teaches to Love God
1030 Human Life is Meant for Understanding God. That's the Only Business of Human Life
1031 All Living Beings, They Are Dressed by the Material Covering
1032 The Process is to Transfer Yourself from Material Energy to Spiritual Energy
1033 Jesus Christ is Son of God, the Best Son of God, so We Have All Respect For Him
1034 Death Means Sleeping for Seven Months. That's all. That is Death


1035 Come to the Real Understanding of Your Existence by Chanting Hare Krishna
1036 There is Seven Planetary Systems Over Us and Seven Planetary Systems Down Also
1037 In this Material World we Find Almost Everyone has Forgotten God
1038 Tiger's Food is Another Animal. Man's Food is Fruit, Food Grains, Milk Products
1039 Cow is Mother Because We Drink Cow's Milk. How Can I Deny That She's Not Mother?


1040 Our Mission of Human Life is Failing all Over the World
1041 Simply by Symptomatic Treatment You Cannot Make the Man Healthy
1042 I See in Your Mauritius, You Have Got Enough Land to Produce Food Grains
1043 We Don't Drink Coca-cola. We Don't Drink Pepsi-cola. We Don't Smoke
1044 In my childhood I would not take medicine
1045 What Can I Say? Every nonsense will speak something nonsense. How Can I Check it?
1046 Decide whether to Get a Body which will be Able to Dance, Talk & Play with Krishna
1047 He has Taken Up some False Duty and Working Hard for it, therefore He is an Ass
1048 You Shall Never be Happy - PERFECT INSTRUCTION - Unless You Go Back to Godhead
1049 Guru Means the Faithful Servant of God. That is Guru
1050 'You do this and give me money, and you'll become happy' - That is Not Guru
1051 I Have No Capacity, but I Took It, the Words of My Guru, as Life and Soul
1052 Under the Influence of Maya We are Thinking that 'This is my Property'
1053 Because You Have to Run Society, it Does Not Mean that You Forget the Real Thing
1054 The Scientist, the Philosopher, the Scholars - all Godless
1055 See Whether by Your Discharge of Duties You Have Pleased God
1056 K. C. Movement is on the Spiritual Platform, above Body, Mind and Intelligence
1057 Bhagavad-gita is Known also as Gitopanisad, the Essence of Vedic Knowledge Receive knowledge Explanatory story Act in proper consciousness Śrīla Prabhupāda's pastimes
1058 The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna Receive knowledge Explanatory story Devotee's influence Follow the Acaryas Kṛṣṇa's omnipotence
1059 Everyone has got a Particular Relationship with the Lord Devotee's influence Explanatory story Devotional service Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence
1060 Unless One Receives this Bhagavad-gita in a Submissive Spirit... Devotee's influence The object of surrender Kṛṣṇa's omnipotence Act in proper consciousness Importance of inquiry
1061 In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths Characteristics of creation Māyā's potencies Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Receive knowledge
1062 We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature Characteristics of creation Explanatory story Description of human society Kṛṣṇa's omnipotence Worldly affairs
1063 Give us Relief from the Actions and Reactions of all Activities Characteristics of creation Freedom from materiality Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Māyā's potencies
1064 The Lord Lives Within the Core of Heart in Every Living Being Imperfections of living being Freedom from materiality Transmigration of the soul Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender
1065 One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body Imperfections of living being Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender
1066 People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal Characteristics of creation Imperfections of living being Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story The object of surrender
1067 We Must Accept the Bhagavad-gita Without Interpretation, Without any Cutting Receive knowledge Imperfections of living being Explanatory story Kṛṣṇa's omnipotence Follow the Acaryas
1068 There are Three Kinds of Activities according to the Different Modes of Nature Characteristics of creation Imperfections of living being Explanatory story Māyā's potencies Act in proper consciousness
1069 Religion Conveys the Idea of Faith. Faith May Change - Sanatana-dharma Cannot Characteristics of creation Kṛṣṇa's omnipotence Explanatory story Devotional service Act in proper consciousness
1070 Rendering of Service is the Eternal Religion of the Living Being Devotional service Characteristics of creation Act in proper consciousness The object of surrender Explanatory story
1071 If We Associate with The Lord, Cooperate with Him, Then also We Become Happy Devotional service Act in proper consciousness Kṛṣṇa's omnipotence The object of surrender Explanatory story
1072 Leaving this Material World and get our Eternal Life in the Eternal Kingdom Kṛṣṇa's omnipotence Characteristics of creation Freedom from materiality Explanatory story
1073 So Long We Do Not Give Up this Propensity of Lording it Over the Material Nature Freedom from materiality Devotional service Devotee's influence Characteristics of creation Explanatory story
1074 All Miseries We Experience in this Material World - It is All Due to This Body Imperfections of living being Characteristics of creation Meditation on God Kṛṣṇa's omnipotence
1075 We are Preparing for Our Next Life by Our Activities of This Life Characteristics of creation Devotee's influence Meditation on God Kṛṣṇa's omnipotence Transmigration of the soul
1076 At the Time of Death We Can Remain Here, or Transfer Into the Spiritual World Characteristics of creation Freedom from materiality Meditation on God Explanatory story Transmigration of the soul
1077 The Lord Being Absolute, There is No Difference Between His Name and Himself Kṛṣṇa's omnipotence Meditation on God Act in proper consciousness Description of human society Explanatory story
1078 Absorbed Both By The Mind and Intelligence Twenty-four Hours Thinking of the Lord Kṛṣṇa's omnipotence Meditation on God Devotee's influence Devotional service Hear to receive
1079 Bhagavad-gita is a Transcendental Literature Which One Should Read Very Carefully Transmigration of the soul Meditation on God Hear to receive Devotional service Devotee's influence
1080 Summarized in the Bhagavad-gita - One God is Krishna. Krishna is not sectarian God Kṛṣṇa's omnipotence Receive knowledge Chant Hare Kṛṣṇa Act in proper consciousness Worldly affairs